Eastspring เป็นรายแรกที่เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ประเภท ESG มุ่งเน้นเอเชีย

ปี 2020 นับเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับกระแสการลงทุนด้าน ESG โดย JP Morgan รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าสินทรัพย์ด้าน ESG ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าถึง 2 เท่าของกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ประเมินไว้เมื่อปี 2019 ซึ่งมีขนาด 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

jumbo jili

การออกตราสารหนี้ยั่งยืนซึ่งรวมถึงพันธบัตรสีเขียว (green bonds) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (social bonds) และด้านความยั่งยืน (sustainability bonds) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ลงทุนที่ตระหนักในเรื่อง ESG

สำหรับบทบาทของเราในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสารระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น เช่น ผู้ลงทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรได้ สิ่งที่เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบางส่วนยังรวมถึงการระบุความเสี่ยงด้าน ESG ที่เป็นสาระสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเหล่านั้นต่อผู้ออกตราสารและให้ถือปฏิบัติตามในแต่ละเรื่องที่เป็นความคาดหวังเพื่อจัดการกับประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆ

เราสร้างข้อได้เปรียบจากการที่สมาชิกที่ร่วมทีมกับเรามีข้อมูลเพียบพร้อมในการวิเคราะห์เครดิตซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสวมบทบาทเชิงรุกของผู้ออกตราสารที่อยู่ภายในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเรา ตัวอย่างเช่นทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเราทั้ง 12 คนได้จัดการประชุมมากกว่า 500 ครั้งในแต่ละปี ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้ทุกโอกาสในการสื่อสารสิ่งที่เป็นประเด็นความกังวลของเราเกี่ยวกับ ESG และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะต่อพฤติกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์

สล็อต

ก่อนที่เราจะเปิดตัวกลยุทธ์พันธบัตรยั่งยืน (Sustainable Bond strategy) การประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ ปัจจุบันกระบวนการนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วภายในกรอบการทำงานด้าน ESG ทำให้เรามีแนวทางที่เป็นระบบเชิงโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดการกับประเด็นเหล่านี้ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูล ESG จากภายนอกอย่างเช่น MSCI และ Sustainalytics

  1. การที่จีนตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2060 ทำให้โอกาสของตราสารเครดิตประเภท ESG น่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ อยากทราบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณในด้านนี้คืออะไร?

ทีมตราสารหนี้ของ Eastspring มีเครือข่ายตราสารเครดิตที่แข็งแกร่งอยู่ในเอเชีย กลยุทธ์เครดิตในเอเชียที่โดดเด่นของเรามีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งอยู่ในดัชนีมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ออกตราสารสัญชาติจีน ดังนั้น ทีมงานจึงคุ้นเคยกับตราสารเครดิตของจีนเป็นอย่างดี โดยการทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ในประเทศจีนนั้นมาจากข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับตลาดเครดิตของประเทศ การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนนี้ของตลาดจึงนับว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของเรา

สล็อตออนไลน์

ความจริงดังกล่าวได้ย้อนกลับมายังทีมวิเคราะห์เครดิตของเราที่มีข้อมูลเพียบพร้อม ซึ่งช่วยให้เราสามารถครอบคลุมโอกาสการลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในเอเชีย นักวิเคราะห์เครดิตที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะและผู้ออกตราสารยังมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของแต่ละตราสารด้วย การทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของบริษัทและอุตสาหกรรมช่วยให้เราสามารถระบุถึงประเด็นด้าน ESG และค้นหาโอกาสจากแนวโน้ม ESG ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแนวโน้มล่าสุดที่มีการเร่งนโยบายมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องสภาพภูมิอากาศ และความสนใจลงทุนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญในระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศมากขึ้นต่างสนับสนุนเรื่องความเร่งด่วนและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การที่จีนให้คำมั่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเหลือศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี 2060 ผู้ออกตราสารของจีนก็จะมีความเคลื่อนไหวอย่างมากภายใต้เป้าหมายเชิงรุกของรัฐบาลและนำรวมมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจตน

นอกจากนี้ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมในเอเชียน่าจะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank ประเมินว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียในช่วงปี 2016 ถึง 2030 จะสูงเกิน 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงโครงการในภาคพลังงานมูลค่า 14.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคขนส่งในมูลค่า 8.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอีกสองภาคส่วนหลักที่มีแนวโน้มขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย green financing

jumboslot

  1. รางวัลที่ได้รับล่าสุดนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของทีม คุณคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จเหล่านี้คืออะไร?

ทีมงานมีส่วนร่วมสำหรับชัยชนะที่ได้รับเหล่านี้ด้วยความสม่ำเสมอในการใช้แนวทางการลงทุนแบบหลายปัจจัย การมุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตลาดที่เราครอบคลุม การได้รับรางวัลและการเติบโตในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของเราจึงเป็นที่ยอมรับว่าเราเป็นคู่หูที่มีความมั่นคง ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้วจากเส้นทางที่เราผ่านมาทั้งในช่วงขาขึ้นและลงของตลาดตราสารหนี้เอเชีย

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้หมกมุ่นอยู่แต่รางวัลที่ได้รับหรือยึดติดอยู่กับวิถีทางของเราเท่านั้น แต่เรายังถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถที่จะตรวจจับความเสี่ยงและหาโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอหรือไม่ในขณะที่ยังคงเปิดกว้างเพื่อปรับปรุงกระบวนการลงทุน ตัวอย่างเช่นในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้และมีส่วนร่วมในการหารือกับนักวิเคราะห์ฝั่งโบรกเกอร์และจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองต่างๆ

slot

การให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืนและผลกระทบที่ตามมาต่อพฤติกรรมของผู้ลงทุนในการจัดหาเงินทุนได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราในการนำกรอบการทำงานแบบที่มีโครงสร้างมากขึ้นมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าความเสี่ยง ESG จะผลักดันความแตกต่างของราคามากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดตราสารหนี้เอเชียเติบโตจนมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

ถ้าพิจารณาในระดับทีมงาน เราตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายมุมมองโดยรวมของทีมให้กว้างขึ้น ทีมงานของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจำนวน 21 คนซึ่งสามารถสะท้อนการเป็นตัวแทนที่ดีได้ทั้งในแง่ลักษณะประชากร สัญชาติ และเพศ สมาชิกในทีมยังประกอบด้วยเชื้อชาติที่แตกต่างกันซึ่งสามารถช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจของทีมในด้านภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สมาชิกของทีมในสัดส่วน 30% ยังเป็นผู้หญิง โดยมีจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทในระดับอาวุโสภายในทีม

Eastspring เป็นรายแรกที่เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ประเภท ESG มุ่งเน้นเอเชีย

ปี 2020 นับเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับกระแสการลงทุนด้าน ESG โดย JP Morgan รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าสินทรัพย์ด้าน ESG ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าถึง 2 เท่าของกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ประเมินไว้เมื่อปี 2019 ซึ่งมีขนาด 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

jumbo jili

การออกตราสารหนี้ยั่งยืนซึ่งรวมถึงพันธบัตรสีเขียว (green bonds) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (social bonds) และด้านความยั่งยืน (sustainability bonds) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ลงทุนที่ตระหนักในเรื่อง ESG

สำหรับบทบาทของเราในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสารระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น เช่น ผู้ลงทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรได้ สิ่งที่เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบางส่วนยังรวมถึงการระบุความเสี่ยงด้าน ESG ที่เป็นสาระสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเหล่านั้นต่อผู้ออกตราสารและให้ถือปฏิบัติตามในแต่ละเรื่องที่เป็นความคาดหวังเพื่อจัดการกับประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆ

เราสร้างข้อได้เปรียบจากการที่สมาชิกที่ร่วมทีมกับเรามีข้อมูลเพียบพร้อมในการวิเคราะห์เครดิตซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสวมบทบาทเชิงรุกของผู้ออกตราสารที่อยู่ภายในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเรา ตัวอย่างเช่นทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเราทั้ง 12 คนได้จัดการประชุมมากกว่า 500 ครั้งในแต่ละปี ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้ทุกโอกาสในการสื่อสารสิ่งที่เป็นประเด็นความกังวลของเราเกี่ยวกับ ESG และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะต่อพฤติกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์

สล็อต

ก่อนที่เราจะเปิดตัวกลยุทธ์พันธบัตรยั่งยืน (Sustainable Bond strategy) การประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ ปัจจุบันกระบวนการนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วภายในกรอบการทำงานด้าน ESG ทำให้เรามีแนวทางที่เป็นระบบเชิงโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดการกับประเด็นเหล่านี้ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูล ESG จากภายนอกอย่างเช่น MSCI และ Sustainalytics

  1. การที่จีนตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2060 ทำให้โอกาสของตราสารเครดิตประเภท ESG น่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ อยากทราบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณในด้านนี้คืออะไร?

ทีมตราสารหนี้ของ Eastspring มีเครือข่ายตราสารเครดิตที่แข็งแกร่งอยู่ในเอเชีย กลยุทธ์เครดิตในเอเชียที่โดดเด่นของเรามีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งอยู่ในดัชนีมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ออกตราสารสัญชาติจีน ดังนั้น ทีมงานจึงคุ้นเคยกับตราสารเครดิตของจีนเป็นอย่างดี โดยการทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ในประเทศจีนนั้นมาจากข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับตลาดเครดิตของประเทศ การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนนี้ของตลาดจึงนับว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของเรา

สล็อตออนไลน์

ความจริงดังกล่าวได้ย้อนกลับมายังทีมวิเคราะห์เครดิตของเราที่มีข้อมูลเพียบพร้อม ซึ่งช่วยให้เราสามารถครอบคลุมโอกาสการลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในเอเชีย นักวิเคราะห์เครดิตที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะและผู้ออกตราสารยังมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของแต่ละตราสารด้วย การทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของบริษัทและอุตสาหกรรมช่วยให้เราสามารถระบุถึงประเด็นด้าน ESG และค้นหาโอกาสจากแนวโน้ม ESG ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแนวโน้มล่าสุดที่มีการเร่งนโยบายมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องสภาพภูมิอากาศ และความสนใจลงทุนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญในระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศมากขึ้นต่างสนับสนุนเรื่องความเร่งด่วนและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การที่จีนให้คำมั่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเหลือศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี 2060 ผู้ออกตราสารของจีนก็จะมีความเคลื่อนไหวอย่างมากภายใต้เป้าหมายเชิงรุกของรัฐบาลและนำรวมมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจตน

นอกจากนี้ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมในเอเชียน่าจะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank ประเมินว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียในช่วงปี 2016 ถึง 2030 จะสูงเกิน 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงโครงการในภาคพลังงานมูลค่า 14.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคขนส่งในมูลค่า 8.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอีกสองภาคส่วนหลักที่มีแนวโน้มขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย green financing

jumboslot

  1. รางวัลที่ได้รับล่าสุดนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของทีม คุณคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จเหล่านี้คืออะไร?

ทีมงานมีส่วนร่วมสำหรับชัยชนะที่ได้รับเหล่านี้ด้วยความสม่ำเสมอในการใช้แนวทางการลงทุนแบบหลายปัจจัย การมุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตลาดที่เราครอบคลุม การได้รับรางวัลและการเติบโตในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของเราจึงเป็นที่ยอมรับว่าเราเป็นคู่หูที่มีความมั่นคง ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้วจากเส้นทางที่เราผ่านมาทั้งในช่วงขาขึ้นและลงของตลาดตราสารหนี้เอเชีย

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้หมกมุ่นอยู่แต่รางวัลที่ได้รับหรือยึดติดอยู่กับวิถีทางของเราเท่านั้น แต่เรายังถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถที่จะตรวจจับความเสี่ยงและหาโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอหรือไม่ในขณะที่ยังคงเปิดกว้างเพื่อปรับปรุงกระบวนการลงทุน ตัวอย่างเช่นในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้และมีส่วนร่วมในการหารือกับนักวิเคราะห์ฝั่งโบรกเกอร์และจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองต่างๆ

slot

การให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืนและผลกระทบที่ตามมาต่อพฤติกรรมของผู้ลงทุนในการจัดหาเงินทุนได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราในการนำกรอบการทำงานแบบที่มีโครงสร้างมากขึ้นมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าความเสี่ยง ESG จะผลักดันความแตกต่างของราคามากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดตราสารหนี้เอเชียเติบโตจนมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

ถ้าพิจารณาในระดับทีมงาน เราตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายมุมมองโดยรวมของทีมให้กว้างขึ้น ทีมงานของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจำนวน 21 คนซึ่งสามารถสะท้อนการเป็นตัวแทนที่ดีได้ทั้งในแง่ลักษณะประชากร สัญชาติ และเพศ สมาชิกในทีมยังประกอบด้วยเชื้อชาติที่แตกต่างกันซึ่งสามารถช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจของทีมในด้านภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สมาชิกของทีมในสัดส่วน 30% ยังเป็นผู้หญิง โดยมีจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทในระดับอาวุโสภายในทีม