HP หวังลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

เอชพี เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน ประกาศความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้เข้าถึง 150 ล้านคนภายในปี 2573 ผ่าน HP PATH พร้อมรายงานความคืบหน้าการลดผลกระทบสภาพอากาศ

jumbo jili

ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ เอชพี อิงค์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ยึดการสร้างความยั่งยืนของเราช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตทั่วทั้งธุรกิจของเอชพี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวไกลเป็นหนึ่งในจุดแข็งสูงสุดของเอชพี

“ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงเกือบทุกๆ ด้านของชีวิต จึงมีความเสี่ยงที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังและพวกเราไม่อาจจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เอชพีจะดำเนินทุกวิถีทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่กีดขวางทางจนทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงความเท่าเทียมทางการศึกษา อาชีพการงาน และการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้รับ”

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่ได้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล แต่เป็นตัวเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิทัลอยู่ในระดับสูงสุดและยังจะขยายอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของยูนิเซฟ พบว่า เด็กวัยเรียน 1 ใน 3 ของโลก หรือนักเรียนจำนวน 463 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกลในช่วงการแพร่ระบาด

สล็อต

นอกจากนี้ ยังสร้างความเสียหายทางกิจกรรมเศรษฐกิจ ตามข้อมูลของ Deloitte แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ต่อวัน เนื่องจากผู้คนไม่สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้

เอชพีมุ่งมั่นพัฒนา เปิดตัว และบริหารจัดการกิจกรรม โซลูชันและการบริการหลากหลายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล สู่ชุมชนด้อยโอกาสให้ได้ 150 ล้านคนภายในปี 2573 ภายใต้ความเท่าเทียมทางดิจิทัลที่แท้จริงต้ององค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ฮาร์ดแวร์ (เช่น แล็ปท็อป หรือพรินเตอร์) การเชื่อมต่อ (เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) คุณภาพของเนื้อหา (เช่น สื่อการเรียนรู้) และความรู้ด้านดิจิทัล (เช่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยี)

โดยงานของเอชพีจะเน้นไปยังชุมชน 4 กลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ผู้พิการ ผู้ที่ขาดความสามารถ รวมถึงประชากรสูงอายุ ชุมชนผิวสี/กลุ่มคนชายขอบ และนักการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่มีข้อจำกัดและโอกาสของความเท่าเทียมทางดิจิทัล

สล็อตออนไลน์

ภายใต้ HP PATH (Partnership and Technology for Humanity) ของเอชพี จะปูทางสู่ความเท่าเทียมทางดิจิทัลในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลกผ่านการสร้างพันธมิตร ความร่วมมือ การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรม และการสื่อสารโดยตรงกับผู้นำในท้องถิ่น

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ PATH จะเน้นการมีส่วนร่วม ถกเถียง รับฟัง และเรียนรู้จากชุมชนทั่วโลกเพื่อสร้างความเข้าใจต้นตอของปัญหาให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อเอชพีในการพัฒนาและปรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การสรรหาพันธมิตรและโซลูชันที่จะเร่งขีดศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป เอชพีจะมีกองทุนสำหรับจัดหาอุปกรณ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหา

jumboslot

เอชพี ยังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสเปิดเผยตรงตามนโยบายที่ได้ปรากฏในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ฉบับแรกในปี 2544 สำหรับรายงาน HP Sustainable Impact ประจำปีนี้ บริษัทได้สรุปความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการในปี 2020

ในประเทศไทย เอชพี ได้เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนและเยาวชนที่ขาดความรู้ด้านไอทีผ่านโครงการพัฒนาไอซีที พร้อมกับเปิดตัว Sustainable Bond Framework เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และแนะนำการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เชื่อว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอนาคตที่ยั่งยืนและยุติธรรมยิ่งขึ้น

slot

นอกจากนี้ ในระยะเริ่มต้นของโครงการ เอชพีได้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อหนี้รวมมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะนำมาใช้เพื่อให้นักลงทุนที่มาร่วมกับเอชพีในการแก้ปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความยั่งยืนภายใต้โครงการนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

เอชพีตระหนักดีว่า การบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน ซัปพลายเออร์ ผู้ค้า และพันธมิตร เอชพีจึงได้ระดมเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อขยายกลยุทธ์เพื่อธุรกิจยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานของเอชพีในการกำหนดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ลุยทริกเกอร์หุ้นจีน7% ปลื้มกองแรกทะลุเป้าเพียง 2 เดือน

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นจีน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger (SCBCHTG) ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น โดยกองทุนได้พิชิตเป้าหมายแรก 1 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

jumbo jili

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีน จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 (SCB China Trigger 2 Fund : SCBCHTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 7% ภายในระยะเวลา 7 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีนที่มีศักยภาพเติบโตสูง

สล็อต

“บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีน โดยคาดว่าตลาดหุ้นจีนจะโตขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในปี 2021 จากการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและการฉีดวัคซีนของจีนมีความคืบหน้า ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมถึงปัจจุบันตลาดหุ้นจีนถูกกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว

จึงมองว่าตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจลงทุนอีกประเทศหนึ่งในขณะนี้ สำหรับกองทุน SCBCHTG2 มีการเสริมกลยุทธ์การลงทุนด้วย Machine Learning ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเหนือกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ จึงช่วยให้การลงทุนในกองทุนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนถึงเป้าหมายได้ไม่ยากนักดังเช่นกองทุน SCBCHTG ที่ทะลุเป้าหมายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือน นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นด้วยการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอทริกเกอร์ครั้งเดียว” นางนันท์มนัส กล่าว

สล็อตออนไลน์

กองทุน SCBCHTG2 มีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสินค้าบริโภค กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Factor Investing โดยใช้ Machine Learning ในการเลือกปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เหนือตลาด

ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พร้อมทั้งพิจารณาและรวบรวมข้อมูลมากกว่า 200 ปัจจัยย่อย โดยให้คะแนนตามลักษณะของหลักทรัพย์รายตัวในแต่ละปัจจัย และพิจารณาปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิค เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต โดยทำการคัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักหลักทรัพย์รายตัวตามคะแนนในแต่ละปัจจัยการลงทุน พอร์ตลงทุนประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 30 ตัว ที่ได้รับคะแนนสูงุสด โดยมีน้ำหนักรายตัวที่เท่ากัน (equal-weighted) ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

jumboslot

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย

slot

ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ไทยพาณิชย์ปล่อยกองทุนทริกเกอร์หุ้นสหรัฐฯ เป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายใน 8 เดือน

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 (SCB Global Thematic Trigger 2 Fund : SCBGTTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายในระยะเวลา 8 เดือน

jumbo jili

“สำหรับการลงทุนในธีม Biden’s Policy ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักที่ได้รับแรงสนับสนุนโดยตรง และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กองทุน SCBGTTG2 ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งรับผลตอบแทนระหว่างทางด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้งไม่ต้องรอทริกเกอร์เพียงครั้งเดียวซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นับว่าเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์อีกกองทุนหนึ่งเช่นกัน” นางนันท์มนัสกล่าว

สล็อต

กองทุน SCBGTTG2 มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีแห่งอนาคตในธีมการลงทุนที่ตอบรับนโยบายของ Biden ตามยุทธศาสตร์ในการผลักดันสหรัฐฯ สู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก โดยเบื้องต้นได้แก่ 1) US Infrastructure แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ด้วยงบประมาณที่สูงถึง 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) Smart mobility โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 เทรนด์ความต้องการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นถึง 29% 3) Semiconductors ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้งานเพื่อตอบสนองชีวิตในยุค และ 4) Cloud Computing โดยคาดการณ์ว่าปริมาณจากการใช้ Cloud ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในปี 2022 อาจสูงถึง 18.8%

jumboslot

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.82 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

slot

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทนุเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 8 เดือนแรก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กสิกรฯ ชี้บอนด์เอเชียยิลด์เด้ง เปิดกองเทอมฟันด์ใหม่ลงทุน 1 ปี

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชียยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากในหลายประเทศ

jumbo jili

ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่สูง ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงยังคงมองหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุน (Search for Yield) ซึ่งจะส่งผลดีต่อตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้งกองทุน Term Fund Plus ล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J (KFF22J) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564

สล็อต

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF22J มีการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIIl, Class C (USD)-Acc บริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย บริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้คุณภาพดีระดับ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70%

สล็อตออนไลน์

อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KFF22J เริ่มเปิดเสนอขายในวันแรกตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ

เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

jumboslot

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 (SCB Global Thematic Trigger 2 Fund : SCBGTTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายในระยะเวลา 8 เดือน

“สำหรับการลงทุนในธีม Biden’s Policy ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักที่ได้รับแรงสนับสนุนโดยตรง และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กองทุน SCBGTTG2 ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งรับผลตอบแทนระหว่างทางด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้งไม่ต้องรอทริกเกอร์เพียงครั้งเดียวซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นับว่าเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์อีกกองทุนหนึ่งเช่นกัน” นางนันท์มนัสกล่าว

slot

กองทุน SCBGTTG2 มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

บล.บัวหลวงชี้แนวโน้ม “หุ้นไทย” Q2 ลุ้นแตะ 1,600 จุด

หลักทรัพย์บัวหลวง วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาส 2 ปี 64 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ มีโอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 จุด ช่วงปลายไตรมาส คาดกำไรบริษัทจดทะเบียนรวมครึ่งปีแรกของปี 64 เติบโต 77% แนะหาจังหวะลงทุน “2 หุ้นกลุ่มเด่น”

jumbo jili

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ และเชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ แต่เชื่อว่า SET Index ยังมีโอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 จุดได้ ในช่วงปลายไตรมาส 2 หนุนด้วย 4 เหตุผลหลัก คือ 1.กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อาจเติบโตประมาณ 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงไตรมาสแรกอาจโตประมาณ 83% ขณะที่ในช่วงไตรมาส 2 อาจขยายตัวประมาณ 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานกำไรที่ต่ำในปีที่ผ่านมา ประกอบกับตอนนี้ภาครัฐไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเหมือนปี 63 มีเพียงมาตรการคุมเข้มเวลาเปิดปิดในบางกิจการเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยได้รับแรงหนุนมาจากกลุ่มน้ำมัน และปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มายืนระดับ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รับกับการบริโภคน้ำมันที่ฟื้นตัวทั่วโลก ขณะที่กลุ่มสื่อสาร นิคมอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และประกัน คาดว่าจะมีกำไรเติบโตในไตรมาสแรกเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 4 ปี 63 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากจุดต่ำสุดในต้นปี 63 นายชัยพร กล่าว

สล็อต

2.ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น ผลักดันงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 แสนล้านบาท ธปท.อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์ผ่อนผันการชำระหนี้ และออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) กระทรวงการคลังขยายมาตรการ “คนละครึ่ง” ขยายระยะเวลาโครงการ “เราชนะ” ไปจนถึงเดือน มิ.ย.64 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน พ.ค.นี้ และยังเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท เป็น 2.13 แสนล้านบาท และขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ลดอัตราธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% รวมถึงการพิจารณาอาจลดมาตรการเข้มงวดในมาตรการพิจารณาสินเชื่อ LTV และผ่อนผันให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

3.แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอย่างน้อยอีก 12-18 เดือน หลังเมื่อปีก่อนธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ 0-0.25% ไปถึงปี 66 และ 4.นักลงทุนอาจคลายความกังวลและเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Bond Yield) อายุ 10 ปี อาจเริ่มอ่อนตัวลง จากช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1.75% จากความกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะพุ่งจนธนาคารกลางคุมไม่อยู่ และต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในที่สุด

สล็อตออนไลน์

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ เรามองว่ายังเร็วเกินไปที่จะเห็นการปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียน และเป้าหมาย SET Index ปี 64 ลงอย่างมีนัย ปัจจุบันเราคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ระดับ 83 จุด และดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปี 1,605 จุด ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ปิโตรเคมี พาณิชย์ สถาบันการเงิน และวัสดุก่อสร้างผ่านจุดต่ำสุด แม้ภาคท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาได้ โดยจะขอรอดูสถานการณ์อีกประมาณ 1 เดือน หากมีผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งขึ้นทำนิวไฮเรื่อยๆ อาจเห็นการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนลง” นายชัยพร กล่าว

นายชัยพร กล่าวต่อว่า เราแนะนำลงทุนใน “2 กลุ่มธุรกิจหลัก” คือ 1.กลุ่มกำไรเติบโตเร็วที่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่าง หุ้นกลุ่มการเงินบุคคล บริหารจัดการหนี้ ประกัน และอิเล็กทรอนิกส์ และ 2.กลุ่มธุรกิจรอการเปิดประเทศเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ คือ กลุ่มค้าพาณิชย์ สนามบิน โรงแรม และร้านอาหาร

jumboslot

ส่วนกลุ่มที่แนะนำให้รอดูสถานการณ์ คือ 1.กลุ่มกำไรฟื้นตัวกลับเร็ว อย่างกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี กองเรือ สถาบันการเงิน และโรงกลั่น โดยอาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงบ้างในช่วงไตรมาส 2 นี้ เพราะราคาหุ้นมีการฟื้นตัวเร็วมากไปแล้ว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงอ่อนตัวลง จากประเทศซาอุดีอาระเบียที่อาจปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบอีกราว 1 ล้านบาร์เรล ในการประชุมโอเปคเดือน พ.ค.นี้ และ 2.กลุ่มกำไรเติบโตสม่ำเสมอ เช่น กลุ่มโรงฟ้า และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในช่วงกำไรตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวที่เร็ว

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ แนะนำลงทุน “ตลาดหุ้น” สัดส่วน 65% แบ่งเป็น หุ้นไทย 35% และอีกครึ่งหนึ่งในส่วนนี้ให้กระจายการลงทุนไปตลาดหุ้นต่างประเทศ “ทองคำ” สัดส่วน 10% “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน REIT” สัดส่วน 10% ส่วนที่เหลืออีก 15% แนะถือครอง “ตราสารหนี้ระยะสั้น” และ “เงินสด” โดยเราคาดว่านโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย รวมถึงการเข้าถึงวัคซีนของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจากนี้จะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นได้โดดเด่นสุด

slot

“กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เราคาดจะเห็นกรอบการแกว่งตัวของดัชนีประมาณ 100 จุด ฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้อาจต้องอยู่ในลักษณะ “ลงซื้อ ขึ้นขาย” โดยหุ้นไซส์กลางจะแกว่งตัวอยู่ในระดับ 5-7% หุ้นมูลค่าตลาดใหญ่จะแกว่งตัวแคบประมาณ 5% ส่วนหุ้นขนาดเล็กตอนนี้มีเสน่ห์มากกับตลาด เพราะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ท่ามกลางนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจจะฟื้นตัว และกำไรบริษัทจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่รวดเร็วเท่าประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่สูงมาก ปัจจุบันนักลงทุนโฟกัสหุ้นนอก SET100 มากขึ้น เพราะมีโอกาสจะเห็นความผันผวนของราคาประมาณ 10-15% ส่วนนักลงทุนคนไหนที่ถือหุ้น SET50 อยู่ แนะนำให้ถือต่อไป เพื่อรอการฟื้นตัวของรายได้ กำไรที่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี” นายชัยพร กล่าว

ผู้ถือหุ้น TPOLY

ผู้ถือหุ้น “ไทยโพลีคอนส์” อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.01065 บาท กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้ เตรียมออกหุ้นกู้วงไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ ฟาก “ปฐมพล สาวทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุพร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ตุน Backlog กว่า 3,000 ล้านบาท

jumbo jili

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.01065 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

สล็อต

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัท และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

แนวโน้มของการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าประมูลงานใหม่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานภาครัฐที่มีการทยอยออกโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นงานที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทั้งงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สถานศึกษา สนามบิน เป็นต้น รวมทั้งงานก่อสร้างชลประทานและประปา

สล็อตออนไลน์

“บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการเข้าประมูลงานใหม่ๆ ที่บริษัทฯ มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อเป้าหมายการมีงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนต่างๆ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564 เพื่อช่วยสนับสนุนผลงานในปีนี้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว” นายปฐมพล กล่าว

jumboslot

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ และเชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ แต่เชื่อว่า SET Index ยังมีโอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 จุดได้ ในช่วงปลายไตรมาส 2 หนุนด้วย 4 เหตุผลหลัก คือ 1.กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อาจเติบโตประมาณ 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงไตรมาสแรกอาจโตประมาณ 83% ขณะที่ในช่วงไตรมาส 2 อาจขยายตัวประมาณ 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานกำไรที่ต่ำในปีที่ผ่านมา ประกอบกับตอนนี้ภาครัฐไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเหมือนปี 63 มีเพียงมาตรการคุมเข้มเวลาเปิดปิดในบางกิจการเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

slot

“กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยได้รับแรงหนุนมาจากกลุ่มน้ำมัน และปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มายืนระดับ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รับกับการบริโภคน้ำมันที่ฟื้นตัวทั่วโลก ขณะที่กลุ่มสื่อสาร นิคมอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และประกัน คาดว่าจะมีกำไรเติบโตในไตรมาสแรกเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 4 ปี 63 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากจุดต่ำสุดในต้นปี 63 นายชัยพร กล่าว

2.ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น ผลักดันงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 แสนล้านบาท ธปท.อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์ผ่อนผันการชำระหนี้ และออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) กระทรวงการคลังขยายมาตรการ “คนละครึ่ง” ขยายระยะเวลาโครงการ “เราชนะ” ไปจนถึงเดือน มิ.ย.64 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน พ.ค.นี้ และยังเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท เป็น 2.13 แสนล้านบาท และขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ลดอัตราธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% รวมถึงการพิจารณาอาจลดมาตรการเข้มงวดในมาตรการพิจารณาสินเชื่อ LTV และผ่อนผันให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

หุ้นแกว่งแคบรอผลเฟด นักลงทุนปรับพอร์ตก่อน FTSE ลดน้ำหนักหุ้นไทย

หุ้นปิดเช้าลบ 1.72 จุด ตลาดแกว่งแคบรอผลเฟด นักลงทุนปรับพอร์ตก่อน FTSE ลดน้ำหนักหุ้นไทย สำหรับแนวโน้มการลงทุนในภาคบ่าย คาดตลาดคงจะแกว่งแคบในกรอบ 1,550-1,570 จุด และนักลงทุนอาจจะปรับพอร์ตลงทุนเพื่อรับความเสี่ยงสูงขึ้น

jumbo jili

นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบคล้ายกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ที่เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย ในช่วงรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อปัญหาอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) สูง

ทั้งนี้ หากเฟดทำ Operation Twist (ขายตราสารหนี้ระยะสั้นซื้อตราสารหนี้ระยะยาว) ก็จะช่วยให้ Bond yield ลดลง แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็อาจทำให้ Bond yield กระชากตัวขึ้นไปแถว 1.7-2.0% ได้ และจะทำให้ตลาดทองคำความผันผวน อย่างไรก็ตาม มองว่าเฟดมีโอกาสจะไม่ทำอะไรรอบนี้ เพราะ Bond yield ที่อยู่แถว 1.6% ถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับอดีตที่เคยขึ้นไปถึง 3%

นอกจากนี้ ดัชนีฟุตซี่ก็จะทบทวนน้ำหนักลงทุนหุ้นไทย (FTSE Rebalance) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 19 มี.ค.นี้ ทำให้หุ้นขนาดใหญ่หลายตัวมีความเสี่ยงที่จะถูกลดน้ำหนักลงทุนเป็นภาพลบในช่วงสั้น แต่ก็มีหุ้นบางตัวที่มีโอกาสจะเพิ่มน้ำหนักลงทุนได้อย่าง OR ทำให้เห็นราคาปรับขึ้นมา ส่วนประเด็นกัญชงที่ บจ.หลายบริษัทให้ความสนใจก็ยังเป็นประเด็นเด่นในการจูงใจให้เข้ามาลงทุน

ด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายครึ่งวันเช้าที่ระดับ 1,562.31 จุด ลดลง 1.72 จุด หรือเปลี่ยนแปลง -0.11% มูลค่าการซื้อขายราว 51,570 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มช่วงบ่ายนี้ นายกิจพณ กล่าวว่า ตลาดคงจะแกว่งแคบในกรอบ 1,550-1,570 จุด และนักลงทุนอาจจะปรับพอร์ตลงทุนเพื่อรับความเสี่ยงสูงขึ้น

สล็อต

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งกองทุนต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger (SCB Global Thematic Trigger Fund : SCBGTTG) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายในระยะเวลา 8 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลกตามเทรนด์อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต

กองทุน SCBGTTG มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

jumboslot

ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในธีมตาม Mega Trend หลักๆ ของโลก ได้แก่ 1) Travel Tech จากการเปิดเมืองที่อาจเกิดเร็วขึ้น คาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว 2) Semiconductors เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่ากำลังการผลิตในปัจจุบัน จึงเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมเติบโตได้ 3) Cloud Computing ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้งาน software และ application ที่สูงขึ้นจากวิถี new normal 4) Gaming & Esports เกิดจากจำนวนผู้เล่นและใช้งานเกมออนไลน์ และเครื่องเล่นเกมที่เติบโตมากขึ้นจากการอยู่บ้านในช่วงที่ผ่านมา 5) Clean Energy ซึ่งรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ, จีน และสหภาพยุโรป ตื่นตัวและส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน 6) Genomic Revolution นวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถรักษาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7) Fintech Innovation นวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้ธุรกรรมสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น 8) Smart Mobility เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต และ 9) Cybersecurity เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีการจัดเก็บในระบบ online มากขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.81 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์นำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

slot

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การลงทุนในธีม Mega Trend ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่น่าสนใจซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จาก New Normal และ Disruption เนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างก็ได้ปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นี้เองจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ Mega Trend เติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนระหว่างทาง กองทุนทริกเกอร์นับว่าเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์อีกกองทุนหนึ่งเช่นกัน

ไทยพาณิชย์ชี้จีดีพีแรงหนุนหุ้นจีน

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger (SCB China Trigger Fund : SCBCHTG) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท

jumbo jili

เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 7% ภายในระยะเวลา 7 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีนที่มีศักยภาพเติบโตสูง

กองทุน SCBCHTG มีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มพลังงาน และกลุ่มสินค้าบริโภค เป็นต้น

สล็อต

โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Factor Investing โดยใช้ Machine Learning ในการเลือกปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เหนือตลาด ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พร้อมทั้งพิจารณาและรวบรวมข้อมูลมากกว่า 200 ปัจจัยย่อย โดยให้คะแนนตามลักษณะของหลักทรัพย์รายตัวในแต่ละปัจจัย และพิจารณาปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิค เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต

สล็อตออนไลน์

โดยทำการคัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักหลักทรัพย์รายตัวตามคะแนนในแต่ละปัจจัยการลงทุน พอร์ตลงทุนประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 30 ตัวที่ได้รับคะแนนสูงุสด โดยมีน้ำหนักรายตัวที่เท่ากัน (equal-weighted) ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน

jumboslot

โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.71 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

slot

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีน โดยคาดว่าตลาดหุ้นจีนจะโตขึ้นอีกในปี 2021 อย่างต่อเนื่อง จากการที่ประเทศจีนเน้นการเติบโตภายในประเทศเป็นหลัก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุดรัฐบาลจีนได้กำหนดเป้า GDP ปีนี้ขยายตัวอย่างน้อย 6% ซึ่งนโยบายการคลังนี้เองจะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจสำคัญ และจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบ เราจึงเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจลงทุนอีกประเทศหนึ่ง ประกอบกับกองทุน SCBCHTG มีการสริมกลยุทธ์การลงทุนด้วย Machine Learning ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเหนือกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ จะช่วยให้การลงทุนในกองทุนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจจะส่งผลให้กองทุนถึงเป้าหมายได้ไม่ยากนัก

ข้อดีของตราสารหนี้ระยะสั้น

ถ้าหากว่ากำลังมองหาการลงทุนแบบสั้น ๆ ที่อายถการลงทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือเท่ากับ 1 ปี รับรองเลยครับว่า ตราสารหนี้ระยะสั้น นั้นจะตอบโจทย์เพื่อน ๆ อย่างแน่นอน 100% ซึ่งตราสารหนี้ระยะสั้น คือ ตราสารการเงินชนิดนึงที่มีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ปี

jumbo jili

ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะเป็นผู้กู้ มีหน้าที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตามสารหนี้ที่มีสถานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งผู้ที่สานใจลงทุนในตราสารหนี้อย่างเรา ๆ ก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงยังสามารถเลือกกองทุนรวมในตราสารหนี้เองได้ด้วยเช่นกัน

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีการรวมเอาการลงทุนแบบต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่ากับ 1 ปี หรือน้อยกว่า 1 ปีเอาไว้ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ ซึ่งพวก ตราสารหนี้ระยะสั้น เหล่านี้จะมี Portfolio Duration ไม่เกิน 1 ปีนั่นเองครับ

สล็อต

ข้อดีของตราสารหนี้ระยะสั้น มีอะไรบ้าง
1.ตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงต่ำ
การลงทุนกับตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ระยะยสั้น หรือตราสารหนี้ระยะยาวก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ มีการนำเงินทุนของเราไปบริหารจัดการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงนั่นเองค่ะ

สล็อตออนไลน์

2.ตราสารหนี้ระยะสั้นช่วยกระจายความเสี่ยง
ถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่เราลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ไม่สูงมากแบบการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าตราสารหนี้ระยะยาสั้นนี้มีสภาพคล่องที่สูงมาก ๆ ทำให้ช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับ

3.ตราสารหนี้ระยะสั้นมีสภาพคล่องสูง
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่เราซื้อนั่นมีสภาพคล่องอย่างมาก ๆ เมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่น ผู้ลงทุนสามารถทำเรื่องซื้อ-ขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้ทุกวัน หากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ก็สามารถทำเรื่องภายในวันนี้ และรับเงินจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นได้ในวันทำการถัดไป จึงทำให้ตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นเหมาะกับการที่จะเป็นแหล่งพักเงินมาก ๆ ครับ

jumboslot

สำหรับใครที่ต้องการลงทุน แต่กำลังกังวลว่าควรลงทุนแบบไหนดี เพราะยังมีความรู้ไม่มาก แต่ก็อยากลองเสี่ยงดู ตราสารหนี้ระยะสั้น นั่นถือว่าเป็นตัวเบือกที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เลยทีเดียว เพราะเหมาะกับคนที่ต้องการการลงทุนแบบที่มีสภาพคล่องสูงมาก ๆ ครับ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า เผยแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาส 2 แต่ตลาดตราสารหนี้ไทยยังขยายตัวที่ร้อยละ 2 จากการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับเข้าซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมียอดการซื้อสุทธิสะสม 7.34 หมื่นล้านบาท

“ธาดา พฤฒิธาดา” กรรมการผู้จัดการสมาคม ThaiBMA กล่าวว่า การขยายตัวที่ร้อยละ 2 มาอยู่ที่ 14.41 ล้านล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ลดลงในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่วนมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าการออก 5.22 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มียอดการออกทั้งปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับการออก หุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืน (ESG bond) ยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมูลค่าการออก ESG bond จากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 6.1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าการออกปีที่แล้วทั้งปี

slot

ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิรวม 7.34 หมื่นล้านบาท เป็นการขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น และซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาว เป็นการกลับเข้าซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้ยอดการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 9.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.49 แสนล้านบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการถือครองในตราสารหนี้ระยะยาว

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่มีปัจจัยกดดันจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ จากนั้นปรับตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 จากการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อสิ้นไตรมาส 2 ของปี เส้น Bond yield จึงมีลักษณะชันขึ้น (Steepen) จากสิ้นปีที่แล้ว โดย Bond yield ปรับตัวสูงขึ้นจากสิ้นปีก่อนในทุกช่วงอายุ ซึ่งรุ่นอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 13 bps. และรุ่นอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 50 bps. จากปลายปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.51 และที่ร้อยละ 1.78 ตามลำดับ ณ สิ้นไตรมาส 2,ทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 นี้

กรรมการผู้จัดการ ThaiBMA คาดว่าบริษัทเอกชนไทยยังคงต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงการ refinance สินเชื่อที่กู้มาในช่วงก่อนหน้านี้ของบริษัทขนาดใหญ่เพื่อการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โดยได้ปรับประมาณการออกหุ้นกู้ทั้งปีขึ้นจากเดิมที่ 7.5 แสนล้านบาท เป็นที่ 9 แสนล้านบาท

ขณะที่ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่ามีโอกาสจะขยับขึ้นตาม Bond yield ของสหรัฐอเมริกา จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มส่งสัญญาณการทยอยถอนมาตรการการเงินผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Tapering) เมื่อตัวเลขต่างๆ สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา พบว่า หลายบริษัททยอยออกหุ้นกู้ออกมาเสนอขายนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หลายแห่งออกมาให้คำแนะนำต่อการลงทุนในหุ้นกู้เหล่านี้ แต่การพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลใดบ้างก่อนตัดสินใจ?

ลงทุนอย่างไรให้มั่นใจกับเสี่ยงช่วงตลาดเหวี่ยงหนัก

ในวันที่ตลาดผันผวนหนัก เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว และอะไร ๆ ก็ไม่แน่นอน ทำให้บางคนอาจจะกลัวการลงทุนไปเลย โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น และอาจจะไม่คุ้นชินกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ๆ หลายคนจึงมักเลือกเก็บเงินสดไว้กับตัว หรือฝากไว้กับธนาคารเฉย ๆ เพราะมั่นใจว่าเป็นแหล่งที่ปลอดภัย

jumbo jili

แต่ด้วยเวลานี้ “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย” ของไทยต่ำเพียง 0.25%* เท่านั้น ซึ่งอยู่ในจุดที่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากธนาคารนั้น ก็คงต่ำเกินไปที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ ดังนั้น ไม่ว่าตลาดจะเหวี่ยงหนักแค่ไหน การลงทุนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ และไม่ควรหยุดลงทุน ซึ่งการไม่ลงทุนคือสิ่งที่เสี่ยงที่สุด เพราะจะทำให้มูลค่าเงินในมือเราหายไปเรื่อย ๆ

แล้วจะลงทุนอะไรดี ? ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อย ซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้ การนำเงินวางไว้ที่ “กองทุนรวม” นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพดูแแลตลอดเวลา และช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น
วันนี้ เราเลยมีคู่มือง่าย ๆ ในการเลือกกองทุนแบบเซฟ ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมาย มาฝาก

สล็อต

 1. พักเงินระยะสั้น รอจังหวะตลาดฟื้น
  หากเวลานี้รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจจะนำเงินไปเก็บไว้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ๆ และต้องการพักไว้ในแหล่งที่ปลอดภัยขึ้น แต่ก็ยังต้องการ “โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม” และ “สภาพคล่องสูง”
  กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เนื่องจากเน้นลงทุนในกลุ่มเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ที่สำคัญกองทุนกลุ่มนี้มีสภาพคล่องสูง ได้รับเงินสดโดยใช้เวลาเพียง 1 วันทำการเท่านั้น (T+1)
  เหมาะที่จะเป็นแหล่งพักเงินระยะสั้น เพื่อรอตลาดฟื้น แล้วหาจังหวะที่เหมาะสม เพื่อกลับมาลงทุนสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกครั้ง
 • แนะนำกองทุนรวมตลาดเงิน จาก PRINCIPAL คลิก
 • แนะนำกองทุนรวมตราสารหนี้ จาก PRINCIPAL คลิก

สล็อตออนไลน์

 1. หาโอกาสเติบโตแบบมั่นคง
  สำหรับใครที่ยังต้องการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในตลาดหุ้นอยู่ แต่ต้องการจำกัดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ทางเลือกที่เราสามารถทำได้ ก็คือ เลือกลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
  เนื่องจาก “กองทุนรวมหุ้น” ที่ลงทุนในดัชนี เช่น SET50, SET100 หรือ หุ้นกลุ่ม ESG โดยทั่วไปแล้วจะใช้กลยุทธ์บริหารแบบเชิงรับ (Passive) พยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงตลาดมากที่สุด จึงเหมาะกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากธรรมชาติของตลาดหุ้นแล้ว ยิ่งลงทุนยาวเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็จะยิ่งต่ำลงตามไปด้วยนั่นเอง
 • แนะนำกองทุนรวมหุ้น จาก PRINCIPAL คลิก
  นอกจากนี้ ยังมีอีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากให้เงินเติบโตแบบมั่นคง ได้แก่ “กองทุนรวมเพื่อการออม SSF” เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อการออมระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ที่สำคัญยังได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี ทำให้เราได้เงินออมกลับมาอีกทางหนึ่งด้วย
 • แนะนำกองทุนรวม SSF จาก PRINCIPAL คลิก

jumboslot

 1. วางแผนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ
  การลงทุนระยะยาวเพื่อแผนเกษียณอายุ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม เพราะเรื่องเกษียณอายุ เป็นทั้งการวางแผนการเงินและวางแผนชีวิต โดยใช้ระยะเวลามาช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแบบทบต้นไปเรื่อย ๆ
  แน่นอนว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ RMF คือ ตัวเลือกที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีที่สุด เนื่องจากมีข้อดีที่ได้แน่ ๆ จากการลดหย่อนภาษี และเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีไว้เพื่อเกษียณอายุโดยเฉพาะ
  RMF ยังมีนโยบายให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง เราจึงสามารถวางแผนให้ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้ เช่น หากช่วงนี้ไม่ชอบความเสี่ยงสูง ก็อาจเลือก RMF ที่ลงทุนในตลาดเงิน ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
 • แนะนำกองทุน RMF จากบลจ. PRINCIPAL คลิก

slot

สรุปแล้วจะเห็นว่าหากเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เราก็สามารถจำกัดความเสี่ยงเรื่องการลงทุนได้ เพราะฉะนั้น เราไม่ควรกลัวกับความผันผวนระยะสั้นมากเกินไป จนพลาดโอกาสทำกำไรในระยะยาว

*ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n1663.aspx
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต