กองทุนรวมผสม คืออะไร

เพราะในโลกของการลงทุนมีอะไรมากกว่าที่เราคิด แม้ว่าก่อนการลงทุนเราจะทำการศึกษาขั้นตอนและความคุ้มค่าของการลงทุนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนกับกองทุนแบบไหนดี วันนี้เรามี กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) มาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ

jumbo jili

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) คืออะไร

กองทุนผสม คือ กองทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะเอาเงินที่มีนั้นไปลงทุนในหุ้น หรือลงทุนตราสารหนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในเวลาเดียวกัน กองทุนรวมผสมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คืออะไร
กองทุนรวมผสม คือ กองทุนที่ผสมผสานระหว่าง การลงทุนในตราสารทุน และ การลงทุนในตราสารหนี้ หรือ การลงทุนรูปแบบของตราสารอื่นๆ เข้าด้วยกัน อัตราส่วนของการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของเจ้าของกองทุนว่าจะจัดการลงทุนในรูปแบบไหนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของหน่วยกองทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดอัตราส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมไว้ว่า ต้องมีอัตราส่วนของตราสารทุนไม่น้อยกว่า 35% แต่ต้องไม่เกิน 65% ของหน่วยลงทุนในขณะนั้น

สล็อต

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น คืออะไร
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น หรือ กองทุนรวมแบบผสมไม่กำหนดสัดส่วน คือ กองทุนที่ไม่มีการกำหนดสัดส่วนของตราสารทุน และ ตราสารประเภทอื่นๆ ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่นกว่า เนื่องจากนักลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และนักลงทุนสามารถเลือกได้เองว่า อยากลงทุนในสัดส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่ำมากแค่ไหนค่ะ

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมผสม คือ

ข้อดีที่เห็นได้ชัดคงหนีไม่พ้นเรื่องของ นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับเงินตอบแทน หรือกำไรมากขึ้นจากการลงทุน แม้ว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้จะมีความเสี่ยง แต่การถูกกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุน และกองทุนอื่นๆ ทำให้การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงไม่มากเท่าไหร่นัก

กองทุนรวมผสม เหมาะกับใคร

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และในโลกของการลงทุน กองทุนรวมต่างๆ จะถูกจัดลำดับความเสี่ยงของการลงทุน โดยมีการแบ่งความเสี่ยงทั้งหมด ออกเป็น 8 ระดับ และความเสี่ยงกองทุนรวมผสม ถูกจัดให้มีความเสี่ยงอยู่ในอันดับที่ 5 (อ้างอิงจาก : www.scbam.com) คือ กลุ่มของกองทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

การลงทุนกับกองทุนรวมผสมจึงเหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ในระดับหนึ่ง หรือ นักลงทุนที่อยากหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และรูปแบบของการลงทุน ตัวนักลงทุนสามารถเลือกและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของตัวเองได้ ทำให้การลงทุนรวมผสมเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักลงทุนไม่แพ้กองทุนอื่นๆ นั่นเองค่ะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด แม้ว่ากองทุนรวมผสมจะมีความเสี่ยงไม่เท่าการลงทุนในรูปแบบอื่น แต่ก่อนลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆให้ครบถ้วนก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ

jumboslot

วิธีนี้ง่ายมากๆ หากเราคิดว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เลือกกองทุนที่ลงทุนกับสิ่งเหล่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น อนาคตจะมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกหลายสาย มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนหนทางใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้รวมๆ เรียกว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund

เพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือ อนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เราก็สามารถลงทุนได้ แถมอาจจะเก็บยาวๆ ได้อีกด้วย
หรืออีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ สังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตประเทศไทยจะมีคนสูงอายุราวๆ 15-20% นั่นถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มร้อย เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ การรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมผลิตยา เป็นต้น

slot

วิธีการก็คือ เราสามารถเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนว่าแต่ละกองทุนรวมเหล่านั้นนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุน คือเงินของเราไปลงทุนในอะไรบ้าง ในหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยสามารถสอบถามเพื่อขอหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือไปดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด

วิธีที่สอง
เลือกลงทุนจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนในอดีต
วิธีการนี้เป็นการมองเชิงตัวเลข ไม่เหมือนกับวิธีการแรกที่เราใช้มุมมองในเชิงคุณภาพ โดยเราสามารถเข้าไปดูตัวเลขผลตอบแทนของแต่ละกองทุนย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมแต่ละแห่งได้ไม่ยาก
วิธีการก็คือ นำผลตอบแทนของแต่ละกองทุนย้อนหลัง โดยทางบริษัทจัดการกองทุนแต่ละแห่งจะรายงานเป็นตัวเลข % ต่อปี เราสามารถคัดเอากองทุนที่มีผลตอบแทนติดลบออกไป และเลือกเอากองทุนที่มีผลตอบแทนเป็นบวกมาพิจารณา หากเราไม่คิดจะพิจารณาในเชิงคุณภาพ หรือดูว่ากองทุนเหล่านั้นลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง ต้องการรู้แค่ ตัวเลขของผลตอบแทนเท่านั้น เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุดนั่นเอง
ที่จริงแล้วในแวดวงของผู้จัดการกองทุนได้มีการจัดอันดับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมไว้ที่เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ morningstarthailand.com โดยเราสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมผสม คืออะไร

เพราะในโลกของการลงทุนมีอะไรมากกว่าที่เราคิด แม้ว่าก่อนการลงทุนเราจะทำการศึกษาขั้นตอนและความคุ้มค่าของการลงทุนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนกับกองทุนแบบไหนดี วันนี้เรามี กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) มาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ

jumbo jili

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) คืออะไร

กองทุนผสม คือ กองทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะเอาเงินที่มีนั้นไปลงทุนในหุ้น หรือลงทุนตราสารหนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในเวลาเดียวกัน กองทุนรวมผสมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คืออะไร
กองทุนรวมผสม คือ กองทุนที่ผสมผสานระหว่าง การลงทุนในตราสารทุน และ การลงทุนในตราสารหนี้ หรือ การลงทุนรูปแบบของตราสารอื่นๆ เข้าด้วยกัน อัตราส่วนของการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของเจ้าของกองทุนว่าจะจัดการลงทุนในรูปแบบไหนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของหน่วยกองทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดอัตราส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมไว้ว่า ต้องมีอัตราส่วนของตราสารทุนไม่น้อยกว่า 35% แต่ต้องไม่เกิน 65% ของหน่วยลงทุนในขณะนั้น

สล็อต

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น คืออะไร
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น หรือ กองทุนรวมแบบผสมไม่กำหนดสัดส่วน คือ กองทุนที่ไม่มีการกำหนดสัดส่วนของตราสารทุน และ ตราสารประเภทอื่นๆ ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่นกว่า เนื่องจากนักลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และนักลงทุนสามารถเลือกได้เองว่า อยากลงทุนในสัดส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่ำมากแค่ไหนค่ะ

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมผสม คือ

ข้อดีที่เห็นได้ชัดคงหนีไม่พ้นเรื่องของ นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับเงินตอบแทน หรือกำไรมากขึ้นจากการลงทุน แม้ว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้จะมีความเสี่ยง แต่การถูกกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุน และกองทุนอื่นๆ ทำให้การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงไม่มากเท่าไหร่นัก

กองทุนรวมผสม เหมาะกับใคร

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และในโลกของการลงทุน กองทุนรวมต่างๆ จะถูกจัดลำดับความเสี่ยงของการลงทุน โดยมีการแบ่งความเสี่ยงทั้งหมด ออกเป็น 8 ระดับ และความเสี่ยงกองทุนรวมผสม ถูกจัดให้มีความเสี่ยงอยู่ในอันดับที่ 5 (อ้างอิงจาก : www.scbam.com) คือ กลุ่มของกองทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

การลงทุนกับกองทุนรวมผสมจึงเหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ในระดับหนึ่ง หรือ นักลงทุนที่อยากหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และรูปแบบของการลงทุน ตัวนักลงทุนสามารถเลือกและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของตัวเองได้ ทำให้การลงทุนรวมผสมเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักลงทุนไม่แพ้กองทุนอื่นๆ นั่นเองค่ะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด แม้ว่ากองทุนรวมผสมจะมีความเสี่ยงไม่เท่าการลงทุนในรูปแบบอื่น แต่ก่อนลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆให้ครบถ้วนก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ

jumboslot

วิธีนี้ง่ายมากๆ หากเราคิดว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เลือกกองทุนที่ลงทุนกับสิ่งเหล่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น อนาคตจะมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกหลายสาย มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนหนทางใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้รวมๆ เรียกว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund

เพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือ อนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เราก็สามารถลงทุนได้ แถมอาจจะเก็บยาวๆ ได้อีกด้วย
หรืออีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ สังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตประเทศไทยจะมีคนสูงอายุราวๆ 15-20% นั่นถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มร้อย เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ การรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมผลิตยา เป็นต้น

slot

วิธีการก็คือ เราสามารถเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนว่าแต่ละกองทุนรวมเหล่านั้นนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุน คือเงินของเราไปลงทุนในอะไรบ้าง ในหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยสามารถสอบถามเพื่อขอหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือไปดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด

วิธีที่สอง
เลือกลงทุนจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนในอดีต
วิธีการนี้เป็นการมองเชิงตัวเลข ไม่เหมือนกับวิธีการแรกที่เราใช้มุมมองในเชิงคุณภาพ โดยเราสามารถเข้าไปดูตัวเลขผลตอบแทนของแต่ละกองทุนย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมแต่ละแห่งได้ไม่ยาก
วิธีการก็คือ นำผลตอบแทนของแต่ละกองทุนย้อนหลัง โดยทางบริษัทจัดการกองทุนแต่ละแห่งจะรายงานเป็นตัวเลข % ต่อปี เราสามารถคัดเอากองทุนที่มีผลตอบแทนติดลบออกไป และเลือกเอากองทุนที่มีผลตอบแทนเป็นบวกมาพิจารณา หากเราไม่คิดจะพิจารณาในเชิงคุณภาพ หรือดูว่ากองทุนเหล่านั้นลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง ต้องการรู้แค่ ตัวเลขของผลตอบแทนเท่านั้น เราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุดนั่นเอง
ที่จริงแล้วในแวดวงของผู้จัดการกองทุนได้มีการจัดอันดับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมไว้ที่เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ morningstarthailand.com โดยเราสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน