RMFแนะนำ

KFAFIXRMF เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตราสารหนี้เอกชนจะเป็นตราสารคุณภาพสูง โดยกว่า 90% มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ระดับ A- ขึ้นไป

jumbo jili

จุดเด่นของกองทุนนี้คือ สามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงถึง 79% ของ NAV เท่ากับมีโอกาสมากขึ้นในการมองหาตราสารหนี้คุณภาพดีและผลตอบแทนดีจากประเทศต่างๆ ไม่จำกัดแค่ในเมืองไทย สำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้น้อย หรือใกล้เกษียณมีระยะเวลาลงทุนอีก 1-2 ปี จะเหมาะสมกับกองทุนนี้ เพราะเน้นความมั่นคงของเงินต้นมากกว่ามุ่งหวังผลตอบแทนสูง

ความเสี่ยงระดับ 4 –ปานกลางค่อนข้างต่ำ
ดูข้อมูลกองทุน KFAFIXRMF

KFHAPPYRMF และ KFGOODRMF
ทั้ง 2 กองทุนนี้มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนทั้งใน ตราสารหนี้ และตราสารทุน ที่เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ หุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO รวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs และ Infrastructure fund เรียกได้ว่าลงทุนได้ครบจบในกองทุนเดียว ทั้งสินทรัพย์เน้นมั่นคงเสี่ยงน้อยอย่างตราสารหนี้ และสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นและมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงอย่างหุ้น REITs และ Infras

สล็อต

KFHAPPYRMF และ KFGOODRMF มีความแตกต่างกันตรงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ โดย KFHAPPYRMF มีการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% ซึ่งมากกว่า KFGOODRMF ที่สัดส่วนตราสารหนี้ต้องไม่น้อยกว่า 50% หมายความว่าหากผู้จัดการกองทุนมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้น จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของ KFGOODRMF ได้สูงสุดถึง 50% เลย ในขณะที่ KFHAPPY จะมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นได้สูงสุด 25% เท่านั้น

ยามตลาดหุ้นผันผวนหนัก ผู้จัดการกองทุนสามารถลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้เหลือ 0 ได้ทั้งสองกองทุน เป็นการบริหารอย่างยืดหยุ่นเพื่อปรับลดความเสี่ยง และไม่พลาดโอกาสหาผลตอบแทนดีๆ ให้เหมาะกันสถานการณ์ด้วย เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนดีๆ จากหุ้น แต่ไม่ต้องการเสี่ยงสูงในหุ้นเต็มร้อย มีเวลาลงทุนก่อนเกษียณสัก 5 ปีขึ้นไป

สล็อตออนไลน์

กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ดูข้อมูลกองทุน KFHAPPYRMF
ดูข้อมูลกองทุน KFGOODRMF

KFDNMRMF เป็นการนำโมเดลกลยุทธ์การลงทุนกองทุนเปิด “KFDYNAMIC” ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 และมีผลงานที่ดีจนได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2018 กลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก มาเปิดเป็น LTF RMF ในปีนี้ โดยแนวทางการลงทุนคือจะลงทุนในหุ้นไทยที่ผ่านการคัดสรรเข้มข้นมาประมาณแค่ 20 ตัวเท่านั้น ไม่จำกัดว่าจะเป็นหุ้นเติบโตสูง หุ้นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือหุ้นปันผลสูง เรียกว่าลงทุนเน้นๆ ในหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพดีจำนวนไม่มาก เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาลงทุนนานหน่อย แต่ถ้าอยู่ในวัยใกล้เกษียณอาจจะไม่เหมาะนัก

jumboslot

กองทุนมีความเสี่ยงสูงระดับ 6
ดูข้อมูลกองทุน KFDNMRMF

KFSTARRMF เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทย มีจุดเด่นตรงกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นมาก สามารถลงทุนในหุ้นเด่นได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นกลาง-เล็ก หุ้นปันผลดี หุ้นเติบโตสูง โดยผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดหุ้นและจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด นับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวแบบ RMF มาก
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหุ้น IPO เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนมีความเสี่ยงสูงระดับ 6
ดูข้อมูลกองทุน KFSTARRMF

KFGBRANRMF เหมาะกับผู้ที่สนใจกระจายการลงทุนไปในหุ้นต่างประเทศ กองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำ เจ้าของแบรนด์สินค้าขายดีทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก(Master Fund) ที่มีชื่อว่า Morgan Stanley Investment Fund – Global Brands Fund (Class Z)
หุ้นที่ลงทุนล้วนเป็นบริษัทใหญ่ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าหรือบริการที่เรารู้จักกันดี และใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น Unilever หรือ Reckitt Benckiser (เจ้าของ Dettol Durex Strepsils) ไปจนถึงบริษัทซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft และ บริการบัตรเครดิต Visa
กองทุนมีความเสี่ยงสูงระดับ 6

slot

ดูข้อมูลกองทุน KFGBRANRMF

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข RMF
ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ห้ามหยุดลงทุนติดต่อกันเกิน 1ปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฎิทิน (นับย้อนหลังตั้งแต่ปีก่อนปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข) และต้องนำเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้จากการขายคืนไปรวมกับเงินได้ เพื่อชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร