Eastspring เป็นรายแรกที่เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ประเภท ESG มุ่งเน้นเอเชีย

ปี 2020 นับเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับกระแสการลงทุนด้าน ESG โดย JP Morgan รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าสินทรัพย์ด้าน ESG ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าถึง 2 เท่าของกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ประเมินไว้เมื่อปี 2019 ซึ่งมีขนาด 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

jumbo jili

การออกตราสารหนี้ยั่งยืนซึ่งรวมถึงพันธบัตรสีเขียว (green bonds) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (social bonds) และด้านความยั่งยืน (sustainability bonds) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ลงทุนที่ตระหนักในเรื่อง ESG

สำหรับบทบาทของเราในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสารระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น เช่น ผู้ลงทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรได้ สิ่งที่เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบางส่วนยังรวมถึงการระบุความเสี่ยงด้าน ESG ที่เป็นสาระสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเหล่านั้นต่อผู้ออกตราสารและให้ถือปฏิบัติตามในแต่ละเรื่องที่เป็นความคาดหวังเพื่อจัดการกับประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆ

เราสร้างข้อได้เปรียบจากการที่สมาชิกที่ร่วมทีมกับเรามีข้อมูลเพียบพร้อมในการวิเคราะห์เครดิตซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสวมบทบาทเชิงรุกของผู้ออกตราสารที่อยู่ภายในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเรา ตัวอย่างเช่นทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเราทั้ง 12 คนได้จัดการประชุมมากกว่า 500 ครั้งในแต่ละปี ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้ทุกโอกาสในการสื่อสารสิ่งที่เป็นประเด็นความกังวลของเราเกี่ยวกับ ESG และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะต่อพฤติกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์

สล็อต

ก่อนที่เราจะเปิดตัวกลยุทธ์พันธบัตรยั่งยืน (Sustainable Bond strategy) การประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ ปัจจุบันกระบวนการนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วภายในกรอบการทำงานด้าน ESG ทำให้เรามีแนวทางที่เป็นระบบเชิงโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดการกับประเด็นเหล่านี้ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูล ESG จากภายนอกอย่างเช่น MSCI และ Sustainalytics

  1. การที่จีนตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2060 ทำให้โอกาสของตราสารเครดิตประเภท ESG น่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ อยากทราบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณในด้านนี้คืออะไร?

ทีมตราสารหนี้ของ Eastspring มีเครือข่ายตราสารเครดิตที่แข็งแกร่งอยู่ในเอเชีย กลยุทธ์เครดิตในเอเชียที่โดดเด่นของเรามีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งอยู่ในดัชนีมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ออกตราสารสัญชาติจีน ดังนั้น ทีมงานจึงคุ้นเคยกับตราสารเครดิตของจีนเป็นอย่างดี โดยการทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ในประเทศจีนนั้นมาจากข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับตลาดเครดิตของประเทศ การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนนี้ของตลาดจึงนับว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของเรา

สล็อตออนไลน์

ความจริงดังกล่าวได้ย้อนกลับมายังทีมวิเคราะห์เครดิตของเราที่มีข้อมูลเพียบพร้อม ซึ่งช่วยให้เราสามารถครอบคลุมโอกาสการลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในเอเชีย นักวิเคราะห์เครดิตที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะและผู้ออกตราสารยังมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของแต่ละตราสารด้วย การทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของบริษัทและอุตสาหกรรมช่วยให้เราสามารถระบุถึงประเด็นด้าน ESG และค้นหาโอกาสจากแนวโน้ม ESG ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแนวโน้มล่าสุดที่มีการเร่งนโยบายมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องสภาพภูมิอากาศ และความสนใจลงทุนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญในระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศมากขึ้นต่างสนับสนุนเรื่องความเร่งด่วนและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การที่จีนให้คำมั่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเหลือศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี 2060 ผู้ออกตราสารของจีนก็จะมีความเคลื่อนไหวอย่างมากภายใต้เป้าหมายเชิงรุกของรัฐบาลและนำรวมมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจตน

นอกจากนี้ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมในเอเชียน่าจะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank ประเมินว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียในช่วงปี 2016 ถึง 2030 จะสูงเกิน 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงโครงการในภาคพลังงานมูลค่า 14.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคขนส่งในมูลค่า 8.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอีกสองภาคส่วนหลักที่มีแนวโน้มขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย green financing

jumboslot

  1. รางวัลที่ได้รับล่าสุดนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของทีม คุณคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จเหล่านี้คืออะไร?

ทีมงานมีส่วนร่วมสำหรับชัยชนะที่ได้รับเหล่านี้ด้วยความสม่ำเสมอในการใช้แนวทางการลงทุนแบบหลายปัจจัย การมุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตลาดที่เราครอบคลุม การได้รับรางวัลและการเติบโตในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของเราจึงเป็นที่ยอมรับว่าเราเป็นคู่หูที่มีความมั่นคง ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้วจากเส้นทางที่เราผ่านมาทั้งในช่วงขาขึ้นและลงของตลาดตราสารหนี้เอเชีย

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้หมกมุ่นอยู่แต่รางวัลที่ได้รับหรือยึดติดอยู่กับวิถีทางของเราเท่านั้น แต่เรายังถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถที่จะตรวจจับความเสี่ยงและหาโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอหรือไม่ในขณะที่ยังคงเปิดกว้างเพื่อปรับปรุงกระบวนการลงทุน ตัวอย่างเช่นในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้และมีส่วนร่วมในการหารือกับนักวิเคราะห์ฝั่งโบรกเกอร์และจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองต่างๆ

slot

การให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืนและผลกระทบที่ตามมาต่อพฤติกรรมของผู้ลงทุนในการจัดหาเงินทุนได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราในการนำกรอบการทำงานแบบที่มีโครงสร้างมากขึ้นมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าความเสี่ยง ESG จะผลักดันความแตกต่างของราคามากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดตราสารหนี้เอเชียเติบโตจนมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

ถ้าพิจารณาในระดับทีมงาน เราตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายมุมมองโดยรวมของทีมให้กว้างขึ้น ทีมงานของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจำนวน 21 คนซึ่งสามารถสะท้อนการเป็นตัวแทนที่ดีได้ทั้งในแง่ลักษณะประชากร สัญชาติ และเพศ สมาชิกในทีมยังประกอบด้วยเชื้อชาติที่แตกต่างกันซึ่งสามารถช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจของทีมในด้านภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สมาชิกของทีมในสัดส่วน 30% ยังเป็นผู้หญิง โดยมีจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทในระดับอาวุโสภายในทีม

คุณค่าแท้จริงที่รับรู้ได้ในตลาดตราสารหนี้เอเชีย

  1. จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น คุณยังมั่นใจในสิ่งที่เคยประเมินไว้เมื่อตอนต้นปี 2021 หรือไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนจะถูกจำกัด และคุณได้กำหนดระดับที่สามารถทนทานต่อความผันผวนไว้อย่างไร?

jumbo jili

แม้ว่ามีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เนื่องจากผลกระทบของฐานที่ต่ำประกอบกับราคาอาหารและน้ำมันที่สูงขึ้น แต่ในมุมมองของเราสิ่งนี้จะยังคงเป็นเรื่องชั่วคราว ระดับช่องว่างของผลผลิตหรือ output gap ที่เห็นชัดจะยังคงมีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะจำกัดขอบเขตและขนาดของราคาที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าและค่าแรง หากพิจารณานอกเหนือไปจากอุปสรรคในระยะสั้นแล้วยังพบว่ามีแรงผลักดันจากเงินเฟ้อที่ต่ำลงในเชิงโครงสร้างซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น จำนวนประชากรสูงวัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น

เมื่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังไม่ได้เป็นสิ่งน่ากังวล เราจึงคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี 2023 พัฒนาการในตลาดแรงงานจะเป็นจุดมุ่งเน้นสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย ขณะที่ความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น สภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่แข็งแกร่งมีความขัดแย้งกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของภาคบริการที่ซบเซา ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางที่ใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วอาจทำผิดพลาดหากตัดสินใจดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงิน

สล็อต

ตัวอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐได้ย้ำอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้จนถึงปี 2023 ในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม แม้ว่าจะรับรู้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีจุดเปลี่ยนสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในปีนี้ เราเชื่อว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่ในเอเชียจะทำตามเฟดด้วยการยืนนโยบายไว้เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม โชคไม่ดีที่อัตราผลตอบแทนแท้จริงของสหรัฐได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันจนส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ของเอเชียรวมทั้งธุรกรรมประเภท carry trades ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็มาพร้อมกับการเทขายสกุลเงินท้องถิ่นด้วย แต่เราไม่เชื่อว่าภาวะอ่อนแรงของตลาดตราสารหนี้เอเชียในปัจจุบันจะดำเนินต่อไปแบบยาวนานเนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อไม่น่าจะพุ่งขึ้นจนเกินรับมือและมุมมองที่ต่อต้านนโยบายผ่อนคลายนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาด

สล็อตออนไลน์

ในความเป็นจริงแล้วเราคิดว่าการที่อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ได้ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ปรับเพิ่มมุมมอง “Overweight” ใน duration ของกองทุนตราสารหนี้เอเชียที่ถือเป็นจุดเด่นของเรา ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนเหล่านั้น สิ่งนี้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ว่าตลาดตราสารหนี้ในเอเชียจะสามารถสร้างผลงานได้สูงกว่าตราสารของตลาดพัฒนาแล้วเนื่องจากมีความได้เปรียบในเรื่องอัตราผลตอบแทน การที่สภาพคล่องทั่วโลกยังคงท่วมท้นความต้องการของผู้ลงทุนสำหรับอัตราผลตอบแทนในภูมิภาคจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นของภูมิภาคและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก

  1. กลุ่มตราสารหนี้ใดในเอเชียที่นำเสนอมูลค่าน่าสนใจในปัจจุบัน?

jumboslot

ตราสารหนี้ภาคเอกชนสามารถสร้างผลงานได้ดีกว่าตราสารหนี้ภาครัฐในช่วงที่เกิดแรงขายพันธบัตรทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ เราคาดว่าผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชนโดยรวมโดยเฉพาะการออกตราสารที่มีคุณภาพสูง (ไม่จำเป็นต้องเป็น investment grade) ที่มีอายุ 3-5 ปี จะยังมีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้ และหากพิจารณาภายในกลุ่มตราสารหนี้ภาครัฐ จะพบว่ากลุ่มตราสารอายุ 1-3 ปียังคงดีเนื่องจากมีสภาพคล่องรองรับและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะยังคงนโยบายผ่อนคลายต่อไปจนถึงปี 2021

นอกจากนี้ ตลาดยังรับรู้แล้วถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า ซึ่งเราคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงมองเห็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในตราสารระยะสั้นของกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย

เนื่องจากธนาคารกลางในเอเชียยังคงดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายและใช้มาตรการสนับสนุนทางการเงินอย่างเข้มข้น เราจึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในเอเชียจะดีกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่เอเชียจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมตลาดที่มีแนวโน้มเงินเฟ้อเร่งตัว (reflationary) และความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น กระแสเงินเหล่านี้บางส่วนอาจมุ่งไปยังตลาดตราสารหนี้ในเอเชีย ขณะความต้องการเชิงโครงสร้างในการปรับ duration ตราสารหนี้ของผู้ลงทุนระยะยาวในประเทศ อาทิกองทุนบำนาญและบริษัทประกัน จะยังคงช่วยสนับสนุนผลงานของตราสารหนี้ระยะยาว

slot

เรายังคิดว่าตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือ high yield bonds (HY) ของเอเชียจะยังคงมีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนแบบปรับความเสี่ยงที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตลาด HY อื่นๆ เช่น US HY หรือ European HY อัตราการผิดนัดชำระหนี้คาดการณ์ซึ่งต่ำลงในปีนี้ยังชี้ให้เห็นว่าสเปรดที่ตึงตัวยังเพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนได้ นอกจากนี้ Asian HY ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตราสารประเภทเครดิตของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็กำลังมีข้อจำกัดจากการปฏิรูปกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “เส้นสีแดงสามเส้น” (three red lines) เนื่องจากการก่อหนี้มากเกินไป ปัจจัยนี้ควบคู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นจึงน่าจะช่วยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในฝั่งของผู้กู้ในเอเชียได้ในระยะสั้นจนถึงระยะปานกลาง

การผิดนัดชำระหนี้ในตลาดออนชอร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และการคุมเข้มสภาพคล่องในตราสารออนชอร์ของจีนอาจเป็นชนวนปะทุความผันผวนรอบใหม่ แต่เรามองว่าสภาวะดังกล่าวเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว โดยต้องตระหนักด้วยว่าการคัดเลือกเครดิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครดิตและการมุ่งคัดเลือกตราสารเป็นสิ่งสำคัญในระยะปัจจุบันของวัฏจักรทางเครดิต ซึ่งจะได้เห็นจากบางบริษัทที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเมื่อมาตรการสนับสนุนด้านสภาพคล่องที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2020 เริ่มลดขนาดลง

  1. Eastspring เป็นรายแรกที่เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ประเภท ESG มุ่งเน้นเอเชีย คำถามก็คือกองทุนนี้จะสามารถช่วยประสานบทบาทของคุณในฐานะนักเคลื่อนไหวด้าน ESG ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ออกหลักทรัพย์ได้หรือไม่?

ปี 2020 นับเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับกระแสการลงทุนด้าน ESG โดย JP Morgan รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าสินทรัพย์ด้าน ESG ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าถึง 2 เท่าของกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ประเมินไว้เมื่อปี 2019 ซึ่งมีขนาด 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การออกตราสารหนี้ยั่งยืนซึ่งรวมถึงพันธบัตรสีเขียว (green bonds) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (social bonds) และด้านความยั่งยืน (sustainability bonds) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ลงทุนที่ตระหนักในเรื่อง ESG

สำหรับบทบาทของเราในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสารระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น เช่น ผู้ลงทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรได้ สิ่งที่เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบางส่วนยังรวมถึงการระบุความเสี่ยงด้าน ESG ที่เป็นสาระสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเหล่านั้นต่อผู้ออกตราสารและให้ถือปฏิบัติตามในแต่ละเรื่องที่เป็นความคาดหวังเพื่อจัดการกับประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆ

เราสร้างข้อได้เปรียบจากการที่สมาชิกที่ร่วมทีมกับเรามีข้อมูลเพียบพร้อมในการวิเคราะห์เครดิตซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสวมบทบาทเชิงรุกของผู้ออกตราสารที่อยู่ภายในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเรา ตัวอย่างเช่นทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเราทั้ง 12 คนได้จัดการประชุมมากกว่า 500 ครั้งในแต่ละปี ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้ทุกโอกาสในการสื่อสารสิ่งที่เป็นประเด็นความกังวลของเราเกี่ยวกับ ESG และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะต่อพฤติกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์

เกาะติดสถานการณ์สงครามราคานํ้ามัน

ทางด้านของรัสเซีย ค่าเงิน ruble ได้อ่อนตัวลง จึงอาจทำให้รัสเซียได้เปรียบซาอุ ในเรื่องของการขายนํ้ามันได้แพงขึ้นเวลาส่งออก แต่อาจแลกด้วยความเสี่ยงในเรื่องของหนี้ต่างประเทศ ที่มาจากค่าเงินที่อ่อนตัว ทำให้ต้องจ่ายมากกว่าเดิม

jumbo jili

หาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ส่วนตัวผมขอเรียกผลงานชิ้นนี้ว่าเป็น indicator ชี้นำจุดเข้าซื้อยามวิกฤติ ที่ได้รวบรวมหลายๆ indicators ที่มีความสำคัญเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งผมมองว่ามันเจ๋งมากๆ (ปกติไม่เคยอวยนะครับ ไม่ชอบก็จะเฉยๆหรือบางทีก็หลุดพูดออกมา ฮาๆ) โดยผมจะมาอธิบายการใช้งาน indicators ในส่วนต่างๆให้ทุกคนได้ดูกัน

เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ในส่วนแรกจะเป็น Global cases per day ของยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศสำคัญๆ โดยสถิติหากจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 200 รายมีความเป็นไปได้ที่จะพุ่งสูงไป 1,000 ราย แต่ถ้ากราฟผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อาจเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหุ้น

เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
Valley time
ในส่วนนี้จะเป็นการเทียบระยะเวลากับครั้งวิกฤติ subprime ว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่ดัชนีสำคัญต่างๆ ลงจากจุดสูงสุดไปจุดตํ่าสุด

สล็อต

Drawdown
พูดง่ายๆก็คือหากเทียบกับวิกฤติ Subprime แล้ว หุ้นลงได้ถึงไหน โดยหากเส้นส้มชนเทาเราอาจจะเริ่มเข้าซื้อได้

Highlighted Indicator
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
VIX ใช้แสดงความผันผวนของดัชนี S&P 500 ผันผวนมากแสดงถึงความกลัวที่มากของนักลงทุน
2Y10Y Spread หากติดลบจะกลายป็น inverted yield curve แสดงถึงสัญญาณถดถอยในอนาคต
CDS Investment Grade ราคาตราสารอนุพันธ์ (Deriative) ที่ใช้สำหรับเปิด hedge ในช่วงตลาดขาลง โดยหากเพิ่มขึ้นแสดงถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น
USD/THB โดยหากค่าเงินบาทอ่อนอาจไม่ดีต่อตลาดหุ้น และตราสารหนี้ เพราะ แสดงถึงการถอนทุนออก
USD/JPY หากค่าเงินเยนมีการแข็งค่า แสดงถึงการที่คนอยากถือเงินสด และสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะทองที่มีค่า correlation ใกล้เคียงกับเงินเยน
*ในเว็บไซต์ก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างอีกทีเหมือนกันนะครับ หากอ่านตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ลองเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ได้เลย

สล็อตออนไลน์

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรุป LIVE ในวันนี้ จริงๆมันคือของวันพฤหัสบดีแหละแต่เนื่องจากติดปัญหาว่า LIVE โดนลบออกไปเลยเพิ่งได้ปล่อยสรุปออกมาให้ทุกคนดู หวังว่าจะคลายข้อสงสัยเรื่องตราสารหนี้และสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้นะครับ

อย่าลืมไปลองเล่น COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM กันล่ะ รักษาสุขภาพกันด้วยครับ อยู่บ้านเหงาๆก็มาอ่านบทความ Mr.Serotonin ก็ได้….

กดที่แบนเนอร์ได้ล่างเพื่อเข้าไปทดลองใช้ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM กันได้เลย!

jumboslot

โดยอาจเกิดจากการที่นักลงทุนนำเงินมาหลบภัยในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นกันมากขึ้น (Yield ตัวระยะสั้นจึงลดลงเป็นผลจากการเข้าซื้อ จึงทำให้ Yield curve กลับตัวขึ้นมาได้)

ส่งผลให้เงินที่หมุนในระบบเศรษฐกิจลดลง เพราะ ความกังวลในเรื่องภาวะถดถอย และความเสี่ยง หนี้สูญ (Default) ทำให้นักลงทุนในตราสารหนี้บริษัทต่างๆถอนทุนออกทาง Fed จึงต้องแก้เกมด้วยการอัดเงินเข้ามาอุ้มบริษัทต่างๆเอาไว้

ตราสารหนี้สหรัฐ
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ช่วงที่ผ่านมา Fed มีการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่กลับกันตัวตราสารหนี้ yield กลับดีดขึ้น มาจากการที่นักลงทุนเทขาย ส่งผลให้ราคาลงมาซะอย่างนั้นทั้งๆที่ควรจะขึ้นหากมีการลดดอกเบี้ย โดยหากทาง Fed ต้องการจะดึงเงินทุนกลับเข้าตราสารหนี้อาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า?

slot


แต่ปัจจุบัน Fed ก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่เหลือดอกเบี้ยให้เล่นแล้วโดยเหลือเพียงแค่ 0.25% เท่านั้น น่าเป็นห่วงมากๆครับ

ตราสารหนี้ไทย
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ตัว Yield ก็มีการดีดตัวขึ้นเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการเทขาย โดยอาจจะเป็นการขายเพื่อหนีไปถือเงินสดของนักลงทุน

อีกเรื่องที่น่าจับตามองคือ ตราสารหนี้เกรดลงทุนในเซคเตอร์กลุ่มพลังงาน ที่ผันผวนมากๆในช่วงที่ผ่านมา

ในส่วนของ ส่วนต่างผลตอบแทน (Spread) นั้นดีดแรงมาก ถึงแม้จะเป็นตัวที่เป็น Investment grade ก็ตาม (Credit rating มากกว่า BBB) โดย spread อยู่ที่เกือบๆ 500 เลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงแรงเทขายอย่างหนักหน่วง

ตัว Junk bond หรือ High yield นี่ก็แทบกุมขมับกันเลยทีเดียว สถานการณ์หนักหน่วงมากๆ โดย spread ดีดขึ้นมากถึง 2,000 เลยทีเดียว สูงกว่าครั้งวิกฤติ subprime ด้วยซํ้า

เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อ

ในวันที่มืดแปดด้านยามวิกฤติเช่นนี้ หากคุณมองไม่เห็นโอกาส จะดีแค่ไหนกันหากมี indicators ชี้วัด พร้อมเสิร์ฟโอกาสให้คุณเข้าซื้อยามตลาดส่งสัญญาณกลับตัว โดยสรุปในวันนี้เราจะมาเผย COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM ที่พัฒนาโดยทีมงาน FINNOMENA พร้อมกับไขข้อสงสัยแบบเจาะลึกว่าทำไมกองตราสารหนี้ถึงลงในช่วงนี้ รวมถึงบทวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องของสงครามราคานํ้ามัน

jumbo jili

โดย LIVE ในวันนี้ถือว่าเข้มข้น และผมชอบมากๆเป็นการส่วนตัว หากพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยครับ!

เช่นเคยครับ เรามาอัพเดทสถานการณ์ประจำวันกันก่อน…. (ของวันที่ 19 มีนาคม 2563)
ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่ออีก -5%
ราคานํ้ามันติดลบอีกกว่า -20% โดยอาจส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตนํ้ามัน เพราะด้วยราคาที่ลดลงอาจทำให้ทำกำไรได้น้อยลง
ทาง CAPA หรือสมาคมรวมผู้ประกอบการสายการบิน ได้ร้องเรียนกับโดนัลด์ ทรัมป์ว่าหากสถานการณ์โควิด 19 ยังเป็นเช่นนี้จนถึงพฤษภา บริษัทสายการบินอาจล้มละลายได้ โดยมีผลมาจาก อุปสงค์ (supply) ที่ล้นจากสถานการณ์ price war (การหั่นราคานํ้ามันทำได้โดยการผลิตออกมาให้เยอะขึ้นและเมื่อสต๊อกนํ้ามันล้นตลาดเกินความต้องการของผู้คนจนขายไม่ออก ทางผู้ผลิตจึงต้องลดราคานํ้ามันลง) นอกจากนั้นยังมีการกดดันในเรื่องของ demand ที่ตํ่ากว่าเดิมเนื่องจากไวรัสโคโรน่าอาจทำให้ผู้คนไม่เดินทาง ไม่จับจ่ายใช้สอย บริษัทผู้ผลิตต่างๆก็ไม่ผลิตของออกมาเนื่องจากไม่มีความต้องการของผู้คนในตลาดและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลข้างต้น จึงส่งผลให้ราคานํ้ามันถูกเทขายหนักไปกว่าเดิม โดยหากราคานํ้ามันตํ่ากว่า 30

สล็อต

เหรียญ ซัก 3-4 เดือนอาจจะทำให้ผู้ส่งออกนํ้ามันเกิดปัญหาได้
ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือน โดยทะลุ 32.50 บาท/ดอลลาร์ เป็นที่เรียบร้อยด้วยอ่อนตัวขึ้นถึงเกือบๆ 10% เลยทีเดียว โดยอาจทำให้ผู้ส่งออกหายใจหายคอได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ก็สะท้อนให้เห็นถึงการถอนทุนของนักลงทุนในตลาด (เงินไหลออก)
มุมมองการลงทุนจาก Ray Dalio และหลายๆสำนักชื่อดัง
หากคุณติดตามชายผู้นี้มาก่อนหน้า คุณคงจะจำได้ว่า Ray Dalio เคยประกาศไว้ว่า “หากเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์โรคระบาดไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย” แต่ครั้งนี้ผลลัพธ์ได้แตกต่างออกไป โดยกองทุนของเขาทำผลตอบแทน -20% ใน 3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามเฮียแกได้บอกใบ้ไว้ว่าในตอนนี้ เขาได้เปลี่ยนไป short หุ้นยุโรปไว้ ตัวอย่างเช่น หุ้น SAP

และเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆ JP Morgan และ Goldman Sach ปัจจุบันมีมุมมองตลาดว่ากำลังเป็นช่วงขาลง (Bear market)

สล็อตออนไลน์

เจาะลึกตราสารหนี้ ทำไมถึงลงในช่วงนี้?
เจาะลึก Credit Spread Duration (CDS) คืออะไร? สำคัญไฉน?
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ภาพด้านบนเป็นภาพแสดง Credit spread duration หรือหากพูดง่ายๆสั้นๆก็คือตัวที่ใช้วัดส่วนต่างความเสี่ยงในตราสารหนี้ โดยหากเศรษฐกิจดีคนมีความมั่นใจกับหุ้นกู้บริษัท เพราะ มีพื้นฐานธุรกิจที่ดี คนก็จะเข้าไปซื้อส่งผลให้ราคาขึ้น ส่วนต่าง (Spread) ก็จะลดลง จึงทำให้ผลตอบแทน (Yield) ลง แต่หากเศรษฐกิจไม่ดี จนมีการเทขายออกมาจากตราสารหนี้บริษัทดังกล่าวก็จะส่งผลให้ราคาลงส่วนต่างความเสี่ยง (Spread) ก็จะขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทน (Yield) ขึ้น อันเป็นผลมาเนื่องจากการเทขาย

โดยสถานการณ์ในปัจจุบันถือว่าไม่สู้ดีนักหลังจากตัว spread ที่ว่าดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการเทขายอย่างหนักในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้กองทุนตราสารหนี้ทั้งสั้นและยาวแทบทุกตัวนั้นติดลบ

ที่ผ่านมาเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ดีดตัวขึ้นเพราะอะไร? ใช่การถดถอยไหม?
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ภาพด้านบนแสดงถึงเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curve) ของพันธบัตรรัฐบาล ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หลังจากส่งสัญญาณติดลบมาก่อนหน้าช่วงที่ตลาดหุ้นอึมครึม แต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆตรงที่ การดีดตัวขึ้นของ Yield curve เกิดจากสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ที่ขาดแคลน

jumboslot

โดยอาจเกิดจากการที่นักลงทุนนำเงินมาหลบภัยในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นกันมากขึ้น (Yield ตัวระยะสั้นจึงลดลงเป็นผลจากการเข้าซื้อ จึงทำให้ Yield curve กลับตัวขึ้นมาได้)

ส่งผลให้เงินที่หมุนในระบบเศรษฐกิจลดลง เพราะ ความกังวลในเรื่องภาวะถดถอย และความเสี่ยง หนี้สูญ (Default) ทำให้นักลงทุนในตราสารหนี้บริษัทต่างๆถอนทุนออกทาง Fed จึงต้องแก้เกมด้วยการอัดเงินเข้ามาอุ้มบริษัทต่างๆเอาไว้

ตราสารหนี้สหรัฐ
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ช่วงที่ผ่านมา Fed มีการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่กลับกันตัวตราสารหนี้ yield กลับดีดขึ้น มาจากการที่นักลงทุนเทขาย ส่งผลให้ราคาลงมาซะอย่างนั้นทั้งๆที่ควรจะขึ้นหากมีการลดดอกเบี้ย โดยหากทาง Fed ต้องการจะดึงเงินทุนกลับเข้าตราสารหนี้อาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า?

slot

แต่ปัจจุบัน Fed ก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่เหลือดอกเบี้ยให้เล่นแล้วโดยเหลือเพียงแค่ 0.25% เท่านั้น น่าเป็นห่วงมากๆครับ

ตราสารหนี้ไทย
เจาะลึกตราสารหนี้และหาจุดเข้าซื้อไปกับ COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM
ตัว Yield ก็มีการดีดตัวขึ้นเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการเทขาย โดยอาจจะเป็นการขายเพื่อหนีไปถือเงินสดของนักลงทุน

อีกเรื่องที่น่าจับตามองคือ ตราสารหนี้เกรดลงทุนในเซคเตอร์กลุ่มพลังงาน ที่ผันผวนมากๆในช่วงที่ผ่านมา

ในส่วนของ ส่วนต่างผลตอบแทน (Spread) นั้นดีดแรงมาก ถึงแม้จะเป็นตัวที่เป็น Investment grade ก็ตาม (Credit rating มากกว่า BBB) โดย spread อยู่ที่เกือบๆ 500 เลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงแรงเทขายอย่างหนักหน่วง

ตัว Junk bond หรือ High yield นี่ก็แทบกุมขมับกันเลยทีเดียว สถานการณ์หนักหน่วงมากๆ โดย spread ดีดขึ้นมากถึง 2,000 เลยทีเดียว สูงกว่าครั้งวิกฤติ subprime ด้วยซํ้า

BondYieldสำคัญไฉน

บทความนี้เราจะมารู้จักเรื่องของตลาดตราสารหนี้กันก่อน แต่จะให้เริ่มจากสูตรคำนวนอะไรเทือกนี้ คงจะไม่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหุ้น เรามองไปที่ปลายทางเลย คือ Bond Yield เมื่อไหร่ขึ้นลง สัมพันธ์อย่างไร และส่งผลกับเศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างไร

jumbo jili

รู้หรือไม่? Asset Class ที่มูลค่าตลาดหรือเม็ดเงินสูงที่สุดนั้นไม่ใช่ตราสารทุน (หุ้น) แต่คือ ตราสารหนี้ (พันธบัตรหรือหุ้นกู้) เราเรียกกันกว้าง ๆ สวย ๆ ว่า Fixed-Income … แม้แต่เงินฝากธนาคาร ก็ดูเป็น Fixed-Income เพียงแค่ไม่อยู่ในรูปหลักทรัพย์เท่านั้นเอง โดยหลักของตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เหล่านี้ก็คือเราจะได้ผลตอบแทนตามหน้าตั๋วที่เขียนไว้ เม็ดเงินที่หมุนเวียนไปมาบนโลกนี้ ส่วนมากคือตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ทั้งนั้น

โดยปกติที่เราซื้อหุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาลกัน เราก็จะได้เงินจำนวนหนึ่งกลับมาเสมอ และรอครบอายุค่อยได้เงินเต็มจำนวน แต่รู้หรือไม่ ว่าเราสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดรอง (หรือเดินไปธนาคารบอกว่าจะขาย แต่ต้องยอดเยอะ ๆ หน่อย และยอมรับราคา discount เยอะเหมือนกัน)

ใครที่ไม่รู้จัก ตราสารหนี้ (Fixed-Income หรือ Bond treasury แบบใดก็ตาม) ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ราคาจะแปรผกผันกับ Yield (อัตราผลตอบแทนพันธบัตร)

สล็อต

แน่นอนว่าพอเป็นหนี้ ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาในการคืนหนี้ ดังนั้นตราสารหนี้จึงมีอายุของตราสาร

หากเรานำพันธบัตรรัฐบาลมา Plot โดยให้แกน X (แนวนอน) คือ อายุคงเหลือของตราสารหนี้ (เรียงกันจากน้อยไปมาก) แกน Y (แนวตั้ง) คือ อัตราผลตอบแทน เราจะได้ “เส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตร” หรือ “Yield Curve” ซึ่งก็คือ เส้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน กับ อายุคงเหลือของตราสารหนี้

นี่แหละหนอ คือสิ่งที่นักวิเคราะห์บางคนจ้องกันประจำ

ซึ่งปกติแล้ว ตราสารหนี้ที่อายุสั้นกว่าจะมีอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าตราสารหนี้ที่อายุยาวกว่า (เหมือนกับเราให้คนอื่นกู้นาน มันก็เสี่ยงกว่า เราก็ต้องได้ผลตอบแทนที่มากกว่าคนที่ให้กู้ไม่นาน)

แต่โลกนี้มันไม่ง่ายดาย มีโอกาสผิดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยน มุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ทำให้ Yield curve นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สล็อตออนไลน์

Bond Yield สำคัญไฉน Yield Curve คืออะไร? ทำไมถึงต้องรู้จัก?
หลัก ๆ เราจะเจอรูปแบบ Yield Curve อยู่ 3 รูปแบบ คือ

  1. Normal curve : Yield ของพันธบัตรระยะสั้น น้อยกว่า Yield ของพันธบัตรระยะยาว ซึ่งพบเจอได้ในสถานการณ์ปกติ หรือช่วงเศรษฐกิจแข็งแกร่ง
  2. Inverted curve : Yield ของพันธบัตรระยะสั้น มากกว่า Yield ของพันธบัตรระยะยาว มักเกิดขึ้นในยามที่คนกังวลว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี หรือมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างรวดเร็ว เพื่อประคับประคองเงินเฟ้อ หรือควบคุมอสังหาฯ ไม่ให้ฟองสบู่เกินไป

มนุษย์เราเชื่อว่า นี่เป็นสัญญาณ Recession ในอนาคตอันใกล้ 6-12 เดือนข้างหน้า โดยอิงจากข้อมูลสถิติ ซึ่งนาน ๆ ทีจะเกิดขึ้นสักครั้ง (แต่ใช้ไม่ได้กับทุกตลาดนะ)

  1. Flat curve : Yield ของพันธบัตรระยะสั้น เท่ากับ Yield ของพันธบัตรระยะยาว เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างเต็มที่และเตรียมที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย เส้น Yield curve จาก Normal yield curve ที่กำลังเปลี่ยนเป็น Inverted yield curve จะต้องเกิด Flat yield curve ขึ้นก่อน หรือในทางตรงกันข้าม จากวิกฤต ก่อนพลิกไปเป็น steep (normal แบบ กราฟชันมาก ๆ)

jumboslot

อาจฟังดูยาก ดูซับซ้อน แต่ก็แนะนำค่อย ๆ ศึกษาไปครับ สักพักจะจำ pattern ของมันได้เอง

ส่วนมีเทคนิคดูอย่างไร ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหน กำลังสื่ออะไร แน่นอนว่าเรื่องที่ตลาดกังวล ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ย ก็จะอยู่ในนั้นด้วย

ในวันที่มืดแปดด้านยามวิกฤติเช่นนี้ หากคุณมองไม่เห็นโอกาส จะดีแค่ไหนกันหากมี indicators ชี้วัด พร้อมเสิร์ฟโอกาสให้คุณเข้าซื้อยามตลาดส่งสัญญาณกลับตัว โดยสรุปในวันนี้เราจะมาเผย COVID-19 INVESTMENT WAR ROOM ที่พัฒนาโดยทีมงาน FINNOMENA พร้อมกับไขข้อสงสัยแบบเจาะลึกว่าทำไมกองตราสารหนี้ถึงลงในช่วงนี้ รวมถึงบทวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องของสงครามราคานํ้ามัน

โดย LIVE ในวันนี้ถือว่าเข้มข้น และผมชอบมากๆเป็นการส่วนตัว หากพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยครับ!

เช่นเคยครับ เรามาอัพเดทสถานการณ์ประจำวันกันก่อน…. (ของวันที่ 19 มีนาคม 2563)
ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่ออีก -5%
ราคานํ้ามันติดลบอีกกว่า -20% โดยอาจส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตนํ้ามัน เพราะด้วยราคาที่ลดลงอาจทำให้ทำกำไรได้น้อยลง
ทาง CAPA หรือสมาคมรวมผู้ประกอบการสายการบิน ได้ร้องเรียนกับโดนัลด์ ทรัมป์ว่าหากสถานการณ์โควิด 19 ยังเป็นเช่นนี้จนถึงพฤษภา บริษัทสายการบินอาจล้มละลายได้ โดยมีผลมาจาก อุปสงค์ (supply) ที่ล้นจากสถานการณ์ price war (การหั่นราคานํ้ามันทำได้โดยการผลิตออกมาให้เยอะขึ้นและเมื่อสต๊อกนํ้ามันล้นตลาดเกินความต้องการของผู้คนจนขายไม่ออก ทางผู้ผลิตจึงต้องลดราคานํ้ามันลง) นอกจากนั้นยังมีการกดดันในเรื่องของ demand ที่ตํ่ากว่าเดิมเนื่องจากไวรัสโคโรน่าอาจทำให้ผู้คนไม่เดินทาง

slot

ไม่จับจ่ายใช้สอย บริษัทผู้ผลิตต่างๆก็ไม่ผลิตของออกมาเนื่องจากไม่มีความต้องการของผู้คนในตลาดและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลข้างต้น จึงส่งผลให้ราคานํ้ามันถูกเทขายหนักไปกว่าเดิม โดยหากราคานํ้ามันตํ่ากว่า 30 เหรียญ ซัก 3-4 เดือนอาจจะทำให้ผู้ส่งออกนํ้ามันเกิดปัญหาได้
ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือน โดยทะลุ 32.50 บาท/ดอลลาร์ เป็นที่เรียบร้อยด้วยอ่อนตัวขึ้นถึงเกือบๆ 10% เลยทีเดียว โดยอาจทำให้ผู้ส่งออกหายใจหายคอได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ก็สะท้อนให้เห็นถึงการถอนทุนของนักลงทุนในตลาด (เงินไหลออก)
มุมมองการลงทุนจาก Ray Dalio และหลายๆสำนักชื่อดัง
หากคุณติดตามชายผู้นี้มาก่อนหน้า คุณคงจะจำได้ว่า Ray Dalio เคยประกาศไว้ว่า “หากเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์โรคระบาดไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย” แต่ครั้งนี้ผลลัพธ์ได้แตกต่างออกไป โดยกองทุนของเขาทำผลตอบแทน -20% ใน 3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามเฮียแกได้บอกใบ้ไว้ว่าในตอนนี้ เขาได้เปลี่ยนไป short หุ้นยุโรปไว้ ตัวอย่างเช่น หุ้น SAP

และเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆ JP Morgan และ Goldman Sach ปัจจุบันมีมุมมองตลาดว่ากำลังเป็นช่วงขาลง (Bear market)

นักลงทุนมักเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง

ณัฐพร ธรวงศ์ธวัช ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ เวลธ์ อธิบายว่า เนื่องจากนักลงทุนมักเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง เช่น หากพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทน 5% ต่อปี ตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าจะต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 5% ต่อปี เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน สำหรับผลตอบแทนของพันธบัตร ตลาดมักใช้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเป็นเกณฑ์

jumbo jili

ส่วนผลตอบแทนของหุ้นมักดูจากอัตราผลตอบแทน (Earnings Yield) ซึ่งคิดจากกำไรต่อราคาหุ้น (EPS) หารด้วยราคาต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่หากเข้าลงทุนในหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน ซึ่งส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรกับผลตอบแทนหุ้นคือ ค่า Risk Premium ของหุ้น หรือเรียกอีกอย่างว่า Earnings Yield Gap

ปัจจุบัน ตลาดให้ความสำคัญกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี มาก เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2557 ในขณะที่ S&P500 มี Forward P/E ที่ 18 เท่า คิดเป็น Earnings Yield ประมาณ 5% ทำให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ้นกับพันธบัตร (Earnings Yield Gap) อยู่ที่ 2.3% หมายความว่า หุ้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร 2.3% ซึ่งหากเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นแล้วถือว่าต่ำมากและเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

สล็อต

หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี ปรับขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า Earnings Yield Gap ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรสหรัฐอเมริกาจะยิ่งน้อยลงไปอีก และเป็นความเสี่ยงให้ราคาหุ้นปรับตัวลงได้

“หากผลตอบแทนจากพันธบัตรปรับตัวขึ้นเร็วและแรงเกินไป อาจทำให้ตลาดหุ้นปรับลงแรงได้ เช่นกัน” ณัฐพร บอก

กลยุทธ์ลงทุน

เมื่อเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้จะทำให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และราคาของพันธบัตรปรับตัวลดลง ดังนั้น การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ต้องพยายามหาตราสารหนี้ที่มีระยะเวลากำหนดไถ่ถอนที่สั้น เพื่อให้สามารถลงทุนตราสารหนี้ตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นจะได้รับผลขาดทุนด้านราคาน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาว “นักลงทุนควรเลือกตราสารหนี้ที่จ่ายคูปองหรือดอกเบี้ยในระดับสูง เนื่องจากตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงจะชดเชยการขาดทุนจากส่วนต่างราคาได้ดีกว่าแล้ว” ณัฐกฤติ กล่าว

สล็อตออนไลน์

แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องระมัดระวังก็คือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Non-investment grade) ซึ่งถึงแม้จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่ก็มีโอกาสที่บริษัทจะผิดนัดชำระหนี้ นักลงทุนต้องเสาะหาตราสารหนี้ที่ให้คูปองสูงและมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ของไทยนับจากนี้ ณัฐกฤติแนะนำว่าเพื่อป้องกันการ Mark-to-market แล้วขาดทุนจะต้องลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว (Duration เฉลี่ยมากกว่า 2 ปี) และเพิ่มตราสารหนี้ระยะสั้น (Duration เฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี) ให้มากขึ้น

“เพราะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่อปีจะน้อยกว่า แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการ Mark-to-market ได้”

สำหรับการลงทุนตราสารหนี้โดยตรง จะต้องใช้เงินขั้นต่ำในการซื้อต่อครั้งที่ 1 แสนบาท (คิดจาก 100 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) หมายความว่า นักลงทุนต้องใช้เงินลงทุนแต่ละครั้งค่อนข้างสูง

jumboslot

ทางออกก็คือ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งใช้เงินลงทุนแต่ละครั้งต่ำมาก โดยณัฐกฤติแนะนำเลือกกองทุนที่ Duration ไม่เกิน 2 ปี หรือเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีการบริหารในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยน Duration ได้ทุกสถานการณ์

slot

“ต้องเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่อาศัยความชำนาญของผู้จัดการกองทุนในการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้น ถ้าตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่แล้วมีความมั่นคงพอก็อาจจะถือครองจนถึงครบกำหนดอายุ (Maturity) จนได้ดอกเบี้ยมาชดเชยผลการขาดทุนก็ได้” ณัฐกฤติ ทิ้งท้าย