“สั้น” หรือ “ยาว” อะไรเร้าใจกว่ากัน

อย่างที่ได้กล่าวไว้ในครั้งที่แล้วว่า การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือระยะยาว ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลว่านานแค่ไหนคือระยะสั้น หรือระยะยาว แต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการลงทุนระยะยาวคือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (>1ปี) และการลงทุนระยะสั้นคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (≤1ปี)

jumbo jili

โดยเมื่อเวลาผ่านไป ตราสารหนี้จะมีอายุคงเหลือน้อยลงเรื่อยๆ จากที่เคยเป็นตราสารหนี้ระยะยาวเมื่อตอนที่ออก ก็จะกลายเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุคงเหลือน้อยลงๆ จนครบกำหนดและถูกไถ่ถอนไป ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญที่ทำให้ตราสารหนี้แตกต่างจากหุ้นในหลายๆ มิติ

หากสามารถเลือกลงทุนได้ตรงตามเงื่อนไขและความต้องการของเราแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวก็เร้าใจได้ไม่แพ้กัน ทีนี้แล้วการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไร มาติดตามกัน

o อัตราคูปอง หรือผลตอบแทน หากเปรียบเทียบตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะเหมือนๆ กัน ต่างกันเพียงระยะเวลาการกู้ยืม ตราสารหนี้ระยะสั้นจะให้คูปองหรือผลตอบแทนต่ำกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จาก “Yield curve ตัวช่วยการลงทุนตราสารหนี้)

สล็อต

o ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระตามความรู้สึกของนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นอายุ 3 เดือนปลอดภัยกว่าซื้อตราสารหนี้ระยะยาวอายุ 3 ปีที่ออกโดยบริษัทเดียวกันเนื่องจากคิดว่าภายในระยะเวลา 3 เดือน ผู้ออกจะมีฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากที่มั่นคงเป็นย่ำแย่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ต่ำกว่าในระยะเวลา 3 ปี แต่ในทางทฤษฎีแล้วความเสี่ยงในการผิดนัดชำระไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกู้ยืม แต่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ที่ดูได้จากการจัดอันดับเครดิต

สล็อตออนไลน์

เพราะการผิดนัดชำระในระยะสั้นหรือระยะยาวมีสาเหตุที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนนักวิ่งมาราธอนอาจไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดถ้าให้มาแข่งขันวิ่ง 100 เมตรดังนั้นแล้วความเสี่ยงในการผิดนัดชำระจึงไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกู้ยืม แต่ขึ้นกับปัจจัยที่แตกต่างกันซึ่งสามารถสะท้อนผ่านทางอันดับเครดิต โดยอันดับเครดิตจะแบ่งเป็น อันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตรายตราสารทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ของไทยมักจะจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะยาวตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน กลต.

o ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาต่ำ ราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางผกผันกับอัตราดอกเบี้ย โดยตราสารหนี้ที่ยิ่งมีอายุยาวจะมีความผันผวนด้านราคาสูงกว่าตราสารที่มีอายุสั้น (ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จาก “เมื่ออัตราดอกเบี้ยผันเปลี่ยน มูลค่าของตราสารหนี้ก็ผันแปร”) ดังนั้นในช่วงดอกเบี้ยทิศทางขาขึ้นนี้

jumboslot

ราคาตราสารหนี้จะปรับตัวลง นักลงทุนที่ถือตราสารหนี้อยู่อาจขาดทุนได้ แต่การถือตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวจะขาดทุนไม่เท่ากัน โดยการถือตราสารหนี้ระยะสั้นจะขาดทุนน้อยกว่านักลงทุนที่ถือตราสารหนี้ระยะยาว ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่ถือจนครบกำหนดอายุจะไม่มีความเสี่ยงนี้เนื่องจากตราสารหนี้จะได้รับชำระเงินคืนที่ราคาพาร์เสมอ ไม่ขึ้นกับระดับอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด

o สภาพคล่อง เนื่องจากให้กู้ช่วงเวลาสั้น แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินคืน การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นจึงมีสภาพคล่องสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว จริงอยู่ แม้ว่าตราสารหนี้ระยะยาวจะนำไปขายในตลาดรองได้ แต่การขายในตลาดรองอาจถูกกดราคาเนื่องจากสภาพคล่องไม่สูงนักโดยเฉพาะตราสารหนี้ภาคเอกชน

slot

o ความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุนต่อ(Reinvestment)อย่างที่บอก ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น แป๊บเดียวเมื่อครบกำหนดอายุก็ได้เงินคืนแล้ว หากนักลงทุนไม่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายก็นำมาลงทุนต่อได้ในตราสารหนี้รุ่นใหม่ที่อาจให้อัตราคูปองสูงกว่าหรือต่ำกว่าเดิม นี่จึงเป็นความเสี่ยงของการนำเงินไปลงทุนต่อซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนต่ำลงก็ได้ แต่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ความเสี่ยงนี้ก็จะต่ำลง เนื่องจากครบกำหนดเร็ว นักลงทุนจึงมีโอกาสนำเงินไปซื้อตราสารหนี้รุ่นใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

จะเห็นได้ว่าการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวก็เร้าใจได้ไม่แพ้กันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการใช้เงินของนักลงทุนและทิศทางอัตราดอกเบี้ย แล้วเลือกระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด

เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุนกองทุนตราสารหนี้

หากใครที่ต้องการหาช่องทางเพื่อการลงทุน แต่ติดขัดเงื่อนไขหลายๆ อย่าง เช่น เงินลงทุนน้อย ประสบการณ์ยังไม่มาก ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ทางออกที่น่าสนใจ คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวม

jumbo jili

โดยเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได้จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนรวม หมายความว่า เงินลงทุนของผู้ลงทุนจะมีมืออาชีพ นั่นคือ ผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารและต่อยอดเงินลงทุนให้งอกเงย และสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนและรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ “กองทุนรวมตราสารหนี้” สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว

ตราสารหนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, ตั๋วเงินคลัง 2.ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้, หุ้นกู้มีประกัน, หุ้นกู้ไม่มีประกัน, ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

ซึ่งนโยบายหลักของกองทุนรวมตราสารหนี้ ก็คือ นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมถึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น เงินฝาก ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนจึงต้องดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนว่ามีนโยบายลงทุนอย่างไรบ้าง และสามารถแบ่งกองทุนรวมตราสารหนี้ตามนโยบายลงทุน ได้ดังนี้

1.กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Fixed Income Fund) กองทุน 2 ประเภทนี้มีนโยบายลงทุนคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินฝาก ดังนั้นจึงเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้นและต้องการความเสี่ยงต่ำ

สล็อต

2.กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ำเสมอ และถึงแม้ราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกองทุนประเภทนี้ที่ได้รับจากการไปลงทุนในตราสารหนี้จะมีความผันผวนน้อย

3.กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Fixed Income Fund) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุในการถือครอง (Portfolio Duration) มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จึงเหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำและสามารถลงทุนในระยะยาวได้

4.กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินฝาก อย่างไรก็ตาม ตามกฎเกณฑ์แล้วต้องลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% แต่ไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น จึงเหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์

5.กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) เป็นกองทุนรวมที่สามารถลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ แต่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการลงทุนเหมือนกองทุนรวมผสม ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งหลักๆ จะดูความเหมาะตามสภาวะตลาดในขณะนั้น จึงเหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์

สล็อตออนไลน์

6.กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ได้ทุกประเภท เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมผสม เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ จึงเหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์

7.กองทุนรวมที่ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ มีนโยบายไปลงทุนตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ในต่างประเทศ โดยกองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก เพราะเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงเหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้มาก

กำไรหรือขาดทุน ดูอย่างไร

สำหรับวิธีการดูว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนนั้น “กำไร” หรือ “ขาดทุน” ดูได้จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม นั่นคือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ก็คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดยจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

jumboslot

NAV สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนว่าเติบโตหรือไม่ มี “กำไร” หรือ “ขาดทุน” มากน้อยเพียงใด รวมถึงเป็นการแสดงราคาซื้อหรือราคาขายคืนของกองทุนรวม เช่น

กองทุน ABC ราคาซื้อ 10 บาทต่อหน่วย ผ่านไป 1 ปี NAV อยู่ที่ 12 บาทต่อหน่วย แสดงว่ามี “กำไร” ขณะที่กองทุน XYZ ราคาซื้อ 10 บาทต่อหน่วย ผ่านไป 1 ปี NAV อยู่ที่ 7 บาทต่อหน่วย แสดงว่า “ขาดทุน”

สำหรับเทคนิคเบื้องต้นในการเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยหลังจากเข้าใจประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้แล้ว ก็ต้องศึกษานโยบายการลงทุนแต่ละกองทุนว่าเป็นอย่างไร เช่น สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เป็นอย่างไร

จากนั้นให้พิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วดูผลการดำเนินงานในอดีต เช่น 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี เป็นต้น และพยายามเลือกกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

slot

ถัดมาให้ดูความสามารถในการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน ซึ่งมักจะสะท้อนออกมาจากการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ และควรเลือกกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน

ถึงแม้ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ส่วนมากจะมีความเสี่ยงในระดับต่ำ แต่ก่อนตัดสินใจลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยง เพราะถ้าผู้จัดการกองทุนเลือกตราสารหนี้เข้ามาในพอร์ตกองทุนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาที่เกิดจากความผันผวนของตลาด หรืออันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ ย่อมทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนั้นเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีตามไปด้วย

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

การฝากเงินไว้กับธนาคารดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกขั้นพื้นฐานสำหรับหลาย ๆ คน เนื่องจากเรามักจะรับรายได้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เรายังรู้สึกว่าการมีเงินในบัญชีออมทรัพย์นั้นทำให้การจับจ่ายใช้สอยมีความสะดวกสบาย บางทีเหมือนจะสะดวกสบายเกินไป!

jumbo jili

ด้วยเหตุนี้ หลายคนก็มักจะเจอปัญหาที่ตามมา ตัวอย่างก็เช่น ถอนเงินออกมาใช้จนหมด ไม่มีเหลือเก็บเลย บางคนก็ทิ้งเงินไว้เฉย ๆ ไม่ได้เอาไปทำอะไรให้งอกเงย อย่างที่เรารู้กันว่า ผลตอบแทนจากการฝากเงินนั้นช่างน้อยแสนน้อย ฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.1% ฝากประจำ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.75% ฝากประจำ 2 ปีได้สูงสุดที่ 1.70% ถ้าฝากประจำก็ไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้

เปลี่ยนจาก “ฝากเงินในธนาคาร” มาซื้อ “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น” ดีไหม?เปลี่ยนจาก “ฝากเงินในธนาคาร” มาซื้อ “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น” ดีไหม?
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอาล่ะ ถ้าใครเบื่อการฝากธนาคารแบบเดิม ๆ แล้ว ลองมาดู “กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เรานำมาฝากวันนี้กัน

สล็อต

“กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น” อีกหนึ่งทางเลือกการพักเงิน
ก่อนอื่นเลย มาทำความรู้จักกับตราสารหนี้ก่อน ตราสารหนี้เปรียบเสมือนเอกสารแสดงหลักฐานของสัญญาการกู้ยืมเงิน ที่ผู้ขอยืมเงินออกให้กับผู้ที่ให้ยืมเงิน ในที่นี้ผู้ขอยืมเงินอาจจะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนก็ย่อมได้ทั้งนั้น โดยสัญญานี้ก็จะกำหนดระยะเวลาว่าผู้ยืมต้องคืนเงินผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาเท่าไร และระหว่างนั้นผู้ยืมต้องจ่ายดอกเบี้ยผู้ให้ยืมเท่าไร

แต่การจะไปไล่ซื้อตราสารหนี้ทีละฉบับ ๆ ก็อาจไม่ใช่เรื่องสะดวกสำหรับคนทั่วไปอย่างเรา ๆ เพราะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะโดยขั้นต่ำของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนหุ้นกู้อยู่ที่ 50,000 – 100,000 บาท นอกจากนี้ เราก็ไม่รู้ด้วยว่าควรลงทุนในตราสารหนี้ตัวไหน ดังนั้น ทางเลือกสำหรับมือใหม่ก็คือ “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น”

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นจะรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างผู้จัดการกองทุนไปกระจายซื้อตราสารหนี้อีกที ดังนั้นเมื่อเราลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ก็จะเหมือนว่าเรามีตราสารหนี้หลายฉบับไว้ในครอบครอง โดยที่ใช้เงินไม่เยอะเลย บางกองทุนให้ซื้อกี่บาทก็ได้ นอกจากนี้เราก็ไม่ต้องเลือกตราสารหนี้เอง มีผู้เชี่ยวชาญจัดการกระจายความเสี่ยงไปในตราสารหนี้ที่เหมาะสมให้เรียบร้อย

สล็อตออนไลน์

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นมีข้อดีตรงสภาพคล่องที่ใกล้เคียงกับการฝากเงินในธนาคาร ขายวันนี้เราก็จะได้เงินคืนในวันทำการถัดไป (หรือที่เรียกว่า T+1) แม้ว่าจะไม่ได้ถอนปุ๊บได้ปั๊บเหมือนออมทรัพย์ แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้ว อีกข้อดีคือมันทำให้เราคิดหน้าคิดหลังก่อนจะถอนเงินออกมาด้วย

สินทรัพย์ที่กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นลงทุน แน่นอนว่าจะเป็นตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี จะเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือเงินฝากในต่างประเทศก็ได้ทั้งนั้น โดยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2%-1.8% ดู ๆ แล้วดีกว่าฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ แถมยังมีสภาพคล่องมากกว่าฝากประจำด้วย แต่สิ่งที่ต้องพึงระลึกเสมอคือผลตอบแทนที่มากกว่านั้นมาพร้อมความเสี่ยงที่มากกว่า การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอไป ในระยะสั้นก็อาจจะเจอความผันผวนของราคา ทำให้ขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษากองทุนดี ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

(เงินล้าน) เปลี่ยนจาก “ฝากเงินในธนาคาร” มาซื้อ “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น” ดีไหม?
nter logo
หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

jumboslot

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน
แล้วจะเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นแบบไหนดี?
หากยังเลือกไม่ถูกว่าจะลงทุนกองทุนไหนดี ทาง FINNOMENA มีแผนการลงทุน PLUS ซึ่งจะแนะนำกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น 3 อันดับแรก ผ่านการค้นหาและวิเคราะห์ทั้งตลาดอย่างต่อเนื่อง ให้เราเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้น อย่างรูปข้างล่างนี้ก็จะเป็นกองทุน 3 กองที่ระบบการคำนวณของ FINNOMENA แนะนำมา ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อได้ 1 กองทุนผ่านแผน PLUS

เปลี่ยนจาก “ฝากเงินในธนาคาร” มาซื้อ “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น” ดีไหม?
คำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

slot

ถ้าตอนนี้ เรามีเงินก้อนหนึ่งที่ทิ้งไว้ในบัญชีธนาคารเฉย ๆ แล้วรู้สึกว่าอยากได้แหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับแผน PLUS จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่ออันดับกองทุนมีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถรู้ได้ผ่าน Notification ทางมือถือเลย รวดเร็วและสะดวกมาก ๆ

อย่างไรก็ดี ตราสารหนี้ก็ยังถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ อย่างหุ้นหรืออสังหาฯ เราจึงควรใช้ตราสารหนี้เป็นเพียงที่พักเงินระยะสั้น หรือเพื่อกระจายความเสี่ยงให้พอร์ต หากอยากให้เงินของเรางอกเงยในระยะยาว การทำ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทำ

สนใจพักเงินในแผน PLUS สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/nter-plus-create/

หรือจะสร้างแผนลงทุนด้วยแอป LINE ก็ได้เช่นกัน ทำได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกเลย!
https://www.finnomena.com/line/intro

เศรษฐกิจฟื้นช้า-ต้องอุ้มลูกหนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คาด กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิมที่ร้อยละ 0.5 ในประชุม 4 ส.ค.นี้ อยู่ที่ระดับ 47 ยังอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง” เหตุเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า-ธปท. ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SMEs และหนี้ครัวเรือน ความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงลดลง

jumbo jili

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเดือนสิงหาคม 2564 ว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่จะจัดขึ้นในพรุ่งนี้ 4 สิงหาคม อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ระดับ 47 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง”

ภาพประกอบข่าว© Matichon ภาพประกอบข่าว
สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง. ในเดือนสิงหาคมนี้จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19 และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SMEs และหนี้ครัวเรือน ความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงลดลง

สล็อต

ภาพประกอบข่าว© Matichon ภาพประกอบข่าว
รวมทั้งดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง” โดยดัชนีอยู่ในระดับเดียวกับครั้งที่แล้วจากการมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้นคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนคาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับลดลง

ซึ่งสะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปีน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 0.82% และ 1.66% ตามลำดับ ณ วันที่ทำการสำรวจ (16 กรกฎาคม 2564) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

สล็อตออนไลน์

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”)
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แต่อย่างใด
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือ
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่สำนักงานของ บริษัทจัดการ หรือสำนักงานของตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกแห่งที่ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทจัดการ

jumboslot


กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนิน งานในอนาคต
การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนที่ได้ ปรากฏอยู่ใน
เว็บไซด์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมที่ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ บริษัทจัดการ ท่านสามารถติดต่อขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งที่ได้รับการแต่ง ตั้งจากบริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

slot


บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะ ต้องปฏิบัติตมจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการ จะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือบนเว็บไซด์ www.scbam.com
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และรายงานการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ทหรือเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

กองทุนบัวหลวงเสนอขายIPO

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP10/21 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 4-9 สิงหาคม 2564 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

jumbo jili

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP10/21 (AI) ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2564 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สล็อต

สำหรับ BP10/21 (AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้งยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ BP10/21 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน

ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

jumboslot

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BP10/21 (AI) หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และบมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

slot

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

บลจ.ยูโอบีแนะ กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

บลจ.ยูโอบี มองเศรษฐกิจโลกยังผันผวน แนะกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ชี้กองทุนเปิด UGBF และ UGBFRMF ตอบโจทย์ลงทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

jumbo jili

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากจากมาตรการเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งมาตรการอัดฉีดทั้งการเงินและการคลังของแต่ละประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศหลักๆ อย่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้นในบางประเทศมีการปรับตัวขึ้น

รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ขณะที่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ บลจ.ยูโอบี มองว่า ด้วยภาวะการลงทุนที่ยังคงมีความผันผวน และการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศ ดังนั้น การสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ จึงยังคงมีความสำคัญต่อการลงทุนในช่วงภาวะตลาดเช่นนี้

ทั้งนี้ การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนในสหรัฐฯและหลายประเทศในยุโรป ทำให้อัตราการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างมาก ซึ่งโอกาสในการได้รับวัคซีนที่แตกต่างกันถูกสะท้อนชัดเจนในตัวเลขเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนสูงจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการผลิตและการบริการที่ชัดเจน

สล็อต

ทำให้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD) ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของเดือนพฤษภาคม 2564 โดยประเมินว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะอยู่ที่ 5.8% สูงกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนธันวาคมที่มองไว้เพียง 4.2% ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯคาดว่า GDP จะสามารถเติบโตได้แข็งแกร่งถึง 6.9% ในปีนี้ สูงกว่ากลุ่มยูโรปและญี่ปุ่นที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.3% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่จีนจะยังขยายตัวได้ดีที่ 8.5%

จากสภาพคล่องในระบบจากการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ทำให้ราคาของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แม้ว่า การเลือกลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ แต่เศรษฐกิจในบางภูมิภาคอาจผ่านจุดการเติบโตสูงสุดไปแล้ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดในภาพรวม

สล็อตออนไลน์

บลจ.ยูโอบี ประเมินว่า ราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ ดังนั้นการจัดพอร์ตลงทุนที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็นวิธีการบริหารการลงทุนที่สำคัญภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเลือกลงทุนในตลาดหรือในบริษัทที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธีมที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) – USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

jumboslot

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ตราสารอนพุันธ์ตามความเหมาะสม กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทุกภาวะตลาด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในบริหารความผันผวนด้วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์การลงทุน (all weather)

slot

”ในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาททำให้พอร์ตการลงทุนเกิดความสมดุลและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทุนได้ ทางบลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอกองทุนดังกล่าว คือ UGBF สำหรับนักลงทุนทั่วไป และ UGBFRMF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย”นางสาวรัชดา

บลจ.ยูโอบีมองเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะนำเข้าลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) ตอบโจทย์การลงทุนในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

jumbo jili

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ภาพรวมสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากจากมาตรการเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งมาตรการอัดฉีดทั้งการเงินและการคลังของแต่ละประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศหลักๆ อย่าง สหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้นในบางประเทศมีการปรับตัวขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ บลจ.ยูโอบี มองว่า ด้วยภาวะการลงทุนที่ยังคงมีความผันผวน และการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศ ดังนั้น การสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ จึงยังคงมีความสำคัญต่อการลงทุนในช่วงภาวะตลาดเช่นนี้”

สล็อต

การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป ทำให้อัตราการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างมาก ซึ่งโอกาสในการได้รับวัคซีนที่แตกต่างกันถูกสะท้อนชัดเจนในตัวเลขเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนสูงจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิตและการบริการที่ชัดเจน ทำให้ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของเดือนพฤษภาคม 2564 โดยประเมินว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะอยู่ที่ 5.8% สูงกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนธันวาคมที่มองไว้เพียง 4.2% ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คาดว่า GDP จะสามารถเติบโตได้แข็งแกร่งถึง 6.9% ในปีนี้ สูงกว่ากลุ่มยูโรปและญี่ปุ่นที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.3% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่จีนจะยังขยายตัวได้ดีที่ 8.5%

สล็อตออนไลน์

จากสภาพคล่องในระบบจากการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ทำให้ราคาของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แม้ว่าการเลือกลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ แต่เศรษฐกิจในบางภูมิภาคอาจผ่านจุดการเติบโตสูงสุดไปแล้ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดในภาพรวม

jumboslot

บลจ.ยูโอบี ประเมินว่าราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ ดังนั้นการจัดพอร์ตลงทุนที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็นวิธีการบริหารการลงทุนที่สำคัญภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเลือกลงทุนในตลาดหรือในบริษัทที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธีมที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

slot

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF)* มีระดับความเสี่ยง 5 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) – USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ตราสารอนพุันธ์ตามความเหมาะสม กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทุกภาวะตลาด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในบริหารความผันผวนด้วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์การลงทุน (all weather)

ดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนหลัก ประกอบไปด้วย MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 50%MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 45% และ MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 5% ที่ผ่านมากองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปี ที่ 9.29% ต่อปี และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Overall Morningstar Rating สำหรับกองทุนประเภท USD Moderate Allocation (ที่มา : JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564)

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ”ในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาททำให้พอร์ตการลงทุนเกิดความสมดุลและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทุนได้ ทางบลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอกองทุนดังกล่าว คือ UGBF สำหรับนักลงทุนทั่วไป และ UGBFRMF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย”

MFC มั่นใจกองทุนตราสารหนี้น่าลงทุน

เอ็มเอฟซีมั่นใจกองทุนตราสารหนี้น่าลงทุน ให้ผลตอบแทนระยะสั้นดีกว่าเงินฝาก ส่งกองทุนใหม่อายุ 6 เดือน แนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนเงินฝาก เสนอขายวันนี้ – 29 เม.ย.63

jumbo jili

  เอ็มเอฟซีแนะมั่นใจกองทุนตราสารหนี้น่าลงทุนหลังจากที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกมาตรการที่ช่วยสร้างเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีมาตรการเพิ่มเติมผ่อนผันกองทุนตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนตราสารหนี้มีแนวโน้มและสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจึงเป็นโอกาสที่ดีแก่นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน และต้องการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากในประเทศ

สล็อต

  นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เหมาะสมที่จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ธนาคารกลางหลักทั่วโลกและไทยปรับลดดอกเบี้ยฉุกเฉินตามธนาคารกลางสหรัฐฯรวมทั้งออกมาตรการซื้อตราสารหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาด ส่งผลให้เงินฝากในประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลงอยู่ในระดับต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูงและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ การลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีอันดับความน่าเชื่ออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อาทิเช่น ธนาคารในประเทศจีน และประเทศกาตาร์ ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากในประเทศ

สล็อตออนไลน์

  เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MKAI6S6) เสนอขายวันนี้ 29 เมษายน 2563โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ อายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ประมาณการผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.30 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

jumboslot

  กองทุนเปิด MKAI6S6 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge) ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

slot

  ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังนี้(1) เงินฝากประจำ : Agriculture bank of china rating Moody’s : A1 สัดส่วนการลงทุน 6.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.08% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.06% ต่อปี(2) เงินฝากประจำ : Bank of China rating Moody’s : A1 สัดส่วนการลงทุน 18.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.43% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26% ต่อปี(3) เงินฝากประจำ: Alkhaliji rating Moody’s : A2 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.18% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22% ต่อปี (4) เงินฝากประจำ: Doha Bank rating Moody’s : Baa1สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.73% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.33% ต่อปี (5)ตั๋วแลกเงิน : บริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)rating TRIS : A-สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.36% ต่อปี (6) ตั๋วแลกเงิน : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating TRIS : BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.93 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.37% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม

  ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.60% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.30% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.30% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

  กองทุนเปิด MKAI6S6 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

  สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564

ในปี 2563 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ตลาดตราสารหนี้ไทยต้องเผชิญกับความผันผวนตลอดทั้งปี เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง และยังไม่มีแนวทางการรักษาจนก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

jumbo jili

ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต่างลดดอกเบี้ยลงมาในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงรุกด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50% ต่อปี เหลือ 0.00% ต่อปี และประกาศทำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงิน หรือ QE แบบไม่จำกัดวงเงิน ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน

โดยอัตราผลตอบแทนปรับลดลงทุกช่วงอายุนับจากต้นปี หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จาก 1.25% ต่อปี เหลือ 0.50% ต่อปี

สล็อต

แม้เราจะก้าวข้ามผ่านปี 2563 มาแล้ว แต่ไวรัส COVID-19 ยังคงวนเวียนอยู่และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้น ในกรณีพื้นฐานมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP สำหรับปี 2564 อยู่ในช่วง 2.0%-3.8%

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ระดับต่ำในกรอบ 1.0%-1.2% แม้จะกลับมาเป็นบวกในปี 2564 จากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวกลับมาแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนวิกฤต อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงในด้านต่ำ หากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อและรุนแรง จนเกิดการล็อคดาวน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันคาดว่าจะมีการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปีก็จะไม่เป็นไปตามคาด

สล็อตออนไลน์

ราคาทองวันนี้แท่งขายบาทละ28,250บาท รูปพรรณ28,750บาท
แนวโน้มหุ้นไทยยังซึม กังวลสถานการณ์โควิดระบาด
สำหรับการลงทุนนั้น ผลพวงของโรคระบาด COVID-19 ยังคงมีผลต่อการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยปัจจัยหลักที่ต้องจับตามอง ได้แก่ พัฒนาการของวัคซีน COVID-19 และ การใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นความหวังที่ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกครั้ง สำหรับประเทศไทยนั้นทางการคาดว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันในช่วงกลางปี 2564 และหากเป็นไปตามแผน ประชากรไทยประมาณ 20% จะได้รับวัคซีนภายในสิ้นปีนี้

jumboslot

อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้คือ หากวัคซีนที่ออกใช้มีประสิทธิผลในการป้องกัน COVID-19 ต่ำกว่าที่คาด หรือไม่สามารถป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดรุนแรงกว่าเดิมได้หรือมีผลข้างเคียงรุนแรง นอกจากนี้การกระจายและการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยหากทำได้อย่างล่าช้า อาจทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นได้เร็วตามที่คาด และในกรณีเลวร้ายของไทยอาจหมายถึงประเทศจะไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลยตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้น มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะโตติดลบได้ และเป็นไปได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับลดลงได้

ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นจะพบว่าไทยยังมีการใช้จ่ายจากภาครัฐในระดับที่ต่ำมาก อีกทั้งการใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศไว้ขนาด 1 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันยังถูกใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น โดยเรายังมองว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายทางการคลัง

slot

ยังคงมีความจำเป็นเพื่อพยุงและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากที่นโยบายทางการเงินได้ถูกใช้แบบเกือบหมดกระสุนกันในหลายประเทศแล้ว ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าการอนุมัติวงเงินโครงการและความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้ง นัยต่อปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลตามที่แผนที่วางไว้ด้วย ทั้งนี้หากมีการเบิกจ่ายเร็วขึ้นก็มีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะปรับขึ้นแบบเร็วขึ้นได้

จากมุมมองข้างต้น เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มที่จะชันขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ระดับต่ำ จากการเริ่มใช้วัคซีนและความหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาในปลายปีนี้ แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังและนโยบายการเงินยังคงมีความจำเป็น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่สร้างความกดดันต่อการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวมีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้น โดยความเร็วในการปรับขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการเบิกจ่ายของภาครัฐฯ และแผนการหาแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีความพยายามในการกระจายแหล่งที่มาของเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดตราสารหนี้

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยตามกำหนด

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยตามกำหนด (Default risk) เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอก และปัจจัยภายในกิจการ สาเหตุที่กิจการผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา

jumbo jili

มาจากการที่กิจการนั้นมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของธุรกิจหรือ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk) และความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) อยู่
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของกระแสเงินได้อันเนื่องมาจากลักษณะทางธุรกิจของกิจการ บางธุรกิจต้องใช้ต้นทุนที่เป็นสัดส่วนสูงในการดำเนินงานเมื่อเกิดความผันผวนในยอดขายกำไรของการดำเนินงานของธุรกิจย่อมมีความผันผวนมากกว่าธุรกิจที่ใช้ต้นทุนคงที่ในการดำเนินงานเป็นสัดส่วนต่ำ ผลของต้นทุนคงที่ ที่มีต่อความผันผวนของกำไรจากการดำเนินงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในยอดขายเรียกว่า Operating Leverage

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของกระแสเงินได้ อันเนื่องมาจากโครงสร้างของเงินทุนของธุรกิจ ถ้าหากธุรกิจจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืม อันมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นภาระผูกพันทางการเงินที่คงที่ จะเกิดความผันผวนของกำไรสุทธิมากเมื่อกำไรจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง ผลของการก่อหนี้ที่มีต่อความผันผวนของกำไรสุทธิ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกำไรจากการดำเนินงานเรียกว่า Financial Leverage

สล็อต

การจัดลำดับคุณภาพของหุ้นกู้ (Bond Rating) เป็นการจัดลำดับโดยวิเคราะห์จากโอกาสที่หุ้นกู้นั้นไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นได้ตามกำหนด หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงประเภทนี้สูงจะเสนออัตราผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงประเภทนี้ต่ำ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของการลงทุนอันเนื่องมาจากไม่อาจเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นเงินสดได้ในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ขาดทุน ลักษณะความเสี่ยงประเภทนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินสดราคาขายหลักทรัพย์ที่จะได้รับ สำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งที่จะถือตราสารหนี้ไปจนครบกำหนดไถ่ถอน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก็จะด้อยความสำคัญลงไป ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สามารถดูได้จากช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขาย (bid-ask spread ) หากมีช่วงห่างสูง แสดงว่ามีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาก

สล็อตออนไลน์

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สำหรับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นในรูปเงินตราต่างประเทศ จะมี ความเสี่ยงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไป (Exchange rate risk) เช่นลงทุนในหุ้นกู้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นคืนในรูปเงินเยน เมื่อค่าของเงินเยนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ทำให้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้น้อยลงกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามหากค่าเงินเยนแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นในรูปเงินบาท
ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของรัฐ
ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของรัฐ (Legal risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บภาษีเงินได้จากตราสารหนี้จากไม่เคยจัดเก็บมาเป็นจัดเก็บภาษี หรือเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ เป็นต้น

jumboslot

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation risk) หรือ ความเสี่ยงจากอำนาจซื้อของเงิน (Purchasing power risk) เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ค่าของกระแสเงินสดที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ลดลง เมื่อระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (real rate of return) ลดลง หุ้นกู้ที่ระบบอัตราดอกเบี้ยจ่ายไว้คงที่จะมีความเสี่ยงประเภทนี้อยู่ ในขณะที่ตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate หรือ adjustable bond) จะมีความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในระดับต่ำกว่า
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ผู้ออกตราสารหนี้อาจไม่สามารถจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ลงทุนได้เนื่องจากสาเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น สาเหตุเนื่องจากอุบัติภัยในอุตสาหกรรม
ภัยธรรมชาติ หรือการถูกครอบงำกิจการ อันทำให้มีการปรับโครงสร้างเงินทุนบริษัทใหม่

slot

นอกจากนั้นตราสารหนี้ต่างประเภทกัน จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงแต่ละประเภทในลักษณะต่างกัน เช่น หุ้นกู้แบบมีดอกเบี้ยที่ตราไว้ที่ขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Discount) กับหุ้นกู้ที่ขายในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Premium) หรือหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Debenture) กับหุ้นกู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (Mortgage back bond) ตลอดจนหุ้นกู้บริษัทเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
นักลงทุนสถาบัน ชาคริต รักเรือง 02 658 8945
นักลงทุนทั่วไป ธัญญ์นภัส โคกครุฑ 02 658 8979,
กิติชน เกตุคล้าย 02 658 8951,
วริวรรณ์ พัชรพงศ์ศิริ 02 658 8948