อีสท์สปริงจ่ายคืนครบเกือบ 100% หลังปิด 4 กองตราสารหนี้ช่วงโควิด

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thannachart Fund Eastspring) กล่าวว่า “TMBAM Eastspring ยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้ง 4 กอง

jumbo jili

ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 การตัดสินใจยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้ง 4 กองทุนที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเช่นกัน เช่น ในประเทศอินเดีย เป็นต้น เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือการเร่งขายในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกจะทำให้ขาดทุนอย่างหนัก และไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีก็เพื่อให้การทยอยขายสินทรัพย์จ่ายคืนผู้ลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาต้นทุน (Capital Preservation) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน”

สล็อต

“สำหรับการตัดสินใจของเราในครั้งนั้น เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนของเราสูงสุด การตัดสินใจปิดกองทุนจะเป็นวิธีการดีที่สุดที่จะช่วยหยุดการเร่งขาย ด้วยขนาดกองทุนทั้ง 4 ที่มีขนาดรวมกันใหญ่กว่า 2 แสนล้านบาท ด้วยปริมาณการขายที่สูงและรุนแรง จะสร้างความตื่นตระหนก (Panic) ในตลาดตราสารหนี้ และกระทบรุนแรงต่อตลาดการเงินของประเทศได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่าทำได้ตามสัญญา สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิมทั้ง 4 กองทุน

สล็อตออนไลน์

โดยในระยะเวลาประมาณ 7 เดือนกว่าสามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วเกือบทั้งหมด โดยกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีขนาด AUM ที่สูงที่สุดที่ได้ปิดกองทุนไป (กว่า 75,000 ล้านบาท) ทำการจ่ายเงินคืนงวดสุดท้ายแล้ว โดยสามารถรักษามูลค่า NAV ได้ดีเมื่อเที่ยบกับ ณ วันที่ยกเลิกกองทุน (100.06%) และกำลังจะเสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชี ส่วนอีก 3 กองทุนที่เหลือได้จ่ายคืนไปได้แล้ว 88-94% และสำหรับการชำระบัญชีในระยะต่อไปนั้น

jumboslot

ซึ่งเราได้ทำตามผลสำรวจความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่วนใหญ่ต้องการให้เรารักษามูลค่าต้นทุน และถือสินทรัพย์จนถึงวันที่ตราสารหนี้ตัวสุดท้ายจะครบกำหนดอายุ โดยมีโอกาสจะได้ราคายุติธรรม ซึ่งเราจะทำการขายและพยายามทำให้การจ่ายเงินคืนยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านมั่นใจเพราะสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) ทั้งสิ้น” นายอดิศรกล่าว

นายอดิศรกล่าวเพิ่มเติมว่า “การปิดกองทุนตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของเราขาดกองทุนตราสารหนี้คุณภาพชั้นดีเพื่อใช้บริหารสภาพคล่องและจัดพอร์ตลงทุน ระหว่างที่ TMBAM Eastspring โฟกัสการบริหารกองทุนที่ปิดไปเพื่อเร่งกระบวนการชำระบัญชีและจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน อีกหนึ่งบริษัทจัดการลงทุนในเครือ Eastspring คือ Thanachart Fund Eastspring พร้อมนำเสนอกองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีใน 3 รูปแบบ TMB-T-ES-IPlus, TMB-T-ES-DPlus และ TMB-T-APlus ที่มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าเดิม สำหรับ TMB-T-ES-IPlus จะเน้นเสนอผู้ลงทุนรายย่อย โดยมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ หุ้นกู้เอกชนทั้งในและต่างประเทศ

slot

โดยจะเพิ่มโอกาสในเงินฝากต่างประเทศได้สูงถึง 40% แต่จะลงทุนในตราสารคุณภาพดีที่ได้รับการให้อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนเป็นหลัก และมี Portfolio Duration เฉลี่ยจะอยู่ไม่เกิน 1.5 ปี ส่วนกองทุน TMB-T-ES-DPlus จะเน้นเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีนโยบายลงทุนคล้ายกับ TMB-T-ES-IPlus แต่ Portfolio Duration เฉลี่ยจะอยู่ไม่เกิน 1 ปี ทำให้พอร์ตลงทุนมีความผันผวนน้อยกว่า

และกองทุนตราสารหนี้น้องใหม่อย่าง TMB-T-APlus ที่จะเน้นเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปทั้งสถาบันและรายย่อย คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่า และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ เพราะกองทุนมีนโนบายลงทุนในกองทุนหลัก คือ Eastspring Investments – Capital Reserve Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก โดยจะบริหารพอร์ตแบบ Dynamic Allocation ที่จะเน้นเปลี่ยนแปลงตราสารที่ลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ทำให้กองทุนนี้มีความพิเศษ เหมาะสำหรับการนำมาไว้ในพอร์ตลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

”จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถบริหารกองทุนโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพได้ในทุกช่วงเวลา เราจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม เช่น การคัดเลือกตราสารคุณภาพเพื่อประกอบพอร์ตการลงทุน และการนำระบบ Aladdin ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนที่ Eastspring ใช้อยู่ มาช่วยในการติดตามความเสี่ยงและลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การเพิ่มกระบวนการกำกับดูแลการออกแบบและการจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Framework) ให้มีความแข็งแกร่งและทันท่วงที เป็นต้น”