การปรับตัวของตลาดตราสารหนี้ไทยต่อสถานการณ์โควิด

ภายหลังความกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกปี 2020 เริ่มคลี่คลายลง ภาคเอกชนก็มีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มากขึ้น

jumbo jili

โดยมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวในไตรมาส 1 ปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนนักลงทุนต่างชาติมียอดการกลับเข้าซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยในเดือนมีนาคมที่ค่อนข้างสูงทำให้ในไตรมาสแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมียอดการซื้อสุทธิ 245 ล้านบาท

ตลาดตราสารหนี้ไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 มีบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ภาคเอกชนออกหุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มียอดการออกรวม 182,804 ล้านบาท

โดยการออกที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่ม real sectorในขณะที่กลุ่ม bank & finance sector มียอดการออกลดลง เนื่องจากยังมีสภาพคล่องสูงจากฐานเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ต่อกลุ่มนักลงทุนทั่วไป (PO : public offering) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 3 เท่า และหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่เสนอขายอยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (investment grade)

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืน (ESG bond) ยังเป็นกระแสที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรก การเคหะแห่งชาติได้ออก social bond มูลค่า 3,000 ล้านบาท

สล็อต

ขณะเดียวกัน มีการออกตราสารหนี้ที่อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน THOR เป็นครั้งแรกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมมูลค่า 32,500 ล้านบาทจนถึงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญของตลาดการเงินของไทย

มูลค่าคงค้างรวมของทั้งตลาด ณ สิ้นไตรมาส 1 ที่ 13.97 ล้านล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 จากสิ้นปีที่ผ่านมา จากการออกพันธบัตร ธปท.ที่ลดลง โดยมูลค่าคงค้างพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปริมาณการซื้อขายในตลาดรองเฉลี่ยที่ 7.2 หมื่นล้านบาทต่อวัน ลดลงร้อยละ 13 จาก 8.3 หมื่นล้านบาทต่อวันในปี 2563 เนื่องจากการซื้อขายพันธบัตร ธปท.ที่ลดลง

ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ (fund flow) ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิรวม 245 ล้านบาท เป็นการขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น แต่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาว โดยเป็นการกลับเข้าซื้อในเดือนมีนาคม 5,085 ล้านบาท หลังจากที่ใน 2 เดือนแรกของปีมียอดการขายสุทธิสะสมรวม 4,841 ล้านบาท

ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 1 นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่าการลงทุนสะสมสุทธิในตราสารหนี้ไทย 846,820 ล้านบาท ลดลงจาก 849,081 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้า

สล็อตออนไลน์

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในไตรมาสแรกนี้ปรับตัวชันขึ้น (steepen) จากความกังวลเรื่องโควิดในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง และแนวโน้มเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงไตรมาส 1 รุ่นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปขยับขึ้น 57-102 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปีและ 10 ปี ปรับขึ้น 14 bps และ 70 bps มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 1.95 ณ สิ้นไตรมาส 1 จากที่ร้อยละ 0.36 และร้อยละ 1.25 ตามลำดับ

การลงทุนในตราสารหนี้ ทีทีบี (ttb debt instrument investment)
บริการซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้ระยะยาว ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้นกับสายงานธุรกิจตลาดเงิน หรือผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคาร

jumboslot

ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Debt Instrument)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว
นักลงทุนจะซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นในราคาต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋ว (Discount Bond) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือตราสารหนี้ระยะสั้นจะได้รับเงินต้นเต็มตามจำนวนหน้าตั๋ว

ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Debt Instrument)
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยกระทรวงการคลังมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ ระยะสั้น อายุ 1-5 ปี ระยะกลาง อายุ 5-10 ปี และระยะยาว อายุ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งตราสารหนี้ประเภทนี้ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) อย่างชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

slot

สำหรับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะกลางและยาวจะทรงตัว หรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ รอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมาสนับสนุน หลังจากที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงในช่วงต้นปี ภายหลังเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่นี้

โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยระยะกลางและยาวจะปรับตัวขึ้นสูงต่อไปก็มีจำกัดมากขึ้น จากความเสี่ยงในการฟื้นตัวทางเศรษกิจที่สูงขึ้น

ส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นน่าจะเคลื่อนไหวในระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะคงอยู่ในระดับเดิมตลอดทั้งปี แต่ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่อาจจะปรับลดลงอีกสักครั้งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากนโยบายการคลัง

ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 bond yield ไทยรุ่น 10 ปี อยู่ที่ 1.82% ปรับลดลง 23 bps จากระดับสูงสุดที่ 2.05% เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ bond yield สหรัฐรุ่นอายุเดียวกันอยู่ที่ 1.65% ปรับลง 9 bps จากระดับสูงสุดที่ 1.74% ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ มีความเสี่ยงหลักๆ คือ ความเสี่ยงจากการผิดนัด ชำระหนี้ หากตราสารตัวหนึ่งที่กองทุนลงทุนผิดนัดชำระหนี้ อาจมีผลต่อเงินต้นและดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมจะได้รับ หรือกองทุนอาจไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้ซื้อขาย ไม่ค่อยได้ราคา

jumbo jili

โดยเฉพาะกรณีกองทุนที่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้ตลอด ในกรณีที่เราไปลงทุน ตราสารหนี้อายุยาวๆ ก็อาจมีความเสี่ยงจากการเสียโอกาสในการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยที่อาจ ปรับขึ้นไว้

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงหลักๆ คือความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ของตัวบริษัทที่กองทุนรวมนำเงินไปลงทุน เช่น หากเป็นธุรกิจน้ำมัน หากราคาน้ำมันในตลาด โลกลดลง ก็อาจมีผลให้กำไรของตัวบริษัทลดลง อาจส่งผลต่อกำไรของบริษัท นอกจากนั้น ยังมี ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดโดยรวมที่อาจส่งผลในทางลบต่อราคาหุ้น ของบริษัทต่างๆที่กองทุนได้เข้าไปลงทุน

ในกรณี กองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจากความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์ ข้างต้นแล้ว ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและ การเมืองของประเทศที่ไปลงทุน เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ลงทุนได้อย่างสบายใจ เราจึงควรอ่านและ ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอขาย หากไม่เข้าใจก็ควรสอบถามจากผู้แนะนำ การลงทุน เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
จะลงทุนกองทุนรวมต้องทำอย่างไร
รู้จักตัวเอง

สล็อต

เราควร วางเป้าหมายการลงทุนในเงินก้อนนั้นๆ ให้ชัดเจนว่าลงทุนไปเพื่ออะไร มีระยะเวลาการลงทุนนานแค่ไหน จะใส่เงินไปก้อนเดียวหรือค่อยๆ ทยอยการลงทุน นอกจากนั้น ควรประเมินตนเองให้ได้ว่ามี ความสามารถรับความเสี่ยง หรือความผันผวนของการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด หลักการง่ายๆ ที่เราควรรู้ก่อนลงทุนคือ การลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งความเสี่ยงสูง ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย (คลิก ทดลองทำแบบประเมิน) สิ่งที่จะได้ในขั้นตอนทำความรู้จักตนเองนี้ คือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและตัวเรา

มองภาพตลาด
แม้เราอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน แต่ก็ควรมองทิศทางเศรษฐกิจและคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีต่อการลงทุนประเภทต่างๆ ได้ เพราะสินทรัพย์ลงทุนให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละสภาพเศรษฐกิจ หากข้อมูลในส่วนนี้ ก็สามารถจัดสินทรัพย์ลงทุนในระยะสั้น ที่อาจแตกต่างไปจากสินทรัพย์ลงทุนเป้าหมายในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนและรอจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมได้

สล็อตออนไลน์

สแกนกองทุนที่ใช่
ค้นหาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ข้อมูลที่ควรให้ความสำคัญกับ ได้แก่
• ประเภทและนโยบายการบริหารกองทุนรวม
• ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานย้อนหลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) รวมถึงเปรียบเทียบกองทุนของ บลจ.ค่ายอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน
• รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ

jumboslot

ติดต่อเพื่อเปิดบัญชี
การซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถทำได้ทั้งที่ บลจ. และตัวแทนขายต่างๆ อาทิ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เอกสารที่สำคัญสองอย่างคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีและคำสั่งซื้อ ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิก ติดต่อเพื่อเปิดบัญชีกองทุนรวม) สำหรับการซื้อขายในครั้งต่อๆ ไปหลังจากได้เป็นลูกค้าแล้ว จะมีความสะดวกเพิ่มขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานของตัวแทนขาย เพราะทำผ่านช่องทางอื่นๆ ที่สะดวกกว่าได้ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็ม

slot

ภายหลังความกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกปี 2020 เริ่มคลี่คลายลง ภาคเอกชนก็มีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มากขึ้น

โดยมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวในไตรมาส 1 ปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนนักลงทุนต่างชาติมียอดการกลับเข้าซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยในเดือนมีนาคมที่ค่อนข้างสูงทำให้ในไตรมาสแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมียอดการซื้อสุทธิ 245 ล้านบาท

ตลาดตราสารหนี้ไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 มีบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ภาคเอกชนออกหุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มียอดการออกรวม 182,804 ล้านบาท

โดยการออกที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่ม real sectorในขณะที่กลุ่ม bank & finance sector มียอดการออกลดลง เนื่องจากยังมีสภาพคล่องสูงจากฐานเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ต่อกลุ่มนักลงทุนทั่วไป (PO : public offering) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 3 เท่า และหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่เสนอขายอยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (investment grade)

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืน (ESG bond) ยังเป็นกระแสที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรก การเคหะแห่งชาติได้ออก social bond มูลค่า 3,000 ล้านบาท

ทำไมต้องตราสารหนี้?

ตราสารหนี้ คือตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ถือตราสารหนี้ ซึ่งสามารถออกโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับจากการให้กู้ยืมคือดอกเบี้ย ซึ่งเรียกว่าคูปอง ซึ่งมักจะได้รับสม่ำเสมอตามที่ได้มีการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ต้น

jumbo jili

ทำไมต้องตราสารหนี้?
นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
นักลงทุนจะได้รับรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในรูปของดอกเบี้ยจ่ายและได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน
ตราสารหนี้รายตัวเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่นักลงทุนมีความมั่นใจและชื่นชอบได้โดยตรง
รายชื่อตราสารหนี้สมัครที่นี่
ซิตี้แบงก์ขอนำเสนอประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ด้วยตราสารหนี้ของบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัทที่มีชื่อเสียงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงจากทั่วโลก คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อตราสารหนี้ทั้งหมด

สล็อต

Highlight Bonds
Apple Inc (AAPL)
Highlight:

Apple Designs, manufactures and markets mobile communication and media devices, personal computers and portable digital music players, and sells a variety of related software
The world largest Technology company by revenue in 2015
Strong credit rating
Maturity date : 3 May 2023 S&P Credit Rating : AA+
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Computers
Citibank Risk Rating : 2 Minimum Piece : USD2,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000
The Walt Disney Company (DIS)
Highlight:

สล็อตออนไลน์

World’s largest media company represents its strong brand reputation and value
Creating variety of revenue segments through its subsidiaries and affiliates include media networks, parks and resorts, studio entertainment, consumer product and interactive media
Strong credit rating
Maturity date : 17 Sep 2025 S&P Credit Rating : A
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Media
Citibank Risk Rating : 2 Minimum Piece : USD2,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000
Societe Generale (SOCGEN)
Highlight:

jumboslot

One of the leading financial services group in Europe
Engaged in retail banking, corporate and investment banking, financial services, insurance, private banking and asset management
Substantial growth in net banking income driven by the commercial dynamism of all the businesses
Maturity date : 19 May 2026 S&P Credit Rating : BBB
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Banks
Citibank Risk Rating : 3 Minimum Piece : USD200,000
Issuer Country : France Minimum Incremental : USD1,000
JP Morgan Chase & Co (JPM)
Highlight:

slot

America’s biggest bank with significant global presence
Sizable market share for all of its primary businesses which include corporate and investment banking, asset management, retail and commercial banking
Positive guidance on overall year-on-year growth of loan portfolio
Maturity date : 1 May 2023 S&P Credit Rating : BBB+
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Banks
Citibank Risk Rating : 3 Minimum Piece : USD1,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000

ผลิตภัณฑ์กองทุน

“กองทุนรวม” คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้ทำหน้าที่ระดมเงินทุนจะนำกองทุนไปจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลโดยเงินลงทุนก็จะถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่างๆตามนโยบาย การลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน

jumbo jili

กองทุนรวมมีกี่ประเภท?
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำหรือสำหรับการลงทุนระยะสั้นๆ
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ซึ่งเป็นได้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ คาดหวังความสม่ำเสมอของผลตอบแทน

สล็อต

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ
กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม (คำนวณโดยเฉลี่ยในแต่ละรอบปีบัญชี) กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

สล็อตออนไลน์

กองทุนรวมอุตสาหกรรม กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ รวมถึงทองคำ
กองทุนประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ลงทุนกับธนาคารออมสินดีอย่างไร

jumboslot

ท่านสามารถเลือกกองทุนที่หลากหลายกองทุนที่ตอบโจทย์ทุกการลงทุน
กองทุนที่เสนอต่อลูกค้าทุกกองทุนผ่านกระบวนการเลือกสรรเพื่อความเหมาะสมในการลงทุน
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการออมเงินปกติ
ท่านสามารถพักเงินในกองทุน(ลงทุนระยะสั้น)เพื่อรอการลงทุนประเภทอื่นๆที่มีระยะเวลาที่ตายตัวพร้อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ท่านจะได้รับคำแนะนำกองทุนในตรงกับความเสี่ยงที่ท่านรับได้
ท่านสามารถจัดสรรการลงทุน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของท่านได้
ท่านสามารถวางแผนการลงทุนของท่านตรงกับความต้องการในการใช้เงิน

slot

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์
การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไม ‘ตราสารหนี้จีน’ คือ คุณค่าที่คู่ควร

ผู้กำหนดนโยบายของจีนดำเนินการปฏิรูปมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดกว้างตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพราะทางการจีนก็รู้ดีว่า ตลาดตราสารหนี้ในประเทศนั้นได้รับความสนใจ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยมีจำนวนผู้ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาท

jumbo jili

และมีส่วนร่วมในตลาดนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดตั้ง China Interbank Bond Market Direct Access ในปี 2016 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bond Connect ในปี 2017 และการรวมตราสารหนี้ของจีนเข้าไปอยู่ใน Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ในปี 2019 นอกจาก การเปิดช่องทางการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ของจีนแล้ว ตลาดตราสารหนี้ของจีนยังน่าสนใจด้วยหลากหลายเหตุผล

ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองข้าม
ความรวดเร็วในการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ของจีนได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ กลุ่มตราสารหนี้จีนขยายตัวขึ้นจาก 286 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2000 มายืนเหนือกว่า 14.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนมิถุนายนปี 20201. It is the world’s 2nd ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา โอกาสเติบโตมีมากขึ้นเนื่องจากสัดส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP ยังคงอยู่ตามหลังตลาดพัฒนาแล้ว แน่นอนว่า ผู้ลงทุนทั่วโลกไม่สามารถเพิกเฉยต่อโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศของจีนที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมั่นคง

สล็อต

รูปที่ 1: หนี้ภาครัฐของจีนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว
why-china-bonds-offer-good-value-Fig1
ข้อดีจากการกระจายความเสี่ยง
ตราสารหนี้ของจีนให้คุณสมบัติด้านการกระจายความเสี่ยงที่ดีสำหรับผู้ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก เพราะมีการเชื่อมโยง ผันแปรไปตามทิศทางขอตลาดตราสารหนี้อื่นๆ น้อย ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดตราสารหนี้ของจีนนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่าถูกกระทบจากเหตุการณ์ระดับโลก

เพราะฐานของผู้ลงทุนในประเทศที่มีขนาดใหญ่ เทียบกับสัดส่วนของผู้ลงทุนต่างชาติที่ค่อนข้างน้อย หมายความว่าความคาดหวังและแรงซื้อขายของผู้ลงทุนในประเทศกลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดตราสารหนี้ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และอีกปัจจัยที่น่าสนใจ ก็คือ ความมีเสถียรภาพในเชิงเปรียบเทียบของค่าเงินหยวน

สล็อตออนไลน์

ที่เห็นชัดเจน คือการที่ค่าเงินหยวนสามารถคงความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีในช่วงที่เกิดภาวะการระบาด ซึ่งต่างจากค่าเงินของกลุ่มประเทศ G10 และตลาดเกิดใหม่บางประเทศกลับอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแม้ว่าเงินหยวนจะได้รับการดูแล ควบคุมโดยทางการจีน แต่ปัจจัยอื่นๆ ก็มีส่วนช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพด้วยเช่นกัน ข้อแรก คือ จีนนั้นคาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนทางกับสหรัฐที่กำลังเผชิญภาวะถดถอยในปี 2020 นี้

ข้อที่สอง ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศกำลังปรับตัวดีขึ้น ผลจากราคาน้ำมันที่ลดลง และข้อที่สาม ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังคงดำเนินการรักษาเสถียรภาพมาโดยตลอด และไม่มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายปรับลดค่าเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ – จีนยังอยู่ในภาวะตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี้ของจีนไม่สามารถรอดพ้นจากสภาวะความผันผวน ซึ่งกลุ่มตราสารดังกล่าวแสดงถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วโลกและของเอเชียเท่าที่ปรากฎจนถึงเดือนมีนาคมและเมษายน แต่ความผันผวนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลด้านซัพพลาย

jumboslot

แต่ถ้าสังเกตดี ๆ จะพบว่าผู้ลงทุนเช่น ธนาคารกลางและสถาบันต่างประเทศมีแนวโน้มถือครองตราสารหนี้สกุลเงินหยวนเพื่อเป้าหมายในการจัดสรรสินทรัพย์ในระยะยาว และมุ่งกระจายความเสี่ยง ความผันผวนในระยะสั้นที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนในตราสารจีน

รูปที่ 2: ค่าความสัมพันธ์เฉลี่ยห้าปีย้อนหลังระหว่างตราสารหนี้ของจีนและพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก
why-china-bonds-offer-good-value-Fig2
ผลตอบแทนที่โดดเด่น…น่าดึงดูดใจ
แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกจะลดลง แต่ความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติในตราสารหนี้สกุลเงินหยวนของจีนยังคงแข็งแกร่ง และถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของจีนจะลดลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเช่นกัน แต่นั่นก็ยังคงได้เปรียบหากเทียบกับตราสารหนี้รุ่นอายุเดียวกันของสหรัฐและตลาดพัฒนาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ

slot

จากคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดต่อไปอีกช่วงระยะหนึ่ง นั้นหมายความว่า อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของจีนที่เพิ่มขึ้นจะยังคงดึงดูดผู้ลงทุนต่อไป และนอกจากอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแล้ว ยังมีหลักฐานที่สะท้อนถึงการใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสำรอง ธนาคารกลางหลายแห่งได้เพิ่มเป้าหมายทุนสำรองเงินหยวน เพื่อกระจายเงินออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและกลุ่มยูโรให้เป็นระบบสามสกุลเงินมากขึ้น

why-china-bonds-offer-good-value-Fig3
หลากหลายทางเลือก
ความหลากหลายของผู้ออกตราสารนั้นมีตั้งแต่รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรกึ่งรัฐ หรือสามารถเลือกได้จากตราสารหนี้ระดับ investment grade หรือต่ำกว่า จึงนับเป็นการนำเสนอโอกาสอย่างมากสำหรับผู้ลงทุนที่มีกลยุทธ์เชิงรุก แม้ว่าตราสารหนี้จีนในตลาด onshore และผู้ออกพันธบัตรจะมีหลายรูปแบบ แต่ยังคงถูกครองตลาดด้วยพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีจุดประสงค์เฉพาะด้านนโยบาย (policy bank bonds) ซึ่งออกโดย China Development Bank, Agricultural Development Bank of China และ The Export-Import Bank of China ธนาคารที่ดำเนินนโยบายภายใต้รัฐบาลจีนนั้นมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยการสนับสนุนด้านการเงินในโครงการที่กำหนด หรือร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการระดมทุนในบางโครงการ นอกจากนี้ ก็ยังมีทางเลือกที่มาจากตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนด้วยเช่นกัน

why-china-bonds-offer-good-value-Fig4
แต่ผู้ลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ policy bonds เนื่องจากขาดความคุ้นเคยกับตลาดและความท้าทายดังที่ระบุไว้ โดย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 การถือครองตราสารหนี้ทั้งสองประเภทนี้ของต่างชาติอยู่สูงถึง 1.34 ล้านล้านหยวน และ 0.54 ล้านล้านหยวนตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น 60% และ 24% ของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติที่ถือครองตราสารหนี้ตลาด onshore ของจีน

why-china-bonds-offer-good-value-Fig5
ระวัง…ทางเลือกที่มาพร้อมต้นทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ตราสารหนี้แบบ onshore ของจีนก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เรื่องสภาพคล่องที่มีน้อยในตลาด อันดับเครดิตที่คลุมเครือ และกระบวนการทางกฎหมายที่ยังไม่แข็งแรงเพียงพอในการจัดการกับภาวะการผิดนัดชำระหนี้และการฟื้นตัว

ความกังวลเรื่องสภาพคล่องนั้นเกิดจากการที่ผู้ลงทุนในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกัน ยังคงถือครองพันธบัตรในตลาด onshore เป็นส่วนใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศมีข้อกำหนดในการถือพันธบัตรในลักษณะ “trading book” หรือ “hold to maturity book” ซึ่งในรูปแบบแรกนั้นตราสารหนี้จะต้องซื้อขายภายใน 90 วัน ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึงต้องการถือตราสารหนี้จนครบกำหนด ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดรองลดลง ดังนั้น นอกเหนือจากสัดส่วนโครงสร้างที่มีสภาพคล่องมากกว่าตลาดตราสารหนี้อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลและ policy bonds ที่รวมอยู่ในดัชนี Bloomberg Barclays Global Index แล้ว สภาพคล่องในส่วนอื่นๆ ของตลาดก็ยังคงไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าสภาวะเช่นนี้จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและตลาดขยายตัวได้มากขึ้นทั้งปริมาณการซื้อขาย รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายของตราสาร

ในทำนองเดียวกัน อันดับเครดิตและการผิดนัดชำระหนี้นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งแนวคิดในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ในช่วงก่อนหน้าปี 2014 นั้นไม่เคยถูกหยิบมาเป็นประเด็น ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานการกู้ยืมให้มีลักษณะของการประนีประนอม แต่นับตั้งแต่นั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาพร้อมกับการผิดนัดชำระหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การพึ่งพาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศอาจมีประเด็นในเรื่องความไม่เป็นธรรม เนื่องจากการให้คะแนนส่วนใหญ่มักมีอคติไปทางด้านบวก ผู้ออกตราสารหนี้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยมีองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐออกตราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจำแนกแบ่งกลุ่มเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับในประเทศยังคงมีประสิทธิภาพน้อย โดยตราสารหนี้ส่วนใหญ่ยังถูกจัดอันดับเป็น AAA สำหรับตลาด onshore ซึ่งใกล้เคียงกับพันธบัตรรัฐบาลจีน อย่างไรก็ตาม อัตราการผิดนัดชำระหนี้ในตลาด onshore นั้นคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีเสถียรภาพและความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการหลีกเลี่ยงความไร้เสถียรภาพของระบบ ในปัจจุบันอัตราผิดนัดชำระหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำที่ 1.2% ของตลาดตราสารหนี้ในประเทศทั้งหมด และมีคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5% ในปี 20202

การทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้ามาในตลาด ผู้จัดการลงทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์เชิงรุกและมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดภายในประเทศจะมีโอกาสประสบความสำเร็จภายใต้พลวัตรของตลาดอันมีเอกลักษณ์

หัวใจสำคัญ คือ การจัดการลงทุนแบบเชิงรุก
ทีมตราสารหนี้ของ Eastspring Investment ดำเนินการจัดการลงทุนด้วยกลยุทธ์เชิงรุกทั้งตราสารหนี้ในตลาด onshore และ offshore ของจีน เสริมด้วยความเชี่ยวชาญของทีมนักวิเคราะห์ตราสารหนี้ของเอเชียซึ่งถือเป็นทีมใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งและมีประสบการณ์มากที่สุด ทีมการลงทุนยังใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในประเทศรวมถึงทีมนักวิเคราะห์ชาวจีนประจำสำนักงานกรุงเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด offshore และมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมตราสารหนี้ของจีนและเศรษฐกิจมหภาค

สำหรับกลยุทธ์ตราสารหนี้ในตลาด onshore ของจีน ทีมการลงทุนได้คัดเลือกลงทุนในตราสารของรัฐวิสาหกิจส่วนกลาง (SOE) ที่มีคุณภาพสูง บริษัทจัดการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุน หรือ Local Government Financing Vehicles (LGFV) และรัฐวิสาหกิจของท้องถิ่นที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์และมีผลงานที่ประจักษ์ รวมทั้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาว ด้วยความน่าสนใจของกลุ่มธุรกิจที่มีมากกว่าพันธบัตรรัฐบาล

ในขณะเดียวกัน เราได้วางกลยุทธ์บนเส้นอัตราผลตอบแทนแบบเชิงรุกและกลยุทธ์การจัดการ duration ซึ่งหลักๆ เห็นได้จากพันธบัตรรัฐบาลจีนและ policy bank bonds เราเชื่อว่าการกำหนด duration ในเชิงรุกมีความเหมาะสมโดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ในขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มีมากขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีความไม่แน่นอนไม่เหมือนในอดีต อัตราผลตอบแทนแบบ absolute yields แสดงทิศทางที่ลดลงและมุมมองของตลาดก็มีความแตกต่างกันมากขึ้น ดังนั้น เราจึงเชื่อว่ากลยุทธ์การเทรดที่มุ่งเรื่องอัตราผลตอบแทนจะช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้

การลงทุนในตลาดหุ้น

ถึงแม้การลงทุนในตลาดหุ้นจะไม่น่ากังวลยามดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นในช่วง เริ่มต้น แต่สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้จำกัด และเลือกกระจายการลงทุนไปที่สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุน

jumbo jili

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยของตลาดตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องคำนึงถึงคุณภาพของตราสาร (Credit Rating) ที่เข้าไปลงทุน รวมไปถึงอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ด้วยเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางผลตอบแทนของตราสารหนี้

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่ติดตามสถานการณ์ และปรับพอร์ตให้เหมาะสมเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) การลงทุนตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น เช่น แนวโน้มของประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบันจะส่งผลด้านลบต่อผลตอบแทนของตราสารหนี้ในสหรัฐฯ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ Duration ของตราสารหรือกองทุนตราสารหนี้นั้นๆ ยิ่งค่า Duration มีมากอาจทำให้กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในประเทศสหรัฐฯ ผลตอบแทนลดลงจนสามารถขาดทุนได้ถ้าดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่นักลงทุนบางท่านอาจคิดว่าดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะผลตอบแทนที่ได้ในรูปดอกเบี้ยจะมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามีการลงทุนตราสารหนี้อยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้น ดอกเบี้ยในตลาดจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยตราสารหนี้ออกใหม่จะให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า ณ เงื่อนไขของตราสารหนี้ที่เท่ากัน

สล็อต

ฉะนั้นตราสารหนี้เดิมจะมีราคาที่ซื้อขายกันในตลาดรองที่ลดลงจากราคา หน้าตั๋วเพื่อให้ผู้ที่ซื้อตราสารเดิมต่อจากผู้ลงทุนรายเก่าจะได้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับตราสารหนี้ออกใหม่ เช่น พันธบัตรรัฐบาลมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยมีอายุคงเหลือ 1 ปี เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3% ราคาที่ซื้อขายจะต้องลดลงจากราคาหน้าตั๋ว เพื่อให้การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้คิดเป็น 3% จากราคาหน้าตั๋ว

ซึ่งในที่นี้จะมีราคาเท่ากับ 990.29 บาท ซึ่งราคาที่ลดลงไป 9.71 บาท เปรียบเสมือนผลขาดทุนกรณีขายพันธบัตรออกไป ยิ่งไปกว่านั้นยิ่ง Duration ของตราสารมากขึ้น ราคาจะลดลงตามไปด้วยตามตารางการคำนวณดังนี้ ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเลือกลงทุนในพันธบัตรที่ Duration 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมีโอกาสขาดทุนเทียบเท่ากับการลงทุนในหุ้นเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ถ้านักลงทุนถือพันธบัตรจนครบอายุ (Hold to Maturity) จะไม่ขาดทุนเนื่องจากได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ระบุไว้บนพันธบัตรเต็มจำนวน ทั้งนี้ ถ้า Duration ยิ่งเยอะก็จะใช้เวลานานในการลงทุนจนกว่าจะปิดผลขาดทุนจากราคา พันธบัตรที่ลดลงเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็นแนวโน้มขึ้น ผู้ลงทุนตราสารหนี้ควรที่จะถือตราสารที่อายุสั้นๆ ไว้ เช่น ไม่เกิน 1 – 3 ปี จะป้องกันผลขาดทุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยได้ดีกว่าถือตราสารหนี้ระยะยาว

สล็อตออนไลน์

อีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้คือ Credit Rating ซึ่งนักลงทุนที่คุ้นเคยกับตราสารหนี้มักจะทราบดีอยู่แล้วว่า Credit Rating ที่ด้อยกว่า จะให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าตราสารหนี้ที่ Credit Rating ดีกว่า แต่นักลงทุนควรจะติดตามต่อไปว่าแนวโน้มในอนาคตนั้น

ระหว่างตราสารระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade Credit) กับตราสารที่ความเสี่ยงสูง (Speculative Grade Credit/High Yield Bond) ตัวใดมีความเสี่ยงมากกว่ากันจากสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตโดยประเมินจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread) ระหว่างตราสารทั้ง 2 ประเภท

จากข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ในสหรัฐฯ โดยเป็นแผนภาพตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่า Spread ลงมาต่ำมาก (เส้นกราฟสีเขียว) ใกล้เคียงกับช่วงต่ำสุดก่อนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกโดย Fed ในปี 2015 และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield (เส้นน้ำเงิน) สูงกว่าตราสารหนี้ Investment Grade (เส้นสีแดง) ราว 11% ซึ่งบ่งชี้ว่าการลงทุนตราสารประเภท High Yield ในช่วงที่ Spread ต่ำหรือที่บอกอีกนัยได้ว่าราคาตราสารประเภท High Yield มีราคาแพงกว่า Investment Grade เมื่อตลาดตราสารหนี้เกิดการปรับฐานจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายโดย Fed อาจทำให้ผลตอบแทนของ High Yield จากนี้มีโอกาสปรับลดมากกว่า Investment Grade

jumboslot

เพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่า กรณีนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยและไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นอีกการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้สหรัฐฯ ควรหลีกเลี่ยงตราสารประเภท High Yield ควรเน้นลงทุนในกลุ่มตราสารประเภท Investment Grade และลงทุนด้วย Duration ที่ต่ำกว่า 1 – 3 ปี เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยให้มากที่สุด แต่สำหรับตราสารหนี้ของประเทศอื่นๆ นั้นควรจะประเมินทิศทางนโยบายการเงินของประเทศนั้นๆ เป็นอย่างไรก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

slot

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบันที่ +0.42% ซึ่งยังห่างจาก เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2.5±1.5% อยู่พอสมควรจึงยังมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่รีบปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ควรเลือกลงทุนตราสารหนี้ Duration ไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มีท่าทีที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเช่นกัน และเป็นไปได้ว่าเงินเฟ้อของไทยจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามสหรัฐฯ ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้บ้างเพื่อสร้างผลตอบแทนใหhมากขึ้น ควรจะเพิ่มสัด ส่วนการลงทุนในหุ้น ที่มูลค่ายังไม่แพงจนเกินไป หรือได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น เช่นหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินในสหรัฐฯ ที่จะได้อานิสงค์จากรายได้จากดอกเบี้ยที่มากขึ้น หรือตลาดหุ้นจีนที่ระดับกำไรต่อบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตสอดคล้องกับราคาหุ้น และรัฐบาลชุดปัจจุบันยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 6.5% และเน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ทางรอดของการลงทุนตราสารหนี้

ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลานั้น (Peak to Trough) กว่า 10% ในช่วงระหว่าง ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

jumbo jili

ซึ่งเป็นการปรับลดลงแรงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2015 ซึ่งปัจจัยหลักที่กระทบตลาดหุ้นคงหนีไม่พ้นความกังวลที่อัตราดอกเบี้ย ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury/Bond Yield) ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยด้านลบของทั้งตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้อยู่แล้ว โดยเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการที่เด่นชัด คือ ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าคาด อุปสงค์ และอุปทานของตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญที่บ่งชี้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าคาด และผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ 2% คือ ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ โดย ข้อมูลอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานในสหรัฐฯ ล่าสุดเดือนมกราคมปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น +2.9% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต Hamburger ปี 2009 โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัต ราเงินเฟ้อ กล่าวคือ ถ้าอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเช่นกัน

แผนภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างรายชั่วโมงกับอัตราการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมถึงราคาอาหารและพลังงาน

สล็อต

สาเหตุอีกประการที่ทำให้ Bond Yield เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากทั้งด้านอุปสงค์ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการประกาศลดงบดุล (Balance Sheet) ของ Fed และท่าทีของยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นที่อาจมีการทยอยลดการเพิ่มปริมาณเงินในอนาคต ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้สภาพคล่องที่เคยอัดฉีดเข้ามาตลอดจะหมดไปในช่วงปลายปี 2019 และอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการออกแผนปฏิรูปภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่นำโดยนาย Donald Trump

โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ คือ การลดภาษีนิติบุคคลจาก 35% เหลือ 21% รวมถึงลดภาษีบุคคลธรรมดา และเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับบุคคลธรรมดาอีก 2 เท่า ถึงแม้จะเป็นการกระตุ้นภาคการบริโภคได้เป็นอย่างดี แต่ในอีกด้านหนึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ขาดดุลงบประมาณมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลสหรัฐฯ ยังต้องคงรายรับเพื่อไม่ให้ฐานะทางการคลังขาดดุลด้วยการออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น และเพื่อจูงใจนักลงทุนให้เข้าไปซื้อพันธบัตร รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้ตลาดพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดหุ้นในระยะ 1 – 2 ปีข้างหน้าอาจไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากราคาหุ้นปรับลดลงเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น หรือที่นักวิเคราะห์เรียกกันว่า Healthy Correction และการเพิ่มขึ้นของ Bond Yield ก็สอดคล้องกับมุมมองของคณะกำกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ที่ต้องปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ควบคุมไม่ให้เงินเฟ้อมากเกินเป้าหมายที่ 2% ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ประมาณ 3 ครั้งในปีนี้

สล็อตออนไลน์

Source: Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ถึงแม้การลงทุนในตลาดหุ้นจะไม่น่ากังวลยามดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นในช่วง เริ่มต้น แต่สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้จำกัด และเลือกกระจายการลงทุนไปที่สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุน นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยของตลาดตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องคำนึงถึงคุณภาพของตราสาร (Credit Rating) ที่เข้าไปลงทุน รวมไปถึงอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ด้วยเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางผลตอบแทนของตราสารหนี้

jumboslot

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่ติดตามสถานการณ์ และปรับพอร์ตให้เหมาะสมเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) การลงทุนตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น เช่น แนวโน้มของประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบันจะส่งผลด้านลบต่อผลตอบแทนของตราสารหนี้ในสหรัฐฯ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ Duration ของตราสารหรือกองทุนตราสารหนี้นั้นๆ ยิ่งค่า Duration มีมากอาจทำให้กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในประเทศสหรัฐฯ ผลตอบแทนลดลงจนสามารถขาดทุนได้ถ้าดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่นักลงทุนบางท่านอาจคิดว่าดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะผลตอบแทนที่ได้ในรูปดอกเบี้ยจะมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามีการลงทุนตราสารหนี้อยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้น ดอกเบี้ยในตลาดจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยตราสารหนี้ออกใหม่จะให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า ณ เงื่อนไขของตราสารหนี้ที่เท่ากัน

slot

ฉะนั้นตราสารหนี้เดิมจะมีราคาที่ซื้อขายกันในตลาดรองที่ลดลงจากราคา หน้าตั๋วเพื่อให้ผู้ที่ซื้อตราสารเดิมต่อจากผู้ลงทุนรายเก่าจะได้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับตราสารหนี้ออกใหม่ เช่น พันธบัตรรัฐบาลมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยมีอายุคงเหลือ 1 ปี เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3% ราคาที่ซื้อขายจะต้องลดลงจากราคาหน้าตั๋ว เพื่อให้การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้คิดเป็น 3% จากราคาหน้าตั๋ว ซึ่งในที่นี้จะมีราคาเท่ากับ 990.29 บาท

ซึ่งราคาที่ลดลงไป 9.71 บาท เปรียบเสมือนผลขาดทุนกรณีขายพันธบัตรออกไป ยิ่งไปกว่านั้นยิ่ง Duration ของตราสารมากขึ้น ราคาจะลดลงตามไปด้วยตามตารางการคำนวณดังนี้ ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเลือกลงทุนในพันธบัตรที่ Duration 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมีโอกาสขาดทุนเทียบเท่ากับการลงทุนในหุ้นเลยทีเดียว

ลงทุนตราสารหนี้อย่างไรในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อปัจจัยบวกต่างๆ เช่น ความคืบหน้าของการฉีดวัดซีน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นตัวสนับสนุนให้ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากวิกฤต COVID-19 มีความชัดเจนมากขึ้น และคาดการณ์เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

jumbo jili

ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจในการลงทุนและเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากตราสารหนี้เข้าสู่สินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทน หรือ Bond Yield ของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นปี

และเนื่องจากราคาตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน (กล่าวคือ ถ้าอัตราผลตอบแทนในตลาดปรับขึ้น ราคาตราสารหนี้มีแนวโน้มจะปรับตัวลง) ผลตอบแทนจากการถือครองตราสารหนี้ (เมื่อตีมูลค่าราคาตลาดแล้ว) จึงลดลงจากปลายปีที่แล้ว หรืออาจติดลบได้

แม้ Bond Yield ที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลง แต่ตราสารหนี้แต่ละตัวก็มีความอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของ Bond Yield ไม่เท่ากัน เนื่องจากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะมีความอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของ Bond Yield ในระดับที่สูงกว่า เช่น หาก Bond Yield ในตลาดปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5% ราคาตราสารหนี้อายุ 10 ปีจะปรับตัวลงมากกว่าราคาของตราสารหนี้อายุ 2 ปี

สล็อต

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การลงทุนตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น คือการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อลดผลกระทบของการปรับตัวลงของราคาตราสาร และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถนำเงินที่ได้จากตราสารที่ครบกำหนดมาลงทุนใหม่ (Roll-over) ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

และยังมีความเสี่ยงจากการปรับลดลงของราคาตลาดที่น้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาว อีกทางเลือกการลงทุนตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับสภาวะเงินเฟ้อและ Bond Yield ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือการลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือ Floating Rate Bond (FRB) ที่โดยทั่วไปจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว หรือ coupon reset ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน โดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน FRB นั้นมีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น จำนวนตราสารในตลาดมีค่อนข้างน้อย และผลตอบแทนที่ไม่คงที่ ทำให้ผู้ลงทุนต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและต้องคาดการณ์ระดับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

สล็อตออนไลน์

ส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากตราสารที่ครบบ่อย ทำให้ผู้ลงทุนได้ “Reset” อัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่เสมอ คล้ายคลึงกับการลงทุนใน FRB ขณะที่ผลตอบแทนสามารถคาดเดาได้ง่ายกว่า

นอกจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงแล้ว นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีข้อดีคือนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งตราสารภาครัฐ เงินฝากธนาคารทั้งในและต่างประเทศ และหุ้นกู้เอกชนจากหลากหลายบริษัทที่ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ หากนักลงทุนสามารถรับความผันผวนได้บ้าง นักลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าดัชนีเทียบวัด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน

jumboslot

ตราสารหนี้ (Fixed-Income Instruments) เป็นสัญญาระหว่างผู้ออกตราสาร (หรือผู้กู้) และผู้ถือตราสารหนี้ (หรือผู้ให้กู้) มีการกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่แน่นอน สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่ “พันธบัตร” ออกและเสนอขายโดยภาครัฐ และ “หุ้นกู้” ออกและเสนอขายโดยบริษัทเอกชน

ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้ตามประเภทผู้ออก
Limit Price Order
พันธบัตร เป็นตราสารที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ออกโดยรัฐ หรือหน่วยงานรัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ออกโดยกระทรวงการคลัง
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หุ้นกู้ เป็นตราสารที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ออกโดยบริษัทเอกชน โดยทั่วไปมีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) เป็นงวดทุกๆ 6 เดือน
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ BE) เป็นตราสารระยะสั้น โดยทั่วไปมักเสนอขายให้กับนักลงทุนในลักษณะเป็นวงแคบ และเป็นแบบส่วนลดจากหน้าตั๋ว (Discounted)

slot

ตราสารหนี้ยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะ (Features)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) กรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลายและต้องเฉลี่ยทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสิทธิเรียกร้องให้ ผู้ออกชำระหนี้กับตนได้หลังจากที่เจ้าหนี้ประเภทอื่น เช่น หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ เป็นต้นได้รับชำระหนี้แล้วเท่านั้น
ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยงคงที่
ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เป็นตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุไว้ตลอดอายุ ตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้
ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว หมายถึงตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนถูกกำหนดไว้กับดัชนีอ้างอิงที่ระบุไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond)
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) คือหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วน ช่วงเวลาและราคาที่ถูกกำหนด ไว้ล่วงหน้า
หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond)
หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) คือหุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิที่จะขอไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นก่อนที่หุ้นกู้นั้นจะครบอายุ ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ลงทุนควรทราบเงื่อนไขก่อนลงทุน โดยทั่วไปผู้ออกจะใช้สิทธิไถ่ถอนก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยในการกู้เงินใหม่ของบริษัทลดลงกว่าที่บริษัทจ่าย ตามสัญญาเดิม ซึ่งอาจเกิดจากการที่ดอกเบี้ยในตลาดปรับลดลง หรืออันดับเครดิตของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น
หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันครบอายุ (Perpetual Bond)
หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันครบอายุ (Perpetual Bond) คือหุ้นกู้ที่ไม่มีการกำหนดวันไถ่ถอนโดยผู้ออกจะชำระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้