3 กลยุทธ์ จัดพอร์ตตราสารหนี้

“ตราสารหนี้” เป็นอีกทางเลือกลงทุนหนึ่งที่จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนของเราได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยสร้างผลตอบแทนที่คงที่ต่อเนื่องได้ในระยะยาว
เทคนิคหรือกลยุทธ์การจัดพอร์ตตราสารหนี้มีหลายรูปแบบ

jumbo jili

ไม่ว่าจะเป็น… การจัดพอร์ตแบบขั้นบันใด แบบบาร์เบล และแบบกระสุนปืน หากนักลงทุนสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ไปใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์และสไตล์การลงทุนของตนเอง ก็จะมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของเราได้

หากอยากลงทุนในตราสารหนี้… “กองทุนรวมตราสารหนี้” เป็นทางเลือกที่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก อีกทั้งยังสามารถเลือกเงื่อนไขในการขายคืนหรือจะถือจนครบกำหนดอายุก็ได้ ทำให้สะดวกต่อการบริหารเงิน รวมถึงมีความสะดวกในเรื่องสภาพคล่องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

แล้วถ้าสนใจลงทุนตราสารหนี้โดยตรงด้วยตนเองล่ะ ทำได้หรือไม่?

คำตอบคือ ได้ แต่นักลงทุนอาจต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน คือ “เทคนิคการจัดพอร์ตตราสารหนี้” เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ

สล็อต

จัดพอร์ตแบบขั้นบันได… ลงทุนในตราสารหนี้หลายๆ รุ่นที่มีอายุคงเหลือแตกต่างกัน

กลยุทธ์การลงทุนแบบขั้นบันได (Ladder) ใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายๆ รุ่นที่มีอายุคงเหลือในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป เพราะความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งของตราสารหนี้ คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง นั่นคือ มูลค่าตราสารหนี้จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้จะลดลง ในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง มูลค่าของตราสารหนี้จะสูงขึ้น

สล็อตออนไลน์

ดังนั้น หากนักลงทุนเลือกจัดพอร์ตตราสารหนี้แบบขั้นบันได ด้วยการกระจายการลงทุนตราสารหนี้หลายๆ รุ่น ที่มีอายุคงเหลือในช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี จะทำให้ลดความเสี่ยงจากการลดลงของราคาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง และเมื่อเวลาผ่านไปตราสารหนี้ก็จะมีอายุที่ลดลง ตราสารหนี้ระยะสั้นจะหมดอายุลงไปเรื่อยๆ นักลงทุนก็สามารถนำเงินดังกล่าวมาลงทุนในตราสารหนี้อายุยาว เพื่อเป็นการรักษาพอร์ตการลงทุนให้มีลักษณะแบบขั้นบันไดต่อไป

จัดพอร์ตแบบบาร์เบล… ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว

บาร์เบล (Barbell) คือ ที่ยกน้ำหนักที่เป็นด้ามเหล็กและมีตุ้มน้ำหนักถ่วงทั้ง 2 ข้างของแกน การจัดพอร์ตตราสารหนี้แบบ Barbell ก็มีลักษณะเหมือนกับที่ยกน้ำหนัก พูดง่ายๆ คือ จะกระจายการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และอีกส่วนหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

jumboslot

การจัดพอร์ตแบบนี้จะให้ผลดี ตรงที่เราจะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงจากตราสารหนี้ระยะยาว และได้ความคล่องตัวจากตราสารหนี้ระยะสั้น รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น โดยเงินที่ได้จากพันธบัตรระยะสั้นที่หมดอายุ สามารถนำไปลงทุนต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายพันธบัตรระยะยาวออกไปในราคาที่ขาดทุน

แถมนักลงทุนยังสามารถจัดพอร์ตโดยไม่จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวเท่ากัน แต่กระจายน้ำหนักตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้ เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ อาจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วนที่มากขึ้น แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ก็ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวในสัดส่วนที่มากกว่า หรือถ้าอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างนิ่ง การแบ่งน้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวอย่างละครึ่งๆ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

slot

จัดพอร์ตแบบกระสุนปืน… ลงทุนในตราสารหนี้เพียงตัวเดียวหรือครบกำหนดในเวลาเดียวกัน

ในตลาดตราสารหนี้ คำว่า “Bullet Bond” หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันหมดอายุ ซึ่งเหมือนกับการยิงกระสุนปืนหนึ่งนัด ดังนั้น การจัดพอร์ตแบบกระสุนปืน (Bullet) จึงหมายถึงการลงทุนในตราสารหนี้เพียงตัวเดียว หรืออาจลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดอายุในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและคาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนควรลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น แต่หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อาจเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เป็นต้น

รู้จักเทคนิคการจัดพอร์ตตราสารหนี้ทั้ง 3 แบบกันไปแล้ว ลองนำทั้ง 3 เทคนิคนี้ไปปรับใช้กับให้เหมาะกับสถานการณ์และสไตล์การลงทุนของตนเองดู หากทำได้ตามนี้ รับรองว่า… การลงทุนตราสารหนี้จะเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน แถมยังช่วยสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวแน่นอน

การลงทุนทางตรงในตลาดแรก

เมื่อเราสนใจจะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำการบ้าน คือ ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งนอกจากจะจองซื้อตราสารหนี้ในช่วงเสนอขายแล้ว เรายังสามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองได้ด้วย

jumbo jili

การลงทุนในตราสารหนี้เป็นทางเลือกลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีช่องทางให้นักลงทุนสามารถ ซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ได้ ทั้งการลงทุนทางตรงผ่านการซื้อขายในตลาดแรกจากผู้ออกตราสารหนี้ และซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาดรอง โดยนักลงทุน รายย่อยหรือมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญ ก็สามารถลงทุนตราสารหนี้ทางอ้อม ผ่านการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ได้ เริ่มต้นด้วย…

“การลงทุนทางตรงในตลาดแรก” (Primary Market)

สล็อต

เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด หากเป็น หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน มีการเสนอขาย 2 รูปแบบ แบบแรกเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement : PP) เช่น นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทางการเงินตามที่กำหนด และ แบบเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง (Public Offering : PO) ติดต่อซื้อได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสามารถซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้งของสถาบันการเงินได้ โดยจะมีการกำหนดจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ เช่น 100,000 บาทหรือเท่ากับ 100 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

สล็อตออนไลน์

ด้าน พันธบัตรภาครัฐ หากเป็น พันธบัตรประเภทออมทรัพย์ นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทได้ ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ส่วนพันธบัตรประเภทอื่น เช่น ตั๋วเงินคลังพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติทางการเงินตามที่กำหนดใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประมูลแบบแข่งขันราคา (Competitive Bidding) ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรร คือผู้ที่เสนออัตราผลตอบแทนต่ำสุดหรือให้ราคาสูงสุดเรียงลำดับลงมา และการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bidding) สามารถเสนอซื้อในจำนวนเงินที่ต้องการ โดยอัตราผลตอบแทนจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยในการประมูลแบบแข่งขันราคาที่จัดจำหน่ายในคราวเดียวกัน

ส่วนนักลงทุนที่ต้องการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนมือตราสารหนี้ที่ซื้อจากตลาดแรก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบริหารจัดการเงิน จะเรียกเป็น

“การซื้อขายในตลาดรอง” (Secondary Market)

jumboslot

สามารถซื้อขายได้ทั้งแบบ Over the counter หรือ OTC คือไม่มีระบบหรือสถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย ผู้ที่สนใจที่จะซื้อขายดราสารหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์และทำการซื้อขาย โดยสามารถติดตามข้อมูลการซื้อขายแบบ OTC ได้จาก www.thaibma.or.th

อีกช่องทางการลงทุนตราสารหนี้ที่ทั้งสะดวก และง่ายดาย เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยคือ “การลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้” ที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้บริหารจัดการให้ สามารถเลือกกองทุนที่มีนโยบายเหมาะสมกับการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง มีกองทุนให้เลือกหลากหลาย ลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

Term Fund กองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลา ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและเอกชน
Money Market Fund ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
Fixed Income Fund ลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
Foreign Investment Fund ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ฯลฯ

slot

กองทุนรวมตราสารหนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการบริหารเงิน สามารถเลือกเงื่อนไขในการขายคืนหรือจะถือจนครบกำหนดอายุก็ได้ หากลงทุนในกองทุนเปิดจะได้รับความสะดวกในเรื่องสภาพคล่องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยกรณีที่ราคาตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวม และราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย เหมือนราคาหุ้นที่มีการปรับขึ้นและลงได้

ไม่ว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ทางตรงหรือทางอ้อม นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจลงทุนแล้ว ก็ต้องหมั่นติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริหารจัดการพอร์ตลงทุนและกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การซื้อขายตราสารหนี้

เมื่อเราสนใจจะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำการบ้าน คือ ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งนอกจากจะจองซื้อตราสารหนี้ในช่วงเสนอขายแล้ว เรายังสามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองได้ด้วย

jumbo jili

การลงทุนในตราสารหนี้เป็นทางเลือกลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีช่องทางให้นักลงทุนสามารถ ซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ได้ ทั้งการลงทุนทางตรงผ่านการซื้อขายในตลาดแรกจากผู้ออกตราสารหนี้ และซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาดรอง โดยนักลงทุน รายย่อยหรือมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญ ก็สามารถลงทุนตราสารหนี้ทางอ้อม ผ่านการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ได้ เริ่มต้นด้วย…

“การลงทุนทางตรงในตลาดแรก” (Primary Market)

สล็อต

เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด หากเป็น หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน มีการเสนอขาย 2 รูปแบบ แบบแรกเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement : PP) เช่น นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทางการเงินตามที่กำหนด

และ แบบเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง (Public Offering : PO) ติดต่อซื้อได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสามารถซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้งของสถาบันการเงินได้ โดยจะมีการกำหนดจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ เช่น 100,000 บาทหรือเท่ากับ 100 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

ด้าน พันธบัตรภาครัฐ หากเป็น พันธบัตรประเภทออมทรัพย์ นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทได้ ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ส่วนพันธบัตรประเภทอื่น

สล็อตออนไลน์

เช่น ตั๋วเงินคลังพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติทางการเงินตามที่กำหนดใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประมูลแบบแข่งขันราคา (Competitive Bidding) ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรร คือผู้ที่เสนออัตราผลตอบแทนต่ำสุดหรือให้ราคาสูงสุดเรียงลำดับลงมา

และการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bidding) สามารถเสนอซื้อในจำนวนเงินที่ต้องการ โดยอัตราผลตอบแทนจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยในการประมูลแบบแข่งขันราคาที่จัดจำหน่ายในคราวเดียวกัน

ส่วนนักลงทุนที่ต้องการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนมือตราสารหนี้ที่ซื้อจากตลาดแรก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบริหารจัดการเงิน จะเรียกเป็น

jumboslot

“การซื้อขายในตลาดรอง” (Secondary Market)

สามารถซื้อขายได้ทั้งแบบ Over the counter หรือ OTC คือไม่มีระบบหรือสถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย ผู้ที่สนใจที่จะซื้อขายดราสารหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์และทำการซื้อขาย โดยสามารถติดตามข้อมูลการซื้อขายแบบ OTC ได้จาก www.thaibma.or.th

อีกช่องทางการลงทุนตราสารหนี้ที่ทั้งสะดวก และง่ายดาย เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยคือ “การลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้” ที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้บริหารจัดการให้ สามารถเลือกกองทุนที่มีนโยบายเหมาะสมกับการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง มีกองทุนให้เลือกหลากหลาย ลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

Term Fund กองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลา ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและเอกชน
Money Market Fund ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
Fixed Income Fund ลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
Foreign Investment Fund ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ฯลฯ
กองทุนรวมตราสารหนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการบริหารเงิน สามารถเลือกเงื่อนไขในการขายคืนหรือจะถือจนครบกำหนดอายุก็ได้ หากลงทุนในกองทุนเปิดจะได้รับความสะดวกในเรื่องสภาพคล่องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

slot

แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยกรณีที่ราคาตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวม และราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย เหมือนราคาหุ้นที่มีการปรับขึ้นและลงได้

ไม่ว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ทางตรงหรือทางอ้อม นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจลงทุนแล้ว ก็ต้องหมั่นติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริหารจัดการพอร์ตลงทุนและกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนในตราสารหนี้มีโอกาสที่เราจะไม่ได้เงินต้นคืน

ตราสารหนี้บางตัวให้ผลตอบแทนสูง บางรายจ่าย 6% ต่อปี บางรายจ่าย 8% ต่อปี ทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนตราสารหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆ ทันที เพราะมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย และน่าลงทุนสุดๆ แต่รู้หรือเปล่าว่า… การลงทุนในตราสารหนี้มีโอกาสที่เราจะไม่ได้เงินต้นคืนด้วยนะ แถมยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ด้วย

jumbo jili

หลายครั้งที่เราจะได้ยินว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย โอกาสได้เงินต้นคืน 100% จึงทำให้หลายคนเชื่อและมั่นใจใส่เงินลงทุนกันเต็มที่ แต่ความจริงแล้วการลงทุนตราสารหนี้ ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืน หรือ ได้เงินคืนช้ากว่ากำหนดได้

การผิดนัดชำระหนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง สูง หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทำให้เกิดดความเสียหายกับผู้ถือตราสารหนี้ เพราะเพราะนอกจากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับเงินต้นคืนอีกด้วย

โดยหนึ่งใน ทางออกที่นักลงทุนจะสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ คือ การลงทุนในหุ้นกู้หรือ หรือตราสารหนี้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งสูง หรือเหมาะกับความเสี่ยง รวมถึงลงทุนในกิจการที่มี ความน่าเชื่อถือ จะช่วยลดโอกาสความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ได้ในระดับหนึ่ง

สล็อต

หลายครั้งเราจะเห็นโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่ประกาศว่า… ตราสารหนี้บริษัทนั้นจ่ายดอกเบี้ย 6% ต่อปี บริษัทนี้จ่าย 8% ต่อปี หลายคนก็ตาลุกวาวอยากเข้าไปซื้อ เพราะดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่บริษัทเหล่านี้ให้นั้น สูงกว่าการฝากธนาคารหลายเท่า

แต่ช้าก่อน… เห็นดอกเบี้ยสูงๆ แบบนี้ บางทีก็มีความเสี่ยงที่เราอาจไม่ได้ดอกเบี้ย หรืออาจไม่ได้เงินคืนได้เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อเห็นดอกเบี้ยสูงๆ ต้องมีอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีด้วยถึงจะน่าสนใจลงทุน ซึ่งอันดับเครดิตเรตติ้งจะเป็นตัวสะท้อนความมั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทว่ามีมากน้อยขนาดไหน มีศักยภาพพอที่จะจ่ายเงินต้นคืนหรือเปล่า

สล็อตออนไลน์

การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ออกจะระบุเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนอย่างชัดเจน หากเราถือครองจนครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ ก็จะไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา แต่ถ้าเราต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดอายุ อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลต่อราคาตราสารหนี้ขึ้นมาทันที

เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง ความสัมพันธ์ของราคาตราสารหนี้กับอัตราดอกเบี้ยจะสวนทางกัน ดังนั้น เมื่อดูราคาตราสารหนี้ในตลาดรองจะพบราคาที่แตกต่างกัน สูงกว่าราคาหน้าตั๋วบ้าง ต่ำกว่าบ้าง ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เราจึงต้องนำราคาและผลตอบแทนมาเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าด้วย

jumboslot

การลงทุนในตราสารหนี้นั้นไม่ยาก เพียงแต่เราต้องศึกษาถึงความเสี่ยง และความแข็งแกร่งของผู้ที่ออกตราสารหนี้ ว่าแข็งแกร่งเพียงพอจะจ่ายดอกเบี้ยคืนเงินต้นได้หรือเปล่า มีอันดับเครดิตเรทติ้งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงเท่านี้… เราก็ลงทุนในตราสารหนี้ได้อย่างสบายใจแล้ว

เมื่อเราสนใจจะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำการบ้าน คือ ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งนอกจากจะจองซื้อตราสารหนี้ในช่วงเสนอขายแล้ว เรายังสามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองได้ด้วย

slot

การลงทุนในตราสารหนี้เป็นทางเลือกลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีช่องทางให้นักลงทุนสามารถ ซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ได้ ทั้งการลงทุนทางตรงผ่านการซื้อขายในตลาดแรกจากผู้ออกตราสารหนี้ และซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาดรอง โดยนักลงทุน รายย่อยหรือมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญ ก็สามารถลงทุนตราสารหนี้ทางอ้อม ผ่านการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ได้

เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับตราสารหนี้

ตราสารหนี้บางตัวให้ผลตอบแทนสูง บางรายจ่าย 6% ต่อปี บางรายจ่าย 8% ต่อปี ทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนตราสารหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆ ทันที เพราะมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย และน่าลงทุนสุดๆ แต่รู้หรือเปล่าว่า… การลงทุนในตราสารหนี้มีโอกาสที่เราจะไม่ได้เงินต้นคืนด้วยนะ แถมยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ด้วย

jumbo jili

หลายครั้งที่เราจะได้ยินว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย โอกาสได้เงินต้นคืน 100% จึงทำให้หลายคนเชื่อและมั่นใจใส่เงินลงทุนกันเต็มที่ แต่ความจริงแล้วการลงทุนตราสารหนี้ ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืน หรือ ได้เงินคืนช้ากว่ากำหนดได้

การผิดนัดชำระหนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง สูง หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทำให้เกิดดความเสียหายกับผู้ถือตราสารหนี้ เพราะเพราะนอกจากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับเงินต้นคืนอีกด้วย

สล็อต

โดยหนึ่งใน ทางออกที่นักลงทุนจะสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ คือ การลงทุนในหุ้นกู้หรือ หรือตราสารหนี้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งสูง หรือเหมาะกับความเสี่ยง รวมถึงลงทุนในกิจการที่มี ความน่าเชื่อถือ จะช่วยลดโอกาสความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ได้ในระดับหนึ่ง

หลายครั้งเราจะเห็นโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่ประกาศว่า… ตราสารหนี้บริษัทนั้นจ่ายดอกเบี้ย 6% ต่อปี บริษัทนี้จ่าย 8% ต่อปี หลายคนก็ตาลุกวาวอยากเข้าไปซื้อ เพราะดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่บริษัทเหล่านี้ให้นั้น สูงกว่าการฝากธนาคารหลายเท่า

แต่ช้าก่อน… เห็นดอกเบี้ยสูงๆ แบบนี้ บางทีก็มีความเสี่ยงที่เราอาจไม่ได้ดอกเบี้ย หรืออาจไม่ได้เงินคืนได้เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อเห็นดอกเบี้ยสูงๆ ต้องมีอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีด้วยถึงจะน่าสนใจลงทุน ซึ่งอันดับเครดิตเรตติ้งจะเป็นตัวสะท้อนความมั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทว่ามีมากน้อยขนาดไหน มีศักยภาพพอที่จะจ่ายเงินต้นคืนหรือเปล่า

สล็อตออนไลน์

การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ออกจะระบุเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนอย่างชัดเจน หากเราถือครองจนครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ ก็จะไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา แต่ถ้าเราต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดอายุ อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลต่อราคาตราสารหนี้ขึ้นมาทันที

เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง ความสัมพันธ์ของราคาตราสารหนี้กับอัตราดอกเบี้ยจะสวนทางกัน ดังนั้น เมื่อดูราคาตราสารหนี้ในตลาดรองจะพบราคาที่แตกต่างกัน สูงกว่าราคาหน้าตั๋วบ้าง ต่ำกว่าบ้าง ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เราจึงต้องนำราคาและผลตอบแทนมาเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าด้วย

jumboslot

การลงทุนในตราสารหนี้นั้นไม่ยาก เพียงแต่เราต้องศึกษาถึงความเสี่ยง และความแข็งแกร่งของผู้ที่ออกตราสารหนี้ ว่าแข็งแกร่งเพียงพอจะจ่ายดอกเบี้ยคืนเงินต้นได้หรือเปล่า มีอันดับเครดิตเรทติ้งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงเท่านี้… เราก็ลงทุนในตราสารหนี้ได้อย่างสบายใจแล้ว

slot

หลายครั้งที่เราจะได้ยินว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย โอกาสได้เงินต้นคืน 100% จึงทำให้หลายคนเชื่อและมั่นใจใส่เงินลงทุนกันเต็มที่ แต่ความจริงแล้วการลงทุนตราสารหนี้ ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืน หรือ ได้เงินคืนช้ากว่ากำหนดได้

การผิดนัดชำระหนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง สูง หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทำให้เกิดดความเสียหายกับผู้ถือตราสารหนี้ เพราะเพราะนอกจากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับเงินต้นคืนอีกด้วย โดยหนึ่งใน ทางออกที่นักลงทุนจะสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ คือ การลงทุนในหุ้นกู้หรือ หรือตราสารหนี้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งสูง หรือเหมาะกับความเสี่ยง รวมถึงลงทุนในกิจการที่มี ความน่าเชื่อถือ จะช่วยลดโอกาสความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ได้ในระดับหนึ่ง

Bond Index

ดัชนีอ้างอิงการลงทุนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนทิศทางของสินทรัพย์การลงทุน ว่าในปัจจุบันนักลงทุนมีมุมมองอย่างไรกับการลงทุนในสินทรัพย์นั้น รวมถึงบอกความเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมของสินทรัพย์อ้างอิงว่าเป็นไปในทิศทางทางใด

jumbo jili

ดัชนีลงทุนที่หลายคนคงคุ้นเคยและได้ยินอยู่บ่อยๆ คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือที่เรียกว่า SET Index เพราะในทุกวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการจะมีการรายงานว่าดัชนีเป็นบวกหรือลบเท่าไหร่ ดังที่จะเห็นได้ตามรายงานข่าวเศรษฐกิจการลงทุนในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งในตลาดตราสารหนี้เองก็มีดัชนีที่ทำหน้าเหมือนกับ SET Index เช่นกัน ซึ่งเรียกว่า “ดัชนีตราสารหนี้ หรือ Bond Index”

Bond Index

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ โดยราคาตราสารหนี้ จะเป็นตัวสะท้อนภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ว่านักลงทุนมีมุมมองอย่างไรกับตราสารหนี้ และราคากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง ราคาของตราสารหนี้จะปรับตัวสูงขึ้น

สล็อต

ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลง

ประเภทของดัชนีตราสารหนี้
การจัดแบ่งประเภทของดัชนีตราสารหนี้มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์การนำไปใช้ ซึ่งหลักๆ ที่นักลงทุนควรรู้ คือ ดัชนีที่แบ่งตามประเภทของตราสารหนี้ ได้แก่

ดัชนีตราสารหนี้ไทย (Composite Bond Index)

เป็นดัชนีที่วัดการลงทุนตราสารหนี้ทุกประเภทในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตลาด จะคำนวณจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ดัชนีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและไม่ค้ำประกัน และดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน

สล็อตออนไลน์

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index)

เป็นดัชนีวัดที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมทั้งหมด นอกจากกลุ่มดัชนีพันธบัตรรัฐบาลรวมที่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลทุกรุ่นแล้ว ThaiBMA ยังได้จัดทำดัชนีพันธบัตรรัฐบาลแยกเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามอายุคงเหลืออีกด้วย เนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งการลงทุนตามช่วงอายุของตราสารหนี้ การจัดทำดัชนีตราสารหนี้แยกเป็นกลุ่มย่อยๆ จะช่วยให้มีเครื่องมือวัดความเคลื่อนไหวที่ละเอียดขึ้น ตลอดจนใช้เปรียบเทียบการลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น

ดัชนีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Index)

jumboslot

เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่นำมาคำนวณหาดัชนีจะรวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจทั้งที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและไม่ค้ำประกัน

ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond Index)

เป็นดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ BBB+ ขึ้นไป เพื่อให้สามารถวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนได้ละเอียดยิ่งขึ้น

slot

นอกจากใช้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาแล้ว เรายังสามารถใช้ดัชนีตราสารหนี้เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” (Benchmark) ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนของตนเองเมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งอาจต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น ประเภทตราสาร หรืออายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration)

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการติดตาม Bond Index นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถติดตามได้ที่ ThaiBMA ซึ่งเป็นแหล่งที่จะรวบรวมข้อมูลของ Bond Index ทั้งหมดให้เราสามารถติดตามและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างใกล้ชิด